Newsbook

Free - On Google Play

View
Impjiegi minn jobsinmalta.com  
"Il-mirakli jseħħu tassew" - Bjorn Formosa   |  Il-Gvern se jistudja l-possibilità ta' ferrovija f'Malta   |  L-MEA mħassba dwar l-ingaġġ ta' 150 ħaddiem mal-Korporazzjoni tal-Ilma   |  Filmat: Mara titlef ħajjitha f'attakk terroristiku quddiem il-Parlament Ingliż

Bloggs

Donnu l-aktar ħaġa faċli hija li nibku għal dak li tlifna imma ma napprezzawx dak li jkollna. Għaġir naturali lejn dak li dejjem naraw madwarna u li nieħdu bħal garanzija li dejjem hekk se jkunu l-affarijiet. Naħsbu lì la dejjem kien hemm, se jibqa dejjem hemm. Forsi dan iwassalna biex ma narawx dak li hemm madwarna qabel ma nindunaw li issa m'għadux.
F’ Marzu se nkunu qed niċċelebraw is-sittin sena anniversarju tal-firma tal-ewwel Trattat tal-Unjoni Ewropea. Dak iż-żmien, waqt li aħna konna għadna taħt l-Ingliżi, f’Ruma ingħaqdu sitt pajjiżi fi proġett li fisser sittin sena ta’ paċi u ħafna prosperita. Sadanittant, aħna nfatamna mill-Ingliżi u llum qed inmexxu din l-Unjoni Ewropea li issa tiġbor 28 pajjiż.
Tridx tmur titmellaħ! Min jaf kemm-il darba nkunu ma’ xi ħadd u ngħidulu hekk! Imma fl-Evanġelju din għandha sens ieħor. Li tkun melħa ma jfissirx li tindaħal fejn ma jesakx kif inħobbu ngħidu aħna imma li tkun togħma tajba! “Melħ tal-art”... “dawl tad-dinja”. Ġesù Kristu jgħid hekk lill-Appostli u lid-dixxipli fuq il-muntanja waqt id-diskors tiegħu li nistgħu nsejħulu PROGRAMM TAL-ĦAJJA NISRANIJA. Huwa għalhekk f’dan id-dawl li kull min hu msieħeb ma’ Kristu jrid ikun “melħ tal-art” u “dawl tad-dinja”.
F’dawn l-aħħar jiem reġgħet tfaċċat – għalkemm in-naħa l-oħra tad-dinja – il-pjaga tal-abbużi sesswali mwettqa fuq minorenni u persuni oħra vulnerabbli fi ħdan il-Knisja. L-iktar kapitlu reċenti ta’ din is-saga atroċi ġie mill-Awstralja, permezz tal-konklużjonijiet xokkanti ta’ Kummissjoni governattiva li qed tinvestiga kemm din il-problema hija mifruxa f’istituzzjonijiet differenti (mhux reliġjużi biss) u kif dawn aġixxew quddiem allegazzjonijiet ta’ din ix-xorta.
Ftit ilu waqt diskussjoni pubblika, Patri Ġwann Xerri rrefera għall-viżjoni tal-Caritas. Viżjoni li titkellem dwar il-ġustizzja soċjali, il-komunità nisranija u l-għażla preferenzjali tal-fqar. Viżjoni li tgħid ukoll li l-fqar għandhom isiru aġenti tal-bidla.
Dan il-ftehim huwa uniku għax jiftaħ beraħ l-opportunitajiet tan-negozji u l-konsumaturi Ewropej u Kanadiżi li jimirħu fis-swieq ta’ xulxin. Iżda fl-istess waqt qed iżomm standards għoljin fuq iż-żewġ naħat kemm għall-konsumaturi kif ukoll għall-ħaddiema.
Jekk hemm xi ħaġa li tinbidel meta l-partiti jpartu posthom fil-parlament hi l-mod kif jirrapurtaw il-‘fatti’ l-medja tagħhom. Il-gazzetti, ir-radju u t-televiżjoni tal-partit fil-gvern juruna x’ġenna tal-art hi Malta … filwaqt li dawk tal-oppożizzjoni juruna f’liema infern ninsabu. Sewwa kien qal Shakespeare: “Id-dinja kollha hija palk, u l-bnedmin huma sempliċiment atturi”.
History is continuously in the making, but never has history been dictated so boldly from the very first days of a calendar year. Trumpism and Brexit will have a lasting impact on the shape of the world to come. Economies and society are bound to be grossly and badly affected.
Li Donald Trump huwa karattru diviżiv għall-aħħar hija ħaġa magħrufa. Id-diskors u l-atteġġjament tiegħu fil-konfront ta’ individwi, kategoriji ta’ persuni u kwistjonijiet (bħal dawk ambjentali) huma kultant biżarri u spiss kundannabbli. Anki l-ikbar sostenituri tiegħu kultant isibu ruħhom daharhom mal-ħajt, jipprovaw jiddefendu xi ħaġa li jkun qal, jew xi pożizzjoni li jkun adotta.
Kulħadd jaf kemm kibret ix-xjenza u magħha kibret ukoll il-kura kważi għall-kull kundizzjoni li nistgħu niltaqgħu magħha. Dan l-avvanz bħal donnu nessiena li l-mewt hija parti integrali mill-ħajja u li kull ħolqien irid jasal fit-tmiem tiegħu. Inħarsu kif inħarsu lejha din is-sitwazzjoni ma naraw xejn ħlief liġi bażika tan-natura. Smajt fuq numru ta’ sitwazzjonijiet fejn persuna li waslet fl-aħħar ta’ ħajjitha tiġi mċaqalqa minn fejn tkun qeda u tintbagħat l-isptar bit-tama ta’ kura aktar sofistikata minn dik li tkun qed tirċievi. Jekk ikun hemm spazju għal titjib nemmen li hekk għandu jsir imma meta l-pazjent ikun wasal fl-aħħar ta’ ħajtu, din ma tkun xejn ħlief ħarba mir-rejalta u / jew biża biex niffaċċjaw it-tmiem.