Newsbook

Free - On Google Play

View
Impjiegi minn jobsinmalta.com  
Jinstab raġel mejjet fil-baħar   |  "Diġà hemm ħafna kriminalità: Iżżiduhiex bil-'gentlemen's clubs'"   |  “Il-Knisja Maltija hi importanti għall-Papa” – In-Nunzju Appostoliku   |  Il-Golfo Azzurro ordnat jidħol Tripli b'theddid li jinfetaħ in-nar fuqu

Bloggs

Fid-diskussjonijiet nazzjonali li qed nisimgħu qed jissemmew il-kliem – il-ġid komuni. X’ qed infissru b’dan? X’inhu l-ġid komuni? Dan mhux kunċett ġdid għax insabet kitba fuq dan is-suġġett minn żmien Platun (427 BC), Aristotile (384 BC) u Ċiċerun (63 BC). Aktar riċenti kitbu fuq dan il-kunċett filosfi oħra fosthom insibu lil John Locke, David Hume, James Madison, JJ Rousseau u oħrajn fejn ilkoll kellhom l-interprtazzjoni u l-ispjega partikulari tagħhom imma l-vina komuni fil-kitbiet tagħhom kienet li huwa l-gvern u l-liġijiet ta’ kwalunkwe pajjiż li jaħdem għall-ġid komuni u dan il-ġid komuni huwa ta’ benefiċċju għal kull ċittadin.
Kuljum madwar id-dinja f’eluf ta’ lingwi, biljuni ta’ nies jitolbu (bħala parti mit-talba tal-‘Missierna’): “Tiġi Saltnatek; ikun dak li trid int, kif fis-Sema, hekkda fl-art.” Xi tfisser din l-invokazzjoni? Effettivament hija xewqa u impenn sabiex f’din id-dinja li qed ngħixu fiha sseħħ ir-rieda t’Alla, hekk li d-dinja ssir dejjem iktar tixbaħ dak li Alla jixtieqha tkun. Fil-fatt, sa mill-ktieb tal-Ġenesi nsibu li l-bniedem tpoġġa fid-dinja biex jaħdimha u jħarisha f’isem Alla, sabiex il-ħolqien kollu jilħaq l-iskop li għalih inħoloq.
Waqt li Malta qegħdin f’nofs kampanja elettorali, il-Ħadd fi Franza qed jivvutaw għall-President. Il-vot tagħhom se jmur oltre l-għażla bejn Macron u Le Pen iżda jista’ jitqies bħala għażla bejn żewġ mudelli radikalment differenti ta’ kif pajjiż jirrelata mal-Unjoni Ewropea.
Nhar it-28 t’April 2017 ingħatat is-sentenza fil-kawża fl-ismijiet Ignatius Busuttil vs. Il-Kummissarju tal-Pulizija u l-Avukat Ġenerali mill-Qorti Kostituzzjonali, magħmula mill-Prim Imħallef Silvio Camilleri bħala president kif ukoll mill-imħallfin Giannino Caruana Demajo u Noel Cuschieri.
Qalulna li l-elezzjoni ġenerali li jmiss f’pajjiżna se ssir f’inqas minn sena… u jinħass! Il-qiegħa bdiet tisħon sew u magħha bdew jisħnu l-irjus. Id-dibattiti u l-kontroversji li jibdew fil-parlament jew fuq il-mezzi tax-xandir bejn il-politiċi, l-opinjonisti u l-ġurnalisti jkomplu fi djarna u fuq il-media soċjali bejn il-familjari, il-kollegi u l-ħbieb. Jekk fi żmien l-elezzjoni presidenzjali Amerikana bosta lmentaw minn polarizzazzjoni kbira tal-imħuħ u velenu fid-diskors – iktar minn argumenti razzjonali u sereni – jisgħob bija ninnota li l-istess qed jiġri f’pajjiżna.
Waħda mill-ħrejjef ta’ Esopu tirrakkonta l-istorja ta’ bidwi li kellu wiżża li kienet tbid bajda tad-deheb kuljum – biżżejjed sabiex ikun jista’ jgħix hu u l-familja tiegħu kuljum mill-bejgħ ta’ dik il-bajda. Imma r-regħba rikbitu u f’attentat biex isir sinjur malajr, qatel il-wiżża u fetaħha biex jikseb id-deheb li, mingħalih, kien hemm fiha. Imma ma sab xejn! B’hekk tilef il-wiżża u magħha l-opportunità li jibqa’ jara l-ġid għal ħajtu kollha.
Fl-aħħar sessjoni plenarja fi Strasburgu l-Parlament Ewropew adotta reżoluzzjoni li tistabbilixxi l-kwadru li fih iridu jsiru n-negozjati tal-brexit. Il-vot ġabar 516 MEPs favur, fosthom Skoċċiżi, mill-Irlanda ta’ fuq u Welsh.
Nhar l-24 ta’ Jannar 2017, fil-kawża fl-ismijiet PARADISO u CAMPANELLI vs. L-ITALJA (Applikazzjoni numru 25358/12), il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem (Grand Chamber), ippreseduta mill-Imħallef Luis López Guerra, iddeċidiet dwar jekk kwistjoni li tinvolvi l-prattika tas-surrogacy kinitx tirriżulta fi ksur tal-Artikolu 8 tal-Konvenzjoni Ewropea.
Ftit ġimgħat ilu, waqt intervista, il-Ġeneral tal-Kumpanija ta’ Ġesù (il-Ġiżwiti), Padre Arturo Sosa, għamel xi affermazzjonijiet li ħolqu ċerta perplessità. Ħallejt ftit żmien jgħaddi, sabiex dak li nikteb ikun meqjus u frott ir-riflessjoni, mhux knee-jerk reaction kif faċilment jiġri quddiem kontroversji simili.
Europe is celebrating its sixty years from its foundation. It is predominantly a celebration of sixty years of peace on a continent with a history of long years of infighting and wars. It is truly a time for celebration. Europe developed into a single market for trade, investment and the transfer of persons seeking jobs and better pastures to study and practice their professions. Europe has also experienced the creation of a single currency, a tough task indeed with a huge down side, but from which however countries such as ours have greatly benefited.