Newsbook

Free - On Google Play

View
Impjiegi minn jobsinmalta.com  
“Il-Gvern għandu jgħinna mhux ifixkilna” - OASI   |   "Se nirriżenja biex nibgħat messaġġ" - Simon Busuttil   |   Student Malti janalizza implants b'inqas riskji għas-saħħa   |  L-Italja twissi li tagħlaq il-portijiet għal bastimenti bl-immigranti

Bloggs

F’ Marzu se nkunu qed niċċelebraw is-sittin sena anniversarju tal-firma tal-ewwel Trattat tal-Unjoni Ewropea. Dak iż-żmien, waqt li aħna konna għadna taħt l-Ingliżi, f’Ruma ingħaqdu sitt pajjiżi fi proġett li fisser sittin sena ta’ paċi u ħafna prosperita. Sadanittant, aħna nfatamna mill-Ingliżi u llum qed inmexxu din l-Unjoni Ewropea li issa tiġbor 28 pajjiż.
Tridx tmur titmellaħ! Min jaf kemm-il darba nkunu ma’ xi ħadd u ngħidulu hekk! Imma fl-Evanġelju din għandha sens ieħor. Li tkun melħa ma jfissirx li tindaħal fejn ma jesakx kif inħobbu ngħidu aħna imma li tkun togħma tajba! “Melħ tal-art”... “dawl tad-dinja”. Ġesù Kristu jgħid hekk lill-Appostli u lid-dixxipli fuq il-muntanja waqt id-diskors tiegħu li nistgħu nsejħulu PROGRAMM TAL-ĦAJJA NISRANIJA. Huwa għalhekk f’dan id-dawl li kull min hu msieħeb ma’ Kristu jrid ikun “melħ tal-art” u “dawl tad-dinja”.
F’dawn l-aħħar jiem reġgħet tfaċċat – għalkemm in-naħa l-oħra tad-dinja – il-pjaga tal-abbużi sesswali mwettqa fuq minorenni u persuni oħra vulnerabbli fi ħdan il-Knisja. L-iktar kapitlu reċenti ta’ din is-saga atroċi ġie mill-Awstralja, permezz tal-konklużjonijiet xokkanti ta’ Kummissjoni governattiva li qed tinvestiga kemm din il-problema hija mifruxa f’istituzzjonijiet differenti (mhux reliġjużi biss) u kif dawn aġixxew quddiem allegazzjonijiet ta’ din ix-xorta.
Ftit ilu waqt diskussjoni pubblika, Patri Ġwann Xerri rrefera għall-viżjoni tal-Caritas. Viżjoni li titkellem dwar il-ġustizzja soċjali, il-komunità nisranija u l-għażla preferenzjali tal-fqar. Viżjoni li tgħid ukoll li l-fqar għandhom isiru aġenti tal-bidla.
Dan il-ftehim huwa uniku għax jiftaħ beraħ l-opportunitajiet tan-negozji u l-konsumaturi Ewropej u Kanadiżi li jimirħu fis-swieq ta’ xulxin. Iżda fl-istess waqt qed iżomm standards għoljin fuq iż-żewġ naħat kemm għall-konsumaturi kif ukoll għall-ħaddiema.
Jekk hemm xi ħaġa li tinbidel meta l-partiti jpartu posthom fil-parlament hi l-mod kif jirrapurtaw il-‘fatti’ l-medja tagħhom. Il-gazzetti, ir-radju u t-televiżjoni tal-partit fil-gvern juruna x’ġenna tal-art hi Malta … filwaqt li dawk tal-oppożizzjoni juruna f’liema infern ninsabu. Sewwa kien qal Shakespeare: “Id-dinja kollha hija palk, u l-bnedmin huma sempliċiment atturi”.
History is continuously in the making, but never has history been dictated so boldly from the very first days of a calendar year. Trumpism and Brexit will have a lasting impact on the shape of the world to come. Economies and society are bound to be grossly and badly affected.
Li Donald Trump huwa karattru diviżiv għall-aħħar hija ħaġa magħrufa. Id-diskors u l-atteġġjament tiegħu fil-konfront ta’ individwi, kategoriji ta’ persuni u kwistjonijiet (bħal dawk ambjentali) huma kultant biżarri u spiss kundannabbli. Anki l-ikbar sostenituri tiegħu kultant isibu ruħhom daharhom mal-ħajt, jipprovaw jiddefendu xi ħaġa li jkun qal, jew xi pożizzjoni li jkun adotta.
Kulħadd jaf kemm kibret ix-xjenza u magħha kibret ukoll il-kura kważi għall-kull kundizzjoni li nistgħu niltaqgħu magħha. Dan l-avvanz bħal donnu nessiena li l-mewt hija parti integrali mill-ħajja u li kull ħolqien irid jasal fit-tmiem tiegħu. Inħarsu kif inħarsu lejha din is-sitwazzjoni ma naraw xejn ħlief liġi bażika tan-natura. Smajt fuq numru ta’ sitwazzjonijiet fejn persuna li waslet fl-aħħar ta’ ħajjitha tiġi mċaqalqa minn fejn tkun qeda u tintbagħat l-isptar bit-tama ta’ kura aktar sofistikata minn dik li tkun qed tirċievi. Jekk ikun hemm spazju għal titjib nemmen li hekk għandu jsir imma meta l-pazjent ikun wasal fl-aħħar ta’ ħajtu, din ma tkun xejn ħlief ħarba mir-rejalta u / jew biża biex niffaċċjaw it-tmiem.
Ma jitgħallmux! Qabda social bums! Jieħdu gost jgħixu bl-għakkarija! Il-flus iberbquhom fis-sigaretti u t-tombla! Jew, basta taparsi fqira mbagħad tmur tagħmel difrejha. Kliem li nisma’ ta’ kuljum. Meta ma niġix magħdud ta’ baħnan, stupidu u fidil. U aktar int temminhom - issib min jgħidlek, biex bħallikieku jiftaħlek għajnejk.