Newsbook

Free - On Google Play

View
Impjiegi minn jobsinmalta.com  
“Tgħid x’tgħid il-liġi, iż-żwieġ jibqa’ bejn raġel u mara” – L-Arċisqof   |  Żewġ persuni jispiċċaw mal-art wara inċident   |  "L-akbar gidba hi li mhux ħa tispiċċa ħażin bid-droga" - żagħżugħ li rebaħ l-isfida tad-droga   |  14-il mara tqila salvati mill-baħar

Bloggs

Żewġ ġrajjiet reċenti li seħħew madwar l-elezzjoni tar-Renju Unit iġegħluk titħasseb dwar liema futur hemm fil-politika għal nies li jħaddnu twemmin reliġjuż b’ċerta konvinzjoni.
I can imagine what Mr Muscat, the Prime Minister, has in mind when he says that his vision of Malta is that of a cosmopolitan country. This triggers in our mind, wealth, growth, economic well-being besides high-rise buildings, promenades, shopping malls, office blocks etc.
Imma jekk aħna naqtgħu qalbna u ma nagħmlux l-almu tagħna biex nagħżlu kandidati ta’ rispett u valuri, hemmhekk aħna wkoll insiru parti mid-dlam.
Ħadd minna ma jista’ jilludi ruħu li l-korruzzjoni u l-kilba għall-flus ma jistgħux jisirqulu ruħu wkoll.
Business is a great important thing. What a pity that it is being given such a bad name.
Fid-diskussjonijiet nazzjonali li qed nisimgħu qed jissemmew il-kliem – il-ġid komuni. X’ qed infissru b’dan? X’inhu l-ġid komuni? Dan mhux kunċett ġdid għax insabet kitba fuq dan is-suġġett minn żmien Platun (427 BC), Aristotile (384 BC) u Ċiċerun (63 BC). Aktar riċenti kitbu fuq dan il-kunċett filosfi oħra fosthom insibu lil John Locke, David Hume, James Madison, JJ Rousseau u oħrajn fejn ilkoll kellhom l-interprtazzjoni u l-ispjega partikulari tagħhom imma l-vina komuni fil-kitbiet tagħhom kienet li huwa l-gvern u l-liġijiet ta’ kwalunkwe pajjiż li jaħdem għall-ġid komuni u dan il-ġid komuni huwa ta’ benefiċċju għal kull ċittadin.
Kuljum madwar id-dinja f’eluf ta’ lingwi, biljuni ta’ nies jitolbu (bħala parti mit-talba tal-‘Missierna’): “Tiġi Saltnatek; ikun dak li trid int, kif fis-Sema, hekkda fl-art.” Xi tfisser din l-invokazzjoni? Effettivament hija xewqa u impenn sabiex f’din id-dinja li qed ngħixu fiha sseħħ ir-rieda t’Alla, hekk li d-dinja ssir dejjem iktar tixbaħ dak li Alla jixtieqha tkun. Fil-fatt, sa mill-ktieb tal-Ġenesi nsibu li l-bniedem tpoġġa fid-dinja biex jaħdimha u jħarisha f’isem Alla, sabiex il-ħolqien kollu jilħaq l-iskop li għalih inħoloq.
Alla jsejħilna naffrontaw il-marda l-kbira ta’ żminna: l-indifferenza. Hi marda li tipparalizza, tgħażżen u ġġib insensibbli, paraliżi li tagħmel ħsara lill-istess qalba tar-reliġjożità, u toħloq paganiżmu ikrah ħafna: il-paganiżmu tal-indifferenza.
Kemm-il darba nsiru ċiniċi u naħsbu li jekk tiċċappas mal-politika, bilfors li ssir maħmuġ! Il-Papa jgħidilna bil-maqlub: il-politika hija vokazzjoni, anzi, forma ta’ karità l-iktar awtentika, għax tħares il-ġid komuni u mhux biss tal-ftit. Imma kull tjubija onesta, kull vokazzjoni sinċiera, tibda mill-qalb u mill-karattru sod tal-persuna.
Waqt li Malta qegħdin f’nofs kampanja elettorali, il-Ħadd fi Franza qed jivvutaw għall-President. Il-vot tagħhom se jmur oltre l-għażla bejn Macron u Le Pen iżda jista’ jitqies bħala għażla bejn żewġ mudelli radikalment differenti ta’ kif pajjiż jirrelata mal-Unjoni Ewropea.