Newsbook

Free - On Google Play

View
Impjiegi minn jobsinmalta.com  
“Tgħid x’tgħid il-liġi, iż-żwieġ jibqa’ bejn raġel u mara” – L-Arċisqof   |  Żewġ persuni jispiċċaw mal-art wara inċident   |  "L-akbar gidba hi li mhux ħa tispiċċa ħażin bid-droga" - żagħżugħ li rebaħ l-isfida tad-droga   |  14-il mara tqila salvati mill-baħar

Bloggs

Nhar it-28 t’April 2017 ingħatat is-sentenza fil-kawża fl-ismijiet Ignatius Busuttil vs. Il-Kummissarju tal-Pulizija u l-Avukat Ġenerali mill-Qorti Kostituzzjonali, magħmula mill-Prim Imħallef Silvio Camilleri bħala president kif ukoll mill-imħallfin Giannino Caruana Demajo u Noel Cuschieri.
Qalulna li l-elezzjoni ġenerali li jmiss f’pajjiżna se ssir f’inqas minn sena… u jinħass! Il-qiegħa bdiet tisħon sew u magħha bdew jisħnu l-irjus. Id-dibattiti u l-kontroversji li jibdew fil-parlament jew fuq il-mezzi tax-xandir bejn il-politiċi, l-opinjonisti u l-ġurnalisti jkomplu fi djarna u fuq il-media soċjali bejn il-familjari, il-kollegi u l-ħbieb. Jekk fi żmien l-elezzjoni presidenzjali Amerikana bosta lmentaw minn polarizzazzjoni kbira tal-imħuħ u velenu fid-diskors – iktar minn argumenti razzjonali u sereni – jisgħob bija ninnota li l-istess qed jiġri f’pajjiżna.
Waħda mill-ħrejjef ta’ Esopu tirrakkonta l-istorja ta’ bidwi li kellu wiżża li kienet tbid bajda tad-deheb kuljum – biżżejjed sabiex ikun jista’ jgħix hu u l-familja tiegħu kuljum mill-bejgħ ta’ dik il-bajda. Imma r-regħba rikbitu u f’attentat biex isir sinjur malajr, qatel il-wiżża u fetaħha biex jikseb id-deheb li, mingħalih, kien hemm fiha. Imma ma sab xejn! B’hekk tilef il-wiżża u magħha l-opportunità li jibqa’ jara l-ġid għal ħajtu kollha.
Fl-aħħar sessjoni plenarja fi Strasburgu l-Parlament Ewropew adotta reżoluzzjoni li tistabbilixxi l-kwadru li fih iridu jsiru n-negozjati tal-brexit. Il-vot ġabar 516 MEPs favur, fosthom Skoċċiżi, mill-Irlanda ta’ fuq u Welsh.
Nhar l-24 ta’ Jannar 2017, fil-kawża fl-ismijiet PARADISO u CAMPANELLI vs. L-ITALJA (Applikazzjoni numru 25358/12), il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem (Grand Chamber), ippreseduta mill-Imħallef Luis López Guerra, iddeċidiet dwar jekk kwistjoni li tinvolvi l-prattika tas-surrogacy kinitx tirriżulta fi ksur tal-Artikolu 8 tal-Konvenzjoni Ewropea.
Ftit ġimgħat ilu, waqt intervista, il-Ġeneral tal-Kumpanija ta’ Ġesù (il-Ġiżwiti), Padre Arturo Sosa, għamel xi affermazzjonijiet li ħolqu ċerta perplessità. Ħallejt ftit żmien jgħaddi, sabiex dak li nikteb ikun meqjus u frott ir-riflessjoni, mhux knee-jerk reaction kif faċilment jiġri quddiem kontroversji simili.
Europe is celebrating its sixty years from its foundation. It is predominantly a celebration of sixty years of peace on a continent with a history of long years of infighting and wars. It is truly a time for celebration. Europe developed into a single market for trade, investment and the transfer of persons seeking jobs and better pastures to study and practice their professions. Europe has also experienced the creation of a single currency, a tough task indeed with a huge down side, but from which however countries such as ours have greatly benefited.
Il-ġimgħa l’oħra f’Ruma saret ċerimonja solenni fejn l-Istati Membri kollha tal-Unjoni u l-Presidenti tal-istituzzjonijiet Ewropej iddikjaraw li qed jimpenjaw ruħhom għal Ewropa aktar magħquda u aktar solidari.
L-Erbgħa, 8 ta’ Marzu 2017 sa jibqa’ jissemma’ bħala l-jum li fih tlifna t-Tieqa tad-Dwejra. L-aħbar infirxet bħal-leħħa ta’ berqa u minnufih bdew ir-reazzjonijiet. U dan bir-raġun għax tlifna, darba għal dejjem, ġawhra naturali unika. Imma min-naħa l-oħra dan kien proċess naturali li – matul il-medda tas-snin – skolpixxa l-Ġżejjer tagħna. Il-kwistjoni qatt ma kienet “Jekk hiex sa taqa’” imma “Meta sa taqa’”.
Donnu l-aktar ħaġa faċli hija li nibku għal dak li tlifna imma ma napprezzawx dak li jkollna. Għaġir naturali lejn dak li dejjem naraw madwarna u li nieħdu bħal garanzija li dejjem hekk se jkunu l-affarijiet. Naħsbu lì la dejjem kien hemm, se jibqa dejjem hemm. Forsi dan iwassalna biex ma narawx dak li hemm madwarna qabel ma nindunaw li issa m'għadux.