Newsbook

Free - On Google Play

View
Impjiegi minn jobsinmalta.com  
Investigati żewġ messaġġiera tal-Qorti   |  

Bloggs

Qalulna li l-elezzjoni ġenerali li jmiss f’pajjiżna se ssir f’inqas minn sena… u jinħass! Il-qiegħa bdiet tisħon sew u magħha bdew jisħnu l-irjus. Id-dibattiti u l-kontroversji li jibdew fil-parlament jew fuq il-mezzi tax-xandir bejn il-politiċi, l-opinjonisti u l-ġurnalisti jkomplu fi djarna u fuq il-media soċjali bejn il-familjari, il-kollegi u l-ħbieb. Jekk fi żmien l-elezzjoni presidenzjali Amerikana bosta lmentaw minn polarizzazzjoni kbira tal-imħuħ u velenu fid-diskors – iktar minn argumenti razzjonali u sereni – jisgħob bija ninnota li l-istess qed jiġri f’pajjiżna.
Waħda mill-ħrejjef ta’ Esopu tirrakkonta l-istorja ta’ bidwi li kellu wiżża li kienet tbid bajda tad-deheb kuljum – biżżejjed sabiex ikun jista’ jgħix hu u l-familja tiegħu kuljum mill-bejgħ ta’ dik il-bajda. Imma r-regħba rikbitu u f’attentat biex isir sinjur malajr, qatel il-wiżża u fetaħha biex jikseb id-deheb li, mingħalih, kien hemm fiha. Imma ma sab xejn! B’hekk tilef il-wiżża u magħha l-opportunità li jibqa’ jara l-ġid għal ħajtu kollha.
Fl-aħħar sessjoni plenarja fi Strasburgu l-Parlament Ewropew adotta reżoluzzjoni li tistabbilixxi l-kwadru li fih iridu jsiru n-negozjati tal-brexit. Il-vot ġabar 516 MEPs favur, fosthom Skoċċiżi, mill-Irlanda ta’ fuq u Welsh.
Nhar l-24 ta’ Jannar 2017, fil-kawża fl-ismijiet PARADISO u CAMPANELLI vs. L-ITALJA (Applikazzjoni numru 25358/12), il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem (Grand Chamber), ippreseduta mill-Imħallef Luis López Guerra, iddeċidiet dwar jekk kwistjoni li tinvolvi l-prattika tas-surrogacy kinitx tirriżulta fi ksur tal-Artikolu 8 tal-Konvenzjoni Ewropea.
Ftit ġimgħat ilu, waqt intervista, il-Ġeneral tal-Kumpanija ta’ Ġesù (il-Ġiżwiti), Padre Arturo Sosa, għamel xi affermazzjonijiet li ħolqu ċerta perplessità. Ħallejt ftit żmien jgħaddi, sabiex dak li nikteb ikun meqjus u frott ir-riflessjoni, mhux knee-jerk reaction kif faċilment jiġri quddiem kontroversji simili.
Europe is celebrating its sixty years from its foundation. It is predominantly a celebration of sixty years of peace on a continent with a history of long years of infighting and wars. It is truly a time for celebration. Europe developed into a single market for trade, investment and the transfer of persons seeking jobs and better pastures to study and practice their professions. Europe has also experienced the creation of a single currency, a tough task indeed with a huge down side, but from which however countries such as ours have greatly benefited.
Il-ġimgħa l’oħra f’Ruma saret ċerimonja solenni fejn l-Istati Membri kollha tal-Unjoni u l-Presidenti tal-istituzzjonijiet Ewropej iddikjaraw li qed jimpenjaw ruħhom għal Ewropa aktar magħquda u aktar solidari.
L-Erbgħa, 8 ta’ Marzu 2017 sa jibqa’ jissemma’ bħala l-jum li fih tlifna t-Tieqa tad-Dwejra. L-aħbar infirxet bħal-leħħa ta’ berqa u minnufih bdew ir-reazzjonijiet. U dan bir-raġun għax tlifna, darba għal dejjem, ġawhra naturali unika. Imma min-naħa l-oħra dan kien proċess naturali li – matul il-medda tas-snin – skolpixxa l-Ġżejjer tagħna. Il-kwistjoni qatt ma kienet “Jekk hiex sa taqa’” imma “Meta sa taqa’”.
Donnu l-aktar ħaġa faċli hija li nibku għal dak li tlifna imma ma napprezzawx dak li jkollna. Għaġir naturali lejn dak li dejjem naraw madwarna u li nieħdu bħal garanzija li dejjem hekk se jkunu l-affarijiet. Naħsbu lì la dejjem kien hemm, se jibqa dejjem hemm. Forsi dan iwassalna biex ma narawx dak li hemm madwarna qabel ma nindunaw li issa m'għadux.
F’ Marzu se nkunu qed niċċelebraw is-sittin sena anniversarju tal-firma tal-ewwel Trattat tal-Unjoni Ewropea. Dak iż-żmien, waqt li aħna konna għadna taħt l-Ingliżi, f’Ruma ingħaqdu sitt pajjiżi fi proġett li fisser sittin sena ta’ paċi u ħafna prosperita. Sadanittant, aħna nfatamna mill-Ingliżi u llum qed inmexxu din l-Unjoni Ewropea li issa tiġbor 28 pajjiż.