Newsbook

Free - On Google Play

View
Impjiegi minn jobsinmalta.com  

Bloggs

A number of past inquiries around the world looking into children’s services found that no system can ensure deaths do not occur, but authorities need to have a high level of accountability, training and evidence-based practice.
Is-suġġett tal-ugwaljanza bejn is-sessi issa ilu jkun diskuss u bil-kemm ma kienx hawn min kien iħossu irritat meta jqum is-suġġett. Kummenti bħal ‘xi jridu aktar’ meta jirreferu għan-nisa kienu komuni ukoll. Konna ukoll inħarsu lejn id-dinja tal-punent u naħsbu li hawnhekk m’għadx baqa problemi u l-mara u r-raġel huma meqjusa ndaqs.
Min kien reponsabbli ta’ dan id-dewmien? Faċli ngħidu s-sistema imma għalija din mhix risposta. Jien jinteressani nkun naf meta tressaq l-ewwel darba, jekk u meta kien hemm diferimenti u għaliex dawn kienu mitluba u minn min.
Fearne jeħtieġ jipprepara ferm aħjar minn hekk. Jeħtieġ iżomm dejjem fiss f’moħħu li l-partit li qed jirrappreżenta qisu r-Real Madrid tal-politika, jiġifieri l-partit champion tad-dinja.
L-ewwel ta’ Diċembru huwa l-jum iddedikat għall-għarfien dwar l-AIDS madwar id-dinja. Issa ilna numru ta’ snin nqajmu kuxjenza dwar dan f’dan il-jum u naħseb ma baqa ħadd hawn Malta li ma jafx dwar din id-dedikazzjoni. Imma kif jgħaddi l-1 ta’ Diċembru donnu li ninsew kollox. L-għarfien irid aktar minn ġurnata fis-sena ddedikat sabiex iqajjen kuxjenza. Jinħtieġ impenn sħiħ mis-soċjeta.
Peress li f’pajjiżna għandna sitwazzjoni kemmxejn partikolari, ħejjejt naqra ta’ manifest tal-Arċ/Isqof ideali għal Malta u Għawdex. Ftit punti prattiċi meħudin minn dak li jintqal fil-każini u s-sagristiji, fl-istatuses fuq facebook u l-kummenti taħt il-blogs, fl-ittri lill-gazzetti u fil-phone-ins tar-radju. Jekk jimxi fuqhom, l-episkopat tiegħu ikun xogħol sabiħ għalih u joffri ħajja komda għalina l-Insara.
Dan l-aħħar kellna dibattiti fl-aħbarijiet dwar l-introduzzjoni ta’ Avviż Legali 156 tas-sena 2017, li hu suppost avviż legali innoċenti li tirrigwarda l-leave lil min ikun irid tqala permezz ta’ teknoloġija medikament assistita (IVF).
Sa minn tfuliti dejjem smajt u qrajt fuq il-persekuzzjonijiet li affaċjaw missirijietna fis-snin sittin. Persekuzzjonijiet politiċi li diversi Laburisti ta’ fidi nisranija qawwija u soda kienu qed jaffaċjaw għaliex baqgħu sodi u fermi fiż-żamma tal-prinċipji politiċi tagħhom. Laburisti bħal Guże’ Ellul Mercer, Lisa Zammit u Toninu Caligari fost ħafna oħrajn illi għalkemm kellhom fidi qawwija u soda, u għexu sal-aħħar mumenti ta’ ħajjithom fil-biża’ t’Alla spiċċaw irreġettati u umiljati mill-knisja tant illi ndifnu f’art mhux ikkonsagrata, art magħrufa aħjar bħala l-miżbla.
Ħassejt weġgħa f’qalbi nisma’ Maltin bħali jżebilħu isem pajjiżhom. Ħassejt rabja liema bħala nara l-ħarsa ta’ sodisfazzjon fuq wiċċ l-ewro-parlamentari Nazzjonalisti meta l-għażiża Malta tagħna inġustament ġiet imsawta u saħansitra kkumparata ma’ Narcos, serje’ televiżiva ambjentata fil-Kolumbja ta’ żmien Pablo Escobar fejn l-omiċidji u t-traffikar tad-droga kienu l-ordni tal-ġurnata.
Sfortunatment l-omiċidju ta’ Daphne kompla jġib aktar qasmiet fost il-poplu tagħna.