Newsbook

Free - On Google Play

View
Impjiegi minn jobsinmalta.com  
"Il-mirakli jseħħu tassew" - Bjorn Formosa   |  Il-Gvern se jistudja l-possibilità ta' ferrovija f'Malta   |  L-MEA mħassba dwar l-ingaġġ ta' 150 ħaddiem mal-Korporazzjoni tal-Ilma   |  Filmat: Mara titlef ħajjitha f'attakk terroristiku quddiem il-Parlament Ingliż

Bloggs

Once upon a time politics used to have a noble purpose. It was a sensible and civilized world just emerging from the ravage of the Second World War. The real concern of politics was rebuilding economies and property, the welfare of people who suffered during a period of deprivation from food, schooling, health care and employment. Politics once was a vocation, a mission practiced by persons in the traditional professions who dedicated their time and money to design policies and put into practice programs that raise living standards to levels that guarantee human dignity.
Hawn ħafna enfasi sabiex aktar bniet ikunu mħajra jistudjaw suġġetti bħal ma huma dawk li bl-ingliz jissejħu STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) sabiex il-mara aktar u aktar issib postha fuq il-post tax-xogħol u f’karigi ta’ responsabbilta u tmexxija.
Il-Presidenza fiex tikkonsisti? X’inhuma l-vera poteri tagħha u kif taħdem? Dawn huma ftit mid-domandi li jsaqsu dawk kollha li jibdew jieħdu xi ftit interess fis-suġġett. Fuq kollox il-Presidenza xi rwol għandha fil-konkret? Fil-linji li ġejjin ser nelabora fuq l-erbgħa rwolijiet ewlenin tal-Presidenza tal-Kunsill tal-Ministri.
Peress li l-Papa Franġisku jiġbed ċerta simpatija anki mis-setturi tas-soċjetà u l-mass media li tradizzjonalment ma kinux daqstant miftuħin għall-Knisja Kattolika, matul dawn l-aħħar tliet snin u nofs drajna naraw kliemu jiġi eżaminat, interpretat u kultant anki manipulat.
Kien biss fis-snin disgħin li l-manifesti elettorali tal-partiti politiċi ta’ pajjiżna bdew jirreferu għall-“ambjent” fil-wegħdiet tagħhom. Issa kemm dawn il-wegħdiet kienu fiergħa jew le hi storja oħra. Li m’hemmx dubju dwaru hu l-fatt li l-ambjent u (allura) l-kwalità tal-ħajja tagħna jsofru b’riżultat ta’ deċiżjonijiet politiċi ħżiena.
Għaddiet ġimgħa mill-elezzjoni Presidenzjali ta’ l-Istati Uniti. Kulħadd qal tiegħu u kulħadd donnu li kellu xi jgħid dwar din l-imbierka elezzjoni. Id-diskussjoni fuq ir-riżultat saħansitra waslet bejn it-tfal anke jekk ta’ eta żgħira, li tfisser li mingħajr dubju din l-elezzjoni kella effett fuq bosta, anke jekk mhux neċessarjament tinteressahom il-politika u l-ġrajjiet internazzjonali. Kienu ħafna li saqsewni kif ġara hekk, u x’wassal għar-riżultat? Għal bidu, il-mistoqsija kienet dwar kif tilfet Clinton. Bil-mod bdiet tinbidel u ssir, kif rebaħ Trump. Evidentament, il-maġġoranza tan-nies (ta’ l-inqas f’pajjiżna u mhux biss) ħasbu li se tirbaħ Clinton. Rebaħ Trump. Imma għaliex?
Kull bidu għandu tmiem! Kważi sena ilu l-Knisja bdiet tiċċelebra flimkien din is-Sena Ġubilari tal-Ħniena u issa ftit ġimgħat oħra l-Papa jtemm din is-sena speċjali b’rit imħejji apposta. Dan ma jfissirx li spiċċat il-Ħniena wkoll. Anzi din is-sena li għaddiet għandha tħeġġiġna iżjed biex nitolbu bil-ħniena u ngħixu bil-mogħdrija. Il-Knisja tibqa’ tfakkarna fil-ħniena permezz tal-iskrittura matul is-sena kollha. Irridu nqegħdu l-ħniena fil-qalba tal-ħajja tagħna biex inkunu nsara li nikbru f’ambjent matur tal-ħniena.
Film dwar eroj tat-Tieni Gwerra Dinjija jirċievi standing ovation ta’ għaxar minuti waqt festival prestiġġjuż; Awtur popolari u rispettat jattakka eluf ta’ tobba fl-Italja; Numru ta’ spiżjara Maltin beżgħana dwar il-ġejjieni tagħhom.
Il-ġimgħa l-oħra fi Brussell iltaqgħu il-kapijiet ta’ stat kollha, inkluż Theresa May, għal laqgħa tal-Kunsill Ewropew. Huma u deħlin fil-binja tal-irħam aħmar tal-Kunsill Ewropew il-kapijiet ta’ stat u l-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk jagħtu ftit kummenti lill-ġurnalisti. Wieħed minn dawn saqsa lil Tusk jekk Theresa May hux dieħla f’ bejta tas-sriep. Tusk irrisponda u qallu, ‘u le, hawn bejta tal-ħamiem’.
Biex persuna tkun verament b'saħħitha trid tkun qed tesperjenza b'mod pożittiv aspetti varji li jinkludu saħħa fiżika, mentali, soċjali, u sesswali. Nuqqas f'wahda minn dawn għandha riperkussjonijiet fuq il-kumplament.