Newsbook

Free - On Google Play

View
Impjiegi minn jobsinmalta.com  
Żewġ anzjani gravi wara li ttajru viċin Mater Dei   |  "Ma nistgħux nużaw il-liġi mingħajr sens ta' ġustizzja soċjali" - Neil Falzon   |  Awdjo: "Nittama li dan kien preċedent li kulħadd tgħallem minnu" - Il-President   |  Donald Trump jerġa' jattakka l-midja Amerikana

Bloggs

Għalkemm nitkellmu spiss dwar faqar ekonomiku, imma li tkun waħdek tweġġgħek daqslikieku m’għandekx x’tiekol u dan jesprimuh ħafna minn dawk li nitkellmu magħhom.
"Ibda agħmel dak li huwa neċessarju, imbagħad dak li huwa possibbli, u f'daqqa tinduna li qiegħed tagħmel l-impossibli." - San Franġisk t'Assisi
“There are those who would like the Church to limit its presence to within its walls and to remain silent outside. But the Church has both a role to play in society and the same freedom as everyone else, so valued in Gibraltar, to outwardly and openly express its view when important religious, social or cultural questions crop up. In no way should this be considered as inappropriate interference in the political sphere. The Church does not impose its views on others. It has no power to do so. But it has every right to say and propose what it considers to be best for the common good.”
Nitkellmu ħafna drabi fuq il-prinċipji u l-valuri Ewropej u kif huma dawn il-valuri li jżommuna magħqudin u jagħmluna min aħna. Imma eżattament fuq xhiex qed nitkellmu? Jiġu f'moħħi d-demokrazija, l-istabilita, is-sigurta u l-prosperita.
Inħossni fid-dmir li navża: SPOILER ALERT! Għal dawk li għandhom ħsieb jaraw il-verżjoni l-iktar riċenti tal-film Ben Hur, dan l-artiklu jinkludi informazzjoni dwar it-tmiem tiegħu.
“Hawn ħu dan l-envelopp għaliex smajtek issemmi l-idea tad-Dar u nixtieq li tiegħi tkun l-ewwel offerta. Hawnhekk għandek mitt lira (€230) li kont ġemmajthom biex immur nagħmel vjaġġ. Flok ma’ nagħmel il-vjaġġ, iddeċidejt li nagħtihomlok biex twettaq dan il-proġett.”
Nhar is-7 ta’ Settembru 2016, il-Qorti tal-Maġistrati bħala Qorti ta’ Ġudikatura Kriminali, ippreseduta mill-Maġistrat Dr Natasha Galea Sciberras, tat is-sentenza fil-kawża fl-ismijiet Il-Pulizija vs. Mumen Traore.
We are all bound to be disappointed with the way things are going in the world today. The landscape is strange and weird. Let us put things into context. The surprising result in favour of Brexit, the terrorist attacks in Nice and elsewhere, the failed coup in Turkey, and further afield, the deluding fall-out from the Arab Spring, the greed and dishonesty in the financial sector particularly by the iconic global banks and audit firms, the misdirected and disproportionate policies and action by the “new” regulators. The list goes on, and I am sure you are adding your own further examples of events that are shaping this strange new world.
In-numru ta’ aċċidenti tat-traffiku dejjem qed jiżdied. Dan żgur mhux b’kumbinazzjoni. Hemm numru ta’ fatturi li qed jikkontribwixxu għal dan. Fosthom nistgħu nsemmu n-numru dejjem jikber ta’ karozzi fuq it-toroq tagħna. Minbarra hekk tidher indifferenza kbira lejn ir-regolamenti tas-sewqan u nuqqas ta’ dixxiplina personali tant li ħadd m’għandu paċenzja jistenna anqas meta hu mistenni li wieħed jistenna. In-numru ta’ pulizija li jagħmlu sorveljanza fit-toroq tagħna huwa ukoll xi ħaġa li trid tiġi ndirizzata, fil-waqt li kulħadd jaf kemm għandhom xogħol ieħor il-pulizija. Kulħadd jiddejjaq bil-‘big brother’ għassa fuqu imma donnu mingħajru ma nafux noqgħodu għar-regoli.
Żewġ terrimoti f’żewġ naħat tad-dinja ħasdu il-ħajja ta’ mijiet ta’ nies. Għalina l-Maltin, it-terrimot ta’ l-Italja jinħass iktar viċin minn dak ta’ Myanamar. Il-viċinanza tagħna ma’ dan il-pajjiż, tmur il’ hinn mill-ġeografija. Hemm ċerta affinita’ storika, kulturuali, ta’ ħbiberija u ta’ bosta dimensjonijiet oħra.