Newsbook

Free - On Google Play

View
Impjiegi minn jobsinmalta.com  
"Il-Gvern se jagħti 7 biljun litru ilma fis-sena lill-bdiewa u lukandi" - Joseph Muscat   |  “Il-Gvern irid jagħmel profitt anke mill-mewt” – Simon Busuttil

Bloggs

Kull bidu għandu tmiem! Kważi sena ilu l-Knisja bdiet tiċċelebra flimkien din is-Sena Ġubilari tal-Ħniena u issa ftit ġimgħat oħra l-Papa jtemm din is-sena speċjali b’rit imħejji apposta. Dan ma jfissirx li spiċċat il-Ħniena wkoll. Anzi din is-sena li għaddiet għandha tħeġġiġna iżjed biex nitolbu bil-ħniena u ngħixu bil-mogħdrija. Il-Knisja tibqa’ tfakkarna fil-ħniena permezz tal-iskrittura matul is-sena kollha. Irridu nqegħdu l-ħniena fil-qalba tal-ħajja tagħna biex inkunu nsara li nikbru f’ambjent matur tal-ħniena.
Film dwar eroj tat-Tieni Gwerra Dinjija jirċievi standing ovation ta’ għaxar minuti waqt festival prestiġġjuż; Awtur popolari u rispettat jattakka eluf ta’ tobba fl-Italja; Numru ta’ spiżjara Maltin beżgħana dwar il-ġejjieni tagħhom.
Il-ġimgħa l-oħra fi Brussell iltaqgħu il-kapijiet ta’ stat kollha, inkluż Theresa May, għal laqgħa tal-Kunsill Ewropew. Huma u deħlin fil-binja tal-irħam aħmar tal-Kunsill Ewropew il-kapijiet ta’ stat u l-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk jagħtu ftit kummenti lill-ġurnalisti. Wieħed minn dawn saqsa lil Tusk jekk Theresa May hux dieħla f’ bejta tas-sriep. Tusk irrisponda u qallu, ‘u le, hawn bejta tal-ħamiem’.
Biex persuna tkun verament b'saħħitha trid tkun qed tesperjenza b'mod pożittiv aspetti varji li jinkludu saħħa fiżika, mentali, soċjali, u sesswali. Nuqqas f'wahda minn dawn għandha riperkussjonijiet fuq il-kumplament.
Qisu din ix-xita li għadna kif kellna ġiet biex tiżgura li lkoll nidħlu fir-rutina tal-Ħarifa, hekk kif it-tfal bdew l-iskola, it-traffiku reġa’ żdied u l-ġurnata tkompli tiqsar. Qisu f'daqqa waħda l-iljieli twal tas-sajf kellhom malajr jintesgħu.
Nhar it-30 ta’ Settembru 2016, il-Qorti tal-Appell (Ġurisdizzjoni Superjuri) komposta mill-Prim Imħallef S. Camilleri flimkien mal-Imħallfin T. Mallia u N. Cuschieri, qatgħet is-sentenza fil-kawża Tarcisio Rapa et vs. Winston Montanaro Gauci et.
I am not reasured that Government is a conscientious custodian of the wealth that has been created over the years. I am not convinced that there is enough investment in productive activity, in traffic management and roads, in investment in home-bred business and entrepreneurship...
Għalkemm nitkellmu spiss dwar faqar ekonomiku, imma li tkun waħdek tweġġgħek daqslikieku m’għandekx x’tiekol u dan jesprimuh ħafna minn dawk li nitkellmu magħhom.
"Ibda agħmel dak li huwa neċessarju, imbagħad dak li huwa possibbli, u f'daqqa tinduna li qiegħed tagħmel l-impossibli." - San Franġisk t'Assisi
“There are those who would like the Church to limit its presence to within its walls and to remain silent outside. But the Church has both a role to play in society and the same freedom as everyone else, so valued in Gibraltar, to outwardly and openly express its view when important religious, social or cultural questions crop up. In no way should this be considered as inappropriate interference in the political sphere. The Church does not impose its views on others. It has no power to do so. But it has every right to say and propose what it considers to be best for the common good.”