Newsbook

Free - On Google Play

View
Impjiegi minn jobsinmalta.com  

Bloggs

Il-ħsieb tiegħi tal-lum jeħodni fix-xahar ta’ Awwissu. Dan ix-xahar iġib miegħu ħafna sħana imma wkoll ħafna vaganzi għal bosta.
Għaxar snin ilu, il-Kamra tal-Periti kienet ippublikat position paper bit-titlu “The Urban Challenge – Our Quality of Life and the Built Environment”, li fih kienet spjegat il-viżjoni tagħha dwar l-ambjent urban u l-impatt li dan iħalli fuq il-kwalitá ta’ ħajja tagħna.
Ironikament, fl-aħħar snin din l-organizzazzjoni bdiet tbigħ lilha nnifisha bħala ‘pożittiva’. Jgħiduha llum, jgħiduha għada u jgħiduha pitgħada, waqt li fl-istess ħin jirredikolaw u jkissru lill-avversarji politiċi tagħhom bla ebda skruplu, irnexxielhom - il-bumbardament ħadem u ta l-frott.
Prosit George, Aleandro u Marco Debono. Prosit tal-messaġġ kuraġġuż favur il-protezzjoni tal-ħajja ta’ kull embrijun uman.
Kif inbidlet Malta! U taħsbu bil-progress kollu li ngħidu li għamilna morna lura jew ‘il quddiem?
Ma nistax ma naħsibx, u nsellem wkoll lill-vittmi li tilfu ħajjithom fl-attakki terroristiċi. Il-ħsieb tiegħi ma jiqafx biss fuq dawk li sfortunatament m’għadhomx magħna, iżda wkoll għal dawk il-qraba u ħbieb ta’ dawn il-persuni.
Li hu żgur hu li s-soluzzjoni ma tistax tkun iktar mibegħda.
Fil-politika, bħal fil-ħajja, ma tistax tgħaddi dejjem tiegħek.
Għaddew ftit tal-ġimgħat mill-aħħar elezzjoni ġenerali, u jekk kien hemm profezija li dehret li ser tibda timmaterjalizza ruħha fl-immedjat kienet dik tal-koalizzjoni ta’ konfużjoni li l-atturi prinċipali tagħha kienu Simon Busuttil u l-Partit fantażma ta’ Marlene Farrugia.
Għaliex il-poplu Malti tant ingħaqad wara l-familji ta’ dawn iż-żagħżagħ, iżda mbagħad meta nisimgħu b’xi diżgrazzja f’pajjiż ieħor, qajla nagħtu kas?