Newsbook

Free - On Google Play

View
Il-Knisja twieġeb għall-akkużi foloz tal-Orizzont   |  Jaqa' waqt li kien qed jaħdem fuq bejt   |  “L-immigranti għandhom dritt għal ħajja stabbli”   |   "M'aħniex edukati fid-diversità"   |  Tmut it-tarbija li ttajret bil-pram b'kollox f'Melbourne

Bloggs

Hemm distinzjoni importanti ferm bejn immigranti li qed jfittxu l-ażil għax qegħdin f’ periklu għal ħajjithom u dawk li m’ għandhom l-ebda periklu iżda li jixtiequ jtejbu l-qagħda ekonomika tagħhom. Dan kien wieħed mill-punti li l-aktar li laqtuni f’ konferenza li saret din il-ġimgħa f’ Dar l-Ewropa mal-MEPs barranin Helga Stevens u Cécile Kashetu Kyenge.
Nhar il-11 ta’ Lulju 2016, il-Qorti Kostituzzjonali magħmula mill-Prim Imħallef Silvio Camilleri, l-Imħallef Giannino Caruana Demajo u l-Imħallef Noel Cuschieri tat is-sentenza fil-kawża fl-ismijiet Aaron Cassar vs. L-Avukat Ġenerali et.
Madwar xahrejn ilu ġiet ippublikata kopja tal-Patient Charter. L-idea ma kienetx li d-dokument kif kien ippublikat ikun finali imma, l-ħsieb kien li tinħoloq diskussjoni dwar il-kontenut kif tfassal sabiex il-prodott finali ikopri id-drittijiet u r-responsabiltajiet ta’ kull pazjent hekk kif isib ruħu fis-sistema tas-Saħħa. Id-dokument ippublikat kien dokument moħruġ apposta għall-konsultazzjoni u jiffoka fuq il-livell ta’ servizz li wieħed jistenna.
Jekk xi ħadd qatt iddubita kemm ġimgħa hija perjodu twil fil-politika, din l-aħħar ġimgħa ikkonfermat dan. Dawn l-aħħar tmint ijiem kienu wħud mill-aktar turbulenti fl-istorja politika tar-Renju Unit. Dak li kellu jkun referendum dwar il-ġejjieni ta’ l-Ingilterra fl-Unjoni Ewropeja, spiċċa biex fetaħ il-kaxxa ta’ Pandora li ftit basru.
F’ laqgħa Plenarja straordinarja mlaqqa’ b’ urġenza wara l-vot fir-Renju Unit din il-ġimgħa l-MEPs qed jagħmlu appell biex il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni jinbeda mill-iktar fis biex neliminaw l-inċertezza li tista’ taħkem fil-frattemp.
Fil-jiem li għaddew, grupp ta’ nisa ddeċidew li jibdew jimbuttaw bil-qawwa għall-introduzzjoni f’pajjiżna tal-Morning After Pill. Qed isostnu li l-assenza ta’ din il-pillola mis-suq lokali hija inġustizzja u diskriminazzjoni kontra n-nisa. Ovvjament, il-kampanja tagħhom qajmet diversi reazzjonijiet qawwija, kemm favur u kif ukoll kontra, u bħalma spiss jiġri fid-dagħdigħa ta’ argumenti emottivi bħal dawn, il-fatti faċilment jindifnu taħt munzell interpretazzjonijiet u opinjonijiet. Mela x’inhuma l-fatti?
I do apologize from the start for my cynicism. Well, we are all political sceptics now. Politicians and politics are going through a rough time with the likes of Donald Trump, and the debate on Brexit. Even closer to home, the Panama Papers and all the rest has reaffirmed what almost everyone knew that all is not well with our way of doing politics. Despite all this in two years’ time we shall all as good citizens participate in the voting process for a new government. Malta’s participation rate in general elections had only been beaten in the past by communist regimes and other dictatorships when people were made to vote at gun point. Our experience is not necessarily evidence of the proper functioning of a democracy. Far from it. Experience has proven this point.
Nhar il-Ħamis fir-Renju Unit jivvutaw jibqgħux jew le fl-Unjoni. Għalina li narawha minn barra, u li smajna lil kważi kull politiku u kull espert f'sensih jargumenta biex jibqgħu ġewwa, tidher surreali li l-polls juru li hemm ċans jirbaħ il-Brexit.
Li nsiru nafu dak li qed jiġri fl-aktar irkejjen imbegħda tad-dinja saret xi ħaġa li nippretenduha u nistennewha. Dan huwa possibbli biss minħabba l-iżvilupp kbir li sar fil-mezzi ta’ komunikazzjoni inkluża l-midja soċjali.
Nhar it-3 ta’ Ġunju 2016, il-Qorti tal-Appell (Kompetenza Inferjuri), ippreseduta mill-Onor. Imħallef Anthony Ellul, qatgħet s-sentenza fil-kawża fl-ismijiet Philip Pace vs. L-Awtorità ta’ Malta dwar ir-Riżorsi.