Newsbook

Free - On Google Play

View
Impjiegi minn jobsinmalta.com  
Jinstab raġel mejjet fil-baħar   |  "Diġà hemm ħafna kriminalità: Iżżiduhiex bil-'gentlemen's clubs'"   |  “Il-Knisja Maltija hi importanti għall-Papa” – In-Nunzju Appostoliku   |  Il-Golfo Azzurro ordnat jidħol Tripli b'theddid li jinfetaħ in-nar fuqu

#jienavoluntier: It-tbatija fis-silenzju

Fondazzjoni agara Proġett PolòPolò  -  13/08/2017 15:31

It-tielet jum

Nisimgħu tant fuq tbatija, iżda tbatija siekta dik li ma tarahiex jekk ma tkunx taf tfittixha ftit li xejn niftakru fiha.  U mhix tbatija li f’Malta m’għandniex, anzi...  Meta tqis li qed ngħixu ġo post li f’għajnejna ma jonqoshom xejn għax għandhom grazzja kbira ta’ natura, siġar u muntanji, li tara dat-tip ta’ faqar jolqtok fil-laħam il-ħaj.

Dalgħodu bdejna biex dorna ftit sew lil Cavnic, u wara sajjarna, kilna u qassamna l-ikel lil xi familji foqra.  U hemm ġejna wiċċ imb wiċċ mar-realtà tal-ġuħ estrem.  Li jkollok 14-il wild u m’għandekx flus biex ittihom jieklu hija iebsa.  Li l-istess tfal li qed ibatu bil-ġuħ tarahom mimlijin enerġija u jtajru l-ferħ huwa stallett ieħor.  Li tiftakar li t-temperatura taqa’ għal 25 gradi celcius fix-xitwa u l-ħajt bħal donnu miksi konsenturi, hemmhekk ifaqqas stallett ikbar. 

U dan kollu fis-silenzju, fil-ħemda li jafu joffru l-foresta u s-siġar li ma jispiccaw qatt u jdawru lil dan il-villaġġ.  Toqgħod tqis li post bellezza, b’natura li taf tagħti serħan kbir lilna li dejjem irrankati, taf toffri ġo fiha sigrieti kbar ta’ faqar u tbatija.  U dan kollu ’l bogħod mill-għajn tan-nies.  Żgur li dal-faqar ma jasalx fuq ir-riklami għat-turisti.

U aħna?  Bħal donnu jagħtik ferħ ta’ ġenn.  Xi stajna għamilna iżjed?  X’nistgħu nagħmlu iżjed?  U fuq kollox, kif dal-faqar qiegħed daqstant qrib għal djar sbieħ, djar li żgur ma jaqgħux fil-kategorija tal-faqar?  U issa x’se nagħmlu?  U r-risposta, stramba kemm hi stramba, hija sempliċiment xejn.  Ma nistgħu nagħmlu xejn.  Ma nistgħux aħna niġu ġo pajjiż li ftit li xejn nifhmuh u nippretendu li nsolvu l-problema f’ġurnata.  Il-ġuħ ikrah iżda s-soluzzjonijiet għandhom ikunu maħduma b’għaqal kbir. 

U hawnhekk tidhol l-importanza li taħdem m’organizzazzjonijiet li qegħdin jaħdmu id f’id ma’ dawn il-familji.  Is-soluzzjoni qatt mhi waħda faċli u ħafna drabi jkun hemm bżonn li numru ta’ entitajiet jingħaqdu biex jagħrfu l-problema u hekk joħorġu b’soluzzjoni.  Hija problema li trid tagħraf parzjalment issolvi fil-futur immedjat, filwaqt li tibda tħares lejn il-futur iktar fit-tul. 

Hawnhekk jidħol l-aspett l-ieħor ta’ x’ġejna nagħmlu.  Meta tħabbat wiċċek ma’ dawn is-sitwazzjonijiet toħroġ l-importanza tal-proġett.  Nafu eżattament x’tip ta’ ġid ridna nwasslu.  Nafu li ġejna biex nagħtu tama ta’ futur aħjar permezz ta’ laptops.  Nafu li tqassim tal-ikel mhix xi ħaġa li nistgħu nieħdu f’idejna, sempliċiment għax m’aħniex tal-esperjenza.  Iżda nafu wkoll li bil-laptops se nkunu qed ngħinu biex dawn l-istess nies joħorġu miċ-ċirku iebes ta’ faqar, ġuħ u kesħa. 

U dan hu dak li qed jimbuttana biex inkomplu ‘l quddiem f’dal-ġranet li ġejjin.  Nistgħu nagħtu daqqa t’id fil-kċina iżda mhux li nsolvu l-ġuħ ta’ għada.  Madanakollu nittamaw li nkunu parti mis-soluzzjoni fit-tul għal din il-problema ta’ ġuħ billi lil dawn in-nies intuhom tama ta’ futur aħjar fejn il-ġuħ jiġi xena tal-passat u mhux il-biża’ li ser ikunu qed jaffaċċjaw għada.  

It-tieni jum

Kellna xorti biżżejjed li stajna niċċelebraw il-quddiesa flimkien mas-Sorijiet tal-Karità li laqgħuna għandhom għall-ftit ħin ta’ mistrieħ. Kien mument veru speċjali meta kulħadd qasam talba ta’ dak li jixtieq li jara minn din l-esperjenza li se ngħixu. F’mument bħal dan, deher biċ-ċar l-istennija u l-beżgħat ta’ kull persuna għal dawn il-ħmistax li ġejjin.

Toqgħod tqis nafu daqstant lil xulxin, iżda dak li jkun hemm moħbi fil-qalb ma jkun jafu ħadd.  Xi kultant anke l-istess persuna ssibha diffiċli tifhem xi jkun għaddej fiha nnifisha.  U propju din kienet l-ewwel sorpriża ta’ din l-esperjenza ... l-aspettattivi differenti ta’ kull wieħed u waħda minna.

Waqt li nirrispettaw il-privatezza tal-persuna, sabiħ li nagħtu idea ta’ dak li jgħaddi minn moħħ persuni li jagħmlu esperjenza simili.

Waħda mill-punti li tqajmu kienet li ninħallu mill-irbit li ħallejna warajna biex tassew nkunu nistgħu nitwaħħdu ma’ din l-esperjenza li se nkunu qed ngħixu dal-ħmistax.  Ta’ bilħaqq inkunu tlaqna minn Malta iżda l-moħħ ikun għadu qed jhewden fuq dak li ħallejna warajna u dak li għad irid jiġi meta naslu lura. Wara kollox mhux daqshekk faċli li titlaq u ħafna drabi biljett tal-ajruplan mhux biżżejjed. 

Punt ieħor kien li nikkomunikaw aħjar bejnietna. Il-ġid mhux riżultat awtomatiku, iżda magħmul minn għanqbuta ta’ xogħol, komunikazzjoni u ftehim.  Jekk waħda minn dawn it-tliet pilastri tmur żmerċ, l-esperjenza tiswa fix-xejn.  U propju dan hu l-ħsieb ta’ ħafna minna, li nagħtu importanza lill-komunikazzjoni biex tassew nkunu ta’ ġid.

U dan iwassalna għall-punt ieħor.  Huwa faċli li ngħidu li se nagħmlu missjoni u li se nagħmlu l-ġid, iżda l-mistoqsija li hemm tberren ġewwa moħħna hi jekk hux tassew se nagħmlu differenza fil-ħajja tan-nies li se niltaqgħu magħhom dal-jiem li ġejjin.  Ma ġejniex hawn biex ngħaddu siegħa żmien, iżda biex forsi lil dawn in-nies nagħtuhom opportunità ta’ futur aħjar permezz ta’ dan il-proġett li se nkunu qed inwettqu.

L-aħħar aspett li ħareġ kien li nifhmu r-realtajiet, id-diffikultajiet u dak kollu li jgħaddu minnu dawn il-persuni.  Ħafna drabi hemm it-tendenza li nippretendu li nifhmu, iżda kemm tassew nistgħu nifhmu meta aħna għandna ħajja xi ftit jew wisq komda?  Mhux faċli tifhem dak li int ma tgħaddix minnu iżda huwa dmir tagħna li nifhmu biex il-qalb tagħna tkun qed tħabbat mal-qalb tal-persuni li nkunu qed niġu f’kuntatt magħhom.

Għaxar persuni, b’għaxar ħsibijiet differenti, iżda b’enerġija ġdida, li forsi sakemm konna Malta ma tantx ħarġet fil-beraħ iżda hawn bħal donnha qed tiżboq kull aspettattiva.  Minn għada filgħodu jibda x-xogħol, u determinati li ma naħlux ħin.  Madankollu dan nistgħu nixhdu għalih la jgħaddi l-lejl u raqda tajba kif inhu xieraq. 

L-ewwel jum: 13 ta' Awwissu

Tlaqna, fl-aħħar tlaqna.  L-eċitament ma naqasx, anke fit-tluq mill-ajruport.  Apparti t-tgħanniq, il-bewsa ’l hemm u ’l hawn u t-tferfir tal-aħħar, żdiedet il-kwistjoni tal-bagalji.  U dlonk ħareġ l-ispirtu tat-tim, ir-responsabbiltà li tgħaqqadna u d-determinazzjoni li nibdew din l-esperjenza, jekk xejn fuq nota tajba.

Iżda qabel inkomplu, ħa nispjegaw is-sitwazzjoni li ltqajna magħha fl-ajruport.  Xi xahar ilu, konna qegħdin l-ajruport nistaqsu għall-informazzjoni rigward il-bagalji u qalulna li iktar milli l-ammont ta’ bagalji, kien iktar ta’ importanza l-piż totali.  U infatti, minn żewġ bagalji ġew erbgħa.  Meta wasalna l-ajruport għaċ-check-in, is-sitwazzjoni nbidlet ta’ taħt fuq u l-erba’ bagalji kellhom jiġu tnejn.

Tidher impossibli hux hekk?  Ġrejna minn persuna għall-oħra, b’żewġ bagalji jitkaxkru magħna … u telefonati ma jonqsux. Dawn il-bagalji minn hawn u minn hemm kellhom jitilgħu magħna għax it-tnejn li huma kienu essenzjali għalina. Wieħed irid iżomm f’moħħu li kulma kellna kienu erba’ bagalji bejn għaxar min-nies.  U faqqset l-idea li ż-żewġ bagalji jsiru waħda.  U din mhix xi metafora.  Dawra plastik, u ħafna kompromessi u minn hawn u minn hemm, minn erba’ bagalji spiċċajna bi tlieta.  Kellna waħda minnhom tqila għaġeb. Iżda xejn ma jimporta … l-aqwa li jitilghu magħna.

U ma ninsewx il-kitarra wkoll.  Kif tista’ ma ttellax kitarra, meta diġà se nkunu qed naffaċċjaw il-problema tal-lingwa?  Barra l-kedda tal-bagalji konna qed nistennew tal-kitarra.  Iżda b’makakkerija ta’ Marija, waħda mill-voluntiera li qiegħda magħna, għaddejna riħ u spiċċajna fuq l-ajruplan.

Tabilħaqq insejt insemmi li dan il-blogg qed jinkiteb fl-ajru.  Mument partikolari dan, għax fil-kwiet u s-silenzju li l-lejl jaf iġib miegħu, il-moħħ bħal donnu jieħu ħajja ġdida.  U mal-istess silenzju waqgħet kalma kbira fuqi, bħal donnu dak li ilna nippjanaw, issa beda jieħu forma konkreta. Hemm ir-Rumanija tistenniena, u magħha n-nies kollha li se niltaqgħu magħhom. Ir-riżultat ta’ xhur twal ta’ ħidma, fl-aħħar se nibdew naraw il-frott. 

Wasal il-ħin għal raqda qasira għax il-lejl tagħna se jkun lejl twil, iżda fuq dan nitkellmu għada ladarba ngħaddu minnu.

Il-grupp huwa magħmul minn Maria Xuereb, Owen Camilleri, Michael Fava, Katia Monreal, Justin Spiteri, Claire Bonello, Stephen Abela, Fr Luke Cutajar, Luke Schembri u Miriana Pavia.