Newsbook

Free - On Google Play

View
Impjiegi minn jobsinmalta.com  

Bloggs

Nhar it-Tnejn li ġej, it-2 ta’ Ottubru, jaħbat il-Jum Dinji tal-Arkitettura. Din is-sena, l-Unjoni Internazzjonali tal-Arkitetti, li tirrapreżenta iktar minn miljun arkitett madwar id-dinja, għażlet bħala tema il-bżonn ta’ iktar azzjoni dwar it-tibdil fil-klima: Climate Change Action!
Min jaqra dawn il-kliem għandu mnejn jaħseb li nkitbu dan l-aħħar...
Skont il-mexxej ġdid tal-PN, jien u dawk li ma jappoġġjawx lill-partit tiegħu, la aħna Kattoliċi, la Latini, u m’aħniex Maltin “ta’ veru”.
Xi jfisser dan il-jum għalina llum? Kienet biss ċerimonja, li bil-mod il-mod tintesa mal-medda tas-snin? X’effetti ħalliet fuq il-ħajja tal-poplu Malti?
Inbidlu l-uċuħ iżda d-diska baqgħat waħda identika, diska pedantika, negattiva, distruttiva u mingħajr l-ebda viżjoni. Dan kien il-messaġġ ewlieni li ħareġ mill-ewwel kummenti ta’ Adrian Delia bħala mexxej tal-Partit Nazzjonalista.
Ftit jiem ilu waqt programm televiżiv, il-Membru Parlamentari Ingliż Jacob Rees-Mogg (li qiegħed jissemma’ bħala suċċessur possibbli għal Teresa May minn ċerti esponenti tal-partit Konservattiv) kellu l-ardir jgħid li huwa Kattoliku, u li għaldaqstant – fost ħwejjeġ oħra – huwa kuntrarju għall-abort. Żied jgħid li din l-oppożizzjoni ġejja mill-fatt li t-tarbija fil-ġuf, sa mit-tnissil ‘il quddiem, hija bniedma ħajja u allura għandha dritt tgħix. Il-konsegwenza ta’ dan – qal Rees-Mogg – huwa li l-anqas f’każi rari ta’ tqala li tirriżulta minn stupru (minkejja l-kruha ta’ sitwazzjoni bħal din) ma jaqbel mal-abort. Mhux hekk biss; dan il-missier ta’ sitta saħaq li l-possibiltà tal-abort tipperikola l-ħajja ta’ persuni b’diżabilità jew b’ċerti kundizzjonijiet, qishom għandhom inqas dritt jgħixu minni u minnek.
Waqt il-ftuħ ta’ wirja tal-fotografu Daniel Cilia f’Għawdex, l-Isqof Mario Grech tkellem dwar iż-żieda qawwija ta’ kostruzzjoni li rajna fl-aħħar snin, u qal li hawn min qiegħed iħaxxen butu billi jbiegħ l-ambjent tagħna. Filwaqt li ammetta li l-kostruzzjoni huwa settur importanti għall-ekonomija ta’ pajjiżna, esprima t-tħassib tiegħu dwar jekk dan is-settur huwiex verament sostenibbli jew le.
Taħt id-dell ħlejju tal-Kristu ta’ Bojayá, il-Papa Franġisku qal hekk: “Pastora Mira, ma stajtx tgħidha aqwa minn hekk: int trid tpoġġi l-uġigħ tiegħek, u dak ta’ eluf ta’ vittmi, quddiem Ġesù Msallab, sabiex dan l-uġigħ jingħaqad ma’ tiegħu u sabiex dan jinbidel f’barka u f’kapaċità ta’ maħfra sabiex tkisser il-katina tal-vjolenza li saltnet fil-Kolombja.”
“Irrid nagħti lezzjoni ta’ kif għandhom isiru l-affarijiet lill Partit Laburista” qalilna Adrian Delia dil-ġimgħa f’waħda minn dawk il-mumenti ta’ dilirju illi ta’ spiss saru jaħkmuh kull darba li jkollu erba’ minn nies quddiemu jċapcpulu. Għaldaqstant illum iddeċidejt illi naqbad siġġu u npoġġi għal ftit mumenti fil-bankijiet ta’ klassi tan-nuna ta’ Adrian biex nifhem eżatt x’ tip ta’ lezzjonijiet jixtieq jagħti lill Partit Laburista.
Kont qiegħda nifli r-rivista ‘Flimkien’ ta’ dan ix-xahar, u ġibidli l-attenzjoni artiklu bl-isem “The disease of being busy”, fi ftit kliem “Il-marda ta’ dawk li l-ħin kollu għandhom x’jagħmlu”. L-artiklu huwa addattat minn kitba ta’ Omid Safi, Professur Amerikan li jispeċjalizza fl-istudji dwar l-Iżlam.