Newsbook

Free - On Google Play

View
Impjiegi minn jobsinmalta.com  
"Malta mhux qed timxi mal-liġi tal-UE dwar l-insib" - AĠ tal-Qorti Ewropea   |  Il-Qorti tilqa’ t-talba ta’ Busuttil biex tinvestiga lil Schembri u Mizzi; il-PM: “Busuttil b’interpretazzjoni ħażina”   |  Tarbija bi ġrieħi gravi wara ħabta bejn karozza u tal-linja   |  Il-Papa jikteb lil soru li għenet għadd ta' nisa joħorġu mill-prostituzzjoni

Jista' jkun inbidillek in-numru tal-bieb

Matthew Borg  -  17/07/17 09:31 AM

Xi toroq fl-Imsida u Ħal Qormi nbidlulhom in-numru tal-bibien.

Is-Sezzjoni tal-Immaniġġjar tal-Indirizzi fi ħdan l-Uffiċċju Elettorali qalet fi stqarrija li dawk il-persuni li nbidlilhom in-numru għandhom iweħħlu n-numru l-ġdid u jneħħu l-qadim, skont il-liġi.

Dawn huma t-toroq imsemmija:

L-Imsida: Triq Antonio Sciortino, Triq Il-Baċir, Triq l-Isqof F.S. Caruana, Triq L. Zamenhof, Triq Il-Monsinjur Dandria, Triq Nazju Falzon u Triq Ta’ Xmiexi

Ħal Qormi: Triq Ġużè Muscat Azzopardi u Triq it-Tapizzara.

L-avviż ġie ppubblikat fil-Gazzetta tal-Gvern tal-14 ta’ Lulju u jidher ukoll fil-sit tal-Kummissjoni Elettorali.