Newsbook

Free - On Google Play

View
Impjiegi minn jobsinmalta.com  

Bloggs

Immaġinak qiegħed fuq btala l-Vjetnam u tisfa' vittma ta’ serqa. Jisirqulek id-dokumenti, il-passaport u affarijiet oħra personali. X’taqbad tagħmel jekk ma tistax tinqeda f’Ambaxxata Maltija peress li f’dan il-pajjiż m’għandniex?
Inutli noħolqu ħafna ġid billi nħallsu l-prezz għoli tal-qerda tal-ambjent naturali.
The spontaneous memorial is an expression of public sentiment, and therefore it is a political statement in itself.
There is still time to ensure the successful regeneration of this long-neglected part of our Grand Harbour. We cannot afford to allow this opportunity to slip through simply for the sake of accommodating more high-rise developments which will have little, if any, positive impact on the quality of life of the Marsa community.
A number of past inquiries around the world looking into children’s services found that no system can ensure deaths do not occur, but authorities need to have a high level of accountability, training and evidence-based practice.
Is-suġġett tal-ugwaljanza bejn is-sessi issa ilu jkun diskuss u bil-kemm ma kienx hawn min kien iħossu irritat meta jqum is-suġġett. Kummenti bħal ‘xi jridu aktar’ meta jirreferu għan-nisa kienu komuni ukoll. Konna ukoll inħarsu lejn id-dinja tal-punent u naħsbu li hawnhekk m’għadx baqa problemi u l-mara u r-raġel huma meqjusa ndaqs.
Min kien reponsabbli ta’ dan id-dewmien? Faċli ngħidu s-sistema imma għalija din mhix risposta. Jien jinteressani nkun naf meta tressaq l-ewwel darba, jekk u meta kien hemm diferimenti u għaliex dawn kienu mitluba u minn min.
Fearne jeħtieġ jipprepara ferm aħjar minn hekk. Jeħtieġ iżomm dejjem fiss f’moħħu li l-partit li qed jirrappreżenta qisu r-Real Madrid tal-politika, jiġifieri l-partit champion tad-dinja.
L-ewwel ta’ Diċembru huwa l-jum iddedikat għall-għarfien dwar l-AIDS madwar id-dinja. Issa ilna numru ta’ snin nqajmu kuxjenza dwar dan f’dan il-jum u naħseb ma baqa ħadd hawn Malta li ma jafx dwar din id-dedikazzjoni. Imma kif jgħaddi l-1 ta’ Diċembru donnu li ninsew kollox. L-għarfien irid aktar minn ġurnata fis-sena ddedikat sabiex iqajjen kuxjenza. Jinħtieġ impenn sħiħ mis-soċjeta.
Peress li f’pajjiżna għandna sitwazzjoni kemmxejn partikolari, ħejjejt naqra ta’ manifest tal-Arċ/Isqof ideali għal Malta u Għawdex. Ftit punti prattiċi meħudin minn dak li jintqal fil-każini u s-sagristiji, fl-istatuses fuq facebook u l-kummenti taħt il-blogs, fl-ittri lill-gazzetti u fil-phone-ins tar-radju. Jekk jimxi fuqhom, l-episkopat tiegħu ikun xogħol sabiħ għalih u joffri ħajja komda għalina l-Insara.