Newsbook

Free - On Google Play

View
Impjiegi minn jobsinmalta.com  

Bloggs

Issa li l-kampanja tagħkom għal kap tal-Partit Nazzjonalista dieħla fl-aħħar fażi tagħha u donnha qed issir aktar qalila, xtaqt naqsam ftit ħsibijiet magħkom.
Dan ix-xahar qed jitfakkar ix-xahar tal-Ħolqien fil-ħsieb Nisrani, fil-fatt nhar is-Sibt li għadda l-Arċisqof proprju fl-omelija tiegħu li għamel fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann tkellem dwar is-sabiħ tal-ħolqien li aħna mdawrin bih, kemm tajjeb li napprezzaw dan is-sabiħ li għandna u naraw x’kontribut nistgħu nagħtu aħna u mhux biss ingergru u nonfħu imma nxammru l-kmiem u naraw kif se nibdew nibżgħu għalih.
Ftit ġranet ilu, il-Malta Today irrapurtat li huwa stmat li fi żmien 18 sa 24 xahar ieħor mhux ser jibqgħalna post fejn jintrema l-iskart. Malta qiegħda tiġġenera madwar 600kg ta’ skart domestiku għal kull individwu fis-sena. Dan huwa ammont ferm iktar għoli mill-medja Ewropea ta’ 475kg għal kull persuna.
Għalkemm issib li hemm min għandu problema kbira b’Delia u n-negozju tiegħu, din mhix l-istorja kollha u l-argument tagħhom dwar politika nadifa, għalkemm validu, fih innifsu u mingħajr kuntest iktar wiesa’, mhuwiex biżżejjed.
Erba’ snin ilu, qabel u wara l-ewwel rebħa elettorali ta’ Joseph Muscat, kelli għażla x’nagħmel: inkun ‘fil-Gvern’ jew nagħmel dak li nħoss li huwa tajjeb?
Diżorganizzazzjoni organizzata illi tant laħqet livelli komiċi illi kultant nibda naħseb illi ċertu “żbalji” ma kienu żbalji xejn, iżda kien pjan orkestrat u organizzat sabiex xi wħud mill-klikek jirbħu xi ftit żmien.
Kemm hu sabiħ li nħarsu lejn il-ġurnata li jkollna quddiemna b’mod pożittiv. Issib min jgħidlek – “imma mhux minni jiddependi hux! Jien kif noħroġ mid-dar tajjeb inkun, imbagħad niltaqa’ man-nies u jbiddluli l-burdata tiegħi minn waħda tajba għal waħda ħażina”.
Jien li ġej minn karriera twila fil-ġurnaliżmu naf li kull storja ppubblikata tista’ ma tkunx l-istorja kollha u li apparti d-dokument li rajna jaf ikun hemm oħrajn li jistgħu jixħtu dawl differenti fuq kwalunkwe storja, inkluż din.
Illum xtaqt nagħmel ħsieb fuq il-gratitudni u wkoll nieqfu nirriflettu ftit kemm fil-ħajja tant mgħaġġla li qed ngħixu, qed nispiċċaw nieħdu kollox for granted. Xtaqt naqsam storja magħkom. L-istorja tirrakkonta ħajja ta’ ġuvnott li kien ġej minn familja sinjura ferm u ta’ tfajjel ċkejken dejjem kien jgħid lil missieru li, kif jiggradwa, missieru jmissu jixtrilu waħda mill-isbaħ karozzi li jista’ jsib fis-suq.
Din il-ġimgħa stgħaġibt mhux ftit meta ma rajtx Nazzjonalisti jimmarċjaw fit-toroq tal-Kapitali... tgħiduli x’int tgħid?