Newsbook

Free - On Google Play

View
Impjiegi minn jobsinmalta.com  

Imħabbra 48 kanzunetta semifinalista tal-Għanja tal-Poplu 2017

George  Cremona  -  16/05/17 08:19 PM

Tħabbret il-lista ta’ kanzunetti li minnhom se joħorġu l-finalisti tal-Għanja tal-Poplu 2017.

B’kollox intefgħu 131 kanzunetta.

It-tieni eliminatorja kienet se ssir fil-bidu ta’ Ġunju imma d-data tbiddlet minħabba l-elezzjoni. L-eliminatorja issa se ssir bejn il-15 u s-17 ta’ Ġunju. 


It-48 kanzunetta semifinalista huma:


KANZUNETTA 

 

KANTANT/A/I
13, Strada Stretta Dario & Grecia Bezzina
Antifona ta' Mħabba Kapitlu Tlettax, Dominic u Ina
Arani Ngħix Andy Muscat
B'Kelma Charlie Dalli
Ċaqlembuta Rebecca Mizzi
Dak Li Kont Therese Bonnici
Dawra Mejt Maria u Justine
Dil-Qalb Anna Azzopardi
Dwejra B'Tieqa Fiha Charlene Rae Muscat
Dwell Oneve Sammut
Eku Mill-Belt Jake Bartolo
F'Dirgħajk Jean Claude Vancell
Fjur fuq it-Tarmak Sebastian Calleja
Ġanni u Ġanna Clive Muscat
Għanjiet Michela Galea
Ħallejt il-Ħolm Iġorrni Jonathan Grech
Ħin Bla Kejl Sarah Bonnici
Ħolqa Julie Pomorski
Illum Naf Simone Gauci
Int u Jien Charlene Mercieca Magro
Ismagħni Ħabib Graziana Axisa
Is-Sogħba tal-Widien Ruth Portelli
Jien   Karine Caruana
Jien li Jien Għax Jien Yanika Desira
Kemm Nixtieq Andy Muscat
Kliem ix-Xiħ Mark Cachia
Lebbet iż-Żmien Gail Attard
Lgħabt man-Nar Mikhail Attard
Li Kien Għalija Rachel Mamo
Meta r-Ramel Jitħallat Mas-Silġ Jessica Magro
Mhux Kif Ħsibt Dwett
Mill-Għatba 'l Barra Sebastian Calleja & Michela Dalli
Min Jaf Ryan Grech
Narak Kuntent Odelsie Camilleri
Nemmen Dario Mifsud Bonnici
Pass 'il Bogħod Roberta Sacco
Ritratt Monica Said
Rutina Tgħallina Josef Camilleri & Luke Agius
Seħer it-Toroq Brian Dimech
Skiet Joseph Refalo
Stallett Jurgen Xerri
Storja ta' Suċċess Cherylis
Ta' Kuljum Maria Spiteri
Tal-Isem Mark Tonna
Tasal Nazjo
Titkellem bis-Sinjali Maria Christina
U Waqa' l-Ktieb Minn Idi Kristabel Mercieca
Waħdi (Nome de plume Nox) Clive Galea


 

L-ismijiet tal-kantanti ġew żvelati waqt il-programm Għanjet il-Poplu li xxandar il-Ħadd 21 ta' Mejju fil-kwarta fuq RTK.