Newsbook

Free - On Google Play

View
Impjiegi minn jobsinmalta.com  
Żewġ anzjani gravi wara li ttajru viċin Mater Dei   |  "Ma nistgħux nużaw il-liġi mingħajr sens ta' ġustizzja soċjali" - Neil Falzon   |  Awdjo: "Nittama li dan kien preċedent li kulħadd tgħallem minnu" - Il-President   |  Donald Trump jerġa' jattakka l-midja Amerikana

Madwar il-Ħajja

01/12/12 09:38 AM
Axis Mundi hija wirja ta’ xogħolijiet fotografiċi li hija żvilupp fuq il-proġett internazzjonali interdixxiplinari TKECNIR, li kien imniedi f’Malta sentejn ilu, u li jfittex l-interpretazzjoni tal-ħajja kif tiżvolġi fl-ambjent intimu ta’ kċejjen domestiċi u wkoll spazji tal-kċejjen industrijali.
 Awdjo
30/11/12 05:17 PM
L-Imħallef ġdid Lorraine Schembri Orland indirizzat l-ewwel seduta tagħha bħala Mħallef
 Filmat  
29/11/12 10:48 PM
Mtellgħa mill-Kummissjoni Djoċesana Żgħażagħ, din hija l-ewwel attività lokali li se twassal għall-Jum Dinji għaż-Żgħażagħ li se jsir f’Rio De Janeiro f’Lulju li ġej.
29/11/12 03:48 PM
L-għoti tal-Ministeru tal-Akkolitat jimmarka pass ieħor importanti fil-mixja ta’ dawn iż-żgħażagħ lejn is-saċerdozju.
 Awdjo
28/11/12 04:19 PM
Diversi studji jallegaw li d-dawl ‘energy saving’ jista’ jkollu effett ħażin fuq is-saħħa tal-bniedem
28/11/12 04:16 PM
Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi inawgura esebizzjoni tal-Arti, bid-dħul kollu mistenni jmur għal Caritas.
28/11/12 10:03 AM
F’ittra pastorali bit-titlu Mara li Ħabbet l-Imħabba, l-Isqof t’Għawdex Mario Grech fakkar il-150 sena minn meta twieldet Madre Margerita De Brincat fit-28 ta’ Novembru 1862. Madre Margerita De Brincat flimkien ma’ Dun Ġużepp Diacono waqqfet l-Ordni tas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Ġesu' li huwa preżenti fil-ħames kontinenti tad-dinja.
28/11/12 09:51 AM
L-attenzjoni tal-fotografu Ryan Theuma waqgħet fuq id-dawl li hemm fiż-żewġ bajjiet, wieħed minnhom ġej minn stabiliment li hemm fil-bajja ta’ Għajn Tuffieħa u d-dawl l-ieħor ġej minn kamra li hemm fil-blat ta’ Golden Bay.
 Filmat  
27/11/12 06:45 PM
Fil-filmat, it-tifel jidher bilqiegħda mal-art u l-kelb qiegħed il-ħin kollu maġenbu jieħu ħsiebu u qisu qed jgħidlu: “Jien qiegħed hawn għalik”
 Awdjo
27/11/12 02:31 PM
L-Għaqda Studenti tat-Teoloġija, flimken ma’ RTK4Charity familji fil-bżonn, bħalissa jinsabu għaddejjin bil-preparamenti għall-kampanja Make my House a Home b’riżq il-Preventive Care Unit.