Newsbook

Free - On Google Play

View
Impjiegi minn jobsinmalta.com  
"Min ifittex il-profitt akkost ta’ kollox hu alleat tat-terroriżmu" - l-Arċisqof Bernardito Auza   |  Intervista: ​Tgħix mhedda u mbeżżgħa li se jitfa’ l-aċidu fuq uliedha   |  Brian Tonna b'ittra minn Mossack Fonseca biex jikkonferma li hu s-sid ta' Egrant   |  "Il-Korea ta' Isfel kienet il-moħħ wara l-qtil ta' Kim Jong-nam" - Korea ta' Fuq

Bloggs

Dan l-aħħar, avukat ta’ esperjenza qalli li bosta klijenti tiegħu għad għandhom ħafna ideat żbaljati dwar il-ħidma tat-Tribunal Ekkleżjastiku u dwar x’jinvolvi proċess ta’ dikjarazzjoni ta’ nullità. Issuġġerixxa kampanja ta’ informazzjoni sabiex nuru lill-pubbliku x’inhi s-sitwazzjoni reali fil-preżent.
Ftit tal-jiem ilu, iddeċidejt li nuża s-servizz tad-dgħajsa li tgħaqqad il-bliet tal-Kottonera mal-Belt u wara l-vjaġġ pjaċevoli użajt il-lift biex wasalt sal-Barrakka ta’ Fuq. Il-veduta tal-port hija xi ħaġa li kull darba ssaħħarni.
Kull sena aktar minn 400,000 persuna titlef ħajjitha minħabba l-malaria - marda li titferrex minn nemus. Dan minbarra eluf oħra li jieħdu mard ieħor bħal ma huwa l-yellow fever u dengue fever - mard li aktarx ma narawhx hawn Malta ħlief jekk xi ħadd ma jkunx ġie infettat qabel ma ġie Malta. Dan l-aħħar issemmiet ħafna n-nemusa minħabba l-virus Zika.
It makes sense to ask a simple and innocent question at a time when things seem to be going on smoothly. What would have happened if things had to turn out differently and we would be playing a different game from the one we are playing now? Take this for a simple question. What will happen if event X had to take place in the country? Let us take this example in Malta’s economic sphere. What will be the impact of this event X on employment, economic growth and our quality of life?
Nhar l-20 ta’ Lulju 2016, il-Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili, ippreseduta mill-Onor. Imħallef Mark Chetcuti, tat is-sentenza fil-kawża fl-ismijiet Ġanni Bonnici vs. Dun Marc Andre Camilleri et.
Il-Mulej kultant jibgħat fid-dinja bnedmin li - mqar f’għomor qasir u f’ċirkustanzi diffiċli ħafna - idawwlu l-ħajja għall-oħrajn. Kevin Vella kien wieħed minn dawn il-persuni speċjali. Irrid noqgħod attent kif nuża din il-kelma: ‘speċjali’. Kultant tintuża (anki b’intenzjoni tajba) qisha xi forma ta’ ewfemiżmu biex tindika persuni li jgħixu b’xi forma ta’ diżabilità fiżika jew intellettwali. Imma għalkemm Kevin għex ħajtu affettwat minn kundizzjoni ta’ saħħa li kulma jmur kienet tillimitah fil-mobilità tiegħu (hekk li qatta’ snin twal fis-siġġu tar-roti), meta nuża l-kelma ‘speċjali’ jien ma rridx nużaha biss fil-kuntest ta’ bżonnijiet speċjali.
Hemm distinzjoni importanti ferm bejn immigranti li qed jfittxu l-ażil għax qegħdin f’ periklu għal ħajjithom u dawk li m’ għandhom l-ebda periklu iżda li jixtiequ jtejbu l-qagħda ekonomika tagħhom. Dan kien wieħed mill-punti li l-aktar li laqtuni f’ konferenza li saret din il-ġimgħa f’ Dar l-Ewropa mal-MEPs barranin Helga Stevens u Cécile Kashetu Kyenge.
Nhar il-11 ta’ Lulju 2016, il-Qorti Kostituzzjonali magħmula mill-Prim Imħallef Silvio Camilleri, l-Imħallef Giannino Caruana Demajo u l-Imħallef Noel Cuschieri tat is-sentenza fil-kawża fl-ismijiet Aaron Cassar vs. L-Avukat Ġenerali et.
Madwar xahrejn ilu ġiet ippublikata kopja tal-Patient Charter. L-idea ma kienetx li d-dokument kif kien ippublikat ikun finali imma, l-ħsieb kien li tinħoloq diskussjoni dwar il-kontenut kif tfassal sabiex il-prodott finali ikopri id-drittijiet u r-responsabiltajiet ta’ kull pazjent hekk kif isib ruħu fis-sistema tas-Saħħa. Id-dokument ippublikat kien dokument moħruġ apposta għall-konsultazzjoni u jiffoka fuq il-livell ta’ servizz li wieħed jistenna.
Jekk xi ħadd qatt iddubita kemm ġimgħa hija perjodu twil fil-politika, din l-aħħar ġimgħa ikkonfermat dan. Dawn l-aħħar tmint ijiem kienu wħud mill-aktar turbulenti fl-istorja politika tar-Renju Unit. Dak li kellu jkun referendum dwar il-ġejjieni ta’ l-Ingilterra fl-Unjoni Ewropeja, spiċċa biex fetaħ il-kaxxa ta’ Pandora li ftit basru.