Newsbook

Free - On Google Play

View
Impjiegi minn jobsinmalta.com  
"Il-mirakli jseħħu tassew" - Bjorn Formosa   |  Il-Gvern se jistudja l-possibilità ta' ferrovija f'Malta   |  L-MEA mħassba dwar l-ingaġġ ta' 150 ħaddiem mal-Korporazzjoni tal-Ilma   |  Filmat: Mara titlef ħajjitha f'attakk terroristiku quddiem il-Parlament Ingliż

Bloggs

Qisu din ix-xita li għadna kif kellna ġiet biex tiżgura li lkoll nidħlu fir-rutina tal-Ħarifa, hekk kif it-tfal bdew l-iskola, it-traffiku reġa’ żdied u l-ġurnata tkompli tiqsar. Qisu f'daqqa waħda l-iljieli twal tas-sajf kellhom malajr jintesgħu.
Nhar it-30 ta’ Settembru 2016, il-Qorti tal-Appell (Ġurisdizzjoni Superjuri) komposta mill-Prim Imħallef S. Camilleri flimkien mal-Imħallfin T. Mallia u N. Cuschieri, qatgħet is-sentenza fil-kawża Tarcisio Rapa et vs. Winston Montanaro Gauci et.
I am not reasured that Government is a conscientious custodian of the wealth that has been created over the years. I am not convinced that there is enough investment in productive activity, in traffic management and roads, in investment in home-bred business and entrepreneurship...
Għalkemm nitkellmu spiss dwar faqar ekonomiku, imma li tkun waħdek tweġġgħek daqslikieku m’għandekx x’tiekol u dan jesprimuh ħafna minn dawk li nitkellmu magħhom.
"Ibda agħmel dak li huwa neċessarju, imbagħad dak li huwa possibbli, u f'daqqa tinduna li qiegħed tagħmel l-impossibli." - San Franġisk t'Assisi
“There are those who would like the Church to limit its presence to within its walls and to remain silent outside. But the Church has both a role to play in society and the same freedom as everyone else, so valued in Gibraltar, to outwardly and openly express its view when important religious, social or cultural questions crop up. In no way should this be considered as inappropriate interference in the political sphere. The Church does not impose its views on others. It has no power to do so. But it has every right to say and propose what it considers to be best for the common good.”
Nitkellmu ħafna drabi fuq il-prinċipji u l-valuri Ewropej u kif huma dawn il-valuri li jżommuna magħqudin u jagħmluna min aħna. Imma eżattament fuq xhiex qed nitkellmu? Jiġu f'moħħi d-demokrazija, l-istabilita, is-sigurta u l-prosperita.
Inħossni fid-dmir li navża: SPOILER ALERT! Għal dawk li għandhom ħsieb jaraw il-verżjoni l-iktar riċenti tal-film Ben Hur, dan l-artiklu jinkludi informazzjoni dwar it-tmiem tiegħu.
“Hawn ħu dan l-envelopp għaliex smajtek issemmi l-idea tad-Dar u nixtieq li tiegħi tkun l-ewwel offerta. Hawnhekk għandek mitt lira (€230) li kont ġemmajthom biex immur nagħmel vjaġġ. Flok ma’ nagħmel il-vjaġġ, iddeċidejt li nagħtihomlok biex twettaq dan il-proġett.”
Nhar is-7 ta’ Settembru 2016, il-Qorti tal-Maġistrati bħala Qorti ta’ Ġudikatura Kriminali, ippreseduta mill-Maġistrat Dr Natasha Galea Sciberras, tat is-sentenza fil-kawża fl-ismijiet Il-Pulizija vs. Mumen Traore.