Newsbook

Free - On Google Play

View
Impjiegi minn jobsinmalta.com  

Bloggs

Kien ċar li l-arrest tiegħi kien ġara minħabba Daphne. Riedu jkunu jafu jekk kontx sors tagħha u riedu jwasslu messaġġ lil kull sors li kellha biex jieqaf jgħaddilha l-informazzjoni.
Qtil politiku ieħor, din id-darba b’eluf ta’ xhieda.
Xi wħud mir-reazzjonijiet li laqgħu l-aħbar tal-assassinju terribbli tal-ġurnalista brillanti u kontroversjali, Daphne Caruana Galizia, xejn ma jagħmlu ġieħ lil ġensna.
F’pajjiżna m’għandna ebda theddida għal-libertà tal-espressjoni; m’għandna ebda theddida għas-saltna tad-dritt; m’għandna ebda theddida għad-demokrazija.
Fil-Budget sirna nafu li s-surplus li tant ilu jiftaħar bih il-Gvern jiddependi fuq kemm jirnexxielna nbiegħu passaporti. Fi żmien li fih l-ekonomija dinjija rkuprat mill-ikbar kriżi finanzjarja tal-aħħar mitt sena u bil-prezz taż-żejt fiss f’livell baxx, ir-riċetta mlaqqma Muscatonomics ġabet lill-pajjiżna dipendenti fuq kemm jirnexxielna nsibu multi-miljunarji lesti jħallsu għal passaport li jiftħilhom il-bibien tal-Unjoni Ewropea.
Matul l-aħħar jiem qamet kontroversja rigward il-kartuna il-ġdida tal-ħalib tal-Benna, li apparti disinn ġdid, issa għandha tapp tal-plastik. Minkejja li dan jagħmilha iktar faċli biex il-konsumaturi jużaw il-kartuna, kif ukoll iżomm il-ħalib frisk għal tul iktar ta’ żmien, diversi nies ilmentaw dwar il-fatt li dan ser ifisser żieda ta’ madwar 80,000 tapp tal-plastik li ser jintrema fil-ġimgħa.
Aħna msejħin ilkoll biex insemmgħu leħinna, biex insostnu l-verità dwar id-dinjità tal-bniedem, biex niddefendu l-ħajja f’kull stadju tagħha, mit-tnissil sal-mewt. Aħna lkoll imsejħin biex bil-mod li ngħixu, b’għemilna iżjed milli bi kliemna, b’ġesti żgħar fl-ordinarjetà tal-ħajja tagħna ta’ kull jum, inkunu dawl għal-ġnus.
Tafu intom, mara li bi ħsiebha tonfoq ġidha, tagħmel disgħa xhur tqala, twelled u trabbi tarbija se taqta’ qalba għax ma jkollhiex mitt siegħa leave mix-xogħol!
Waqt il-kampanja elettorali Amerikana tas-sena l-oħra, staqsejt ħabib tiegħi Amerikan li nzerta kien f’Malta fuq btala x’differenza jara bejn Hilary Clinton u Donald Trump. Kien pront weġibni li “Clinton hija giddieba filwaqt li Trump hu gidba! It-tnejn li huma inqabdu jigdbu, mhux darba u tnejn, imma Trump hu speċjalizzat fil-gideb, huwa l-esponent ewlieni ta’ dik li qed tissejjaħ post-truth politics”.
Fit-2 ta’ Ottubru, ġiet iċċelebrata World Habitat Day, jew il-Jum Dinji dwar l-Ambjent Urban, ġurnata li fiha d-dinja tirrifletti fuq l-istat tal-ibliet u rħula tagħna, u fuq id-dritt bażiku ta’ kull persuna li jkollha saqaf fuq rasha. Din il-Ġurnata ġiet stabbilita mill-Ġnus Magħquda fl-1985, u hi wkoll ġurnata li tfakkarna li għandna l-poter u r-responsabbilita’ li nbiddlu l-futur tal-ambjent urban tagħna għall-aħjar.