Newsbook

Free - On Google Play

View
Impjiegi minn jobsinmalta.com  
Jinstab raġel mejjet fil-baħar   |  "Diġà hemm ħafna kriminalità: Iżżiduhiex bil-'gentlemen's clubs'"   |  “Il-Knisja Maltija hi importanti għall-Papa” – In-Nunzju Appostoliku   |  Il-Golfo Azzurro ordnat jidħol Tripli b'theddid li jinfetaħ in-nar fuqu

Bloggs

Il-ġimgħa l’oħra f’Ruma saret ċerimonja solenni fejn l-Istati Membri kollha tal-Unjoni u l-Presidenti tal-istituzzjonijiet Ewropej iddikjaraw li qed jimpenjaw ruħhom għal Ewropa aktar magħquda u aktar solidari.
L-Erbgħa, 8 ta’ Marzu 2017 sa jibqa’ jissemma’ bħala l-jum li fih tlifna t-Tieqa tad-Dwejra. L-aħbar infirxet bħal-leħħa ta’ berqa u minnufih bdew ir-reazzjonijiet. U dan bir-raġun għax tlifna, darba għal dejjem, ġawhra naturali unika. Imma min-naħa l-oħra dan kien proċess naturali li – matul il-medda tas-snin – skolpixxa l-Ġżejjer tagħna. Il-kwistjoni qatt ma kienet “Jekk hiex sa taqa’” imma “Meta sa taqa’”.
Donnu l-aktar ħaġa faċli hija li nibku għal dak li tlifna imma ma napprezzawx dak li jkollna. Għaġir naturali lejn dak li dejjem naraw madwarna u li nieħdu bħal garanzija li dejjem hekk se jkunu l-affarijiet. Naħsbu lì la dejjem kien hemm, se jibqa dejjem hemm. Forsi dan iwassalna biex ma narawx dak li hemm madwarna qabel ma nindunaw li issa m'għadux.
F’ Marzu se nkunu qed niċċelebraw is-sittin sena anniversarju tal-firma tal-ewwel Trattat tal-Unjoni Ewropea. Dak iż-żmien, waqt li aħna konna għadna taħt l-Ingliżi, f’Ruma ingħaqdu sitt pajjiżi fi proġett li fisser sittin sena ta’ paċi u ħafna prosperita. Sadanittant, aħna nfatamna mill-Ingliżi u llum qed inmexxu din l-Unjoni Ewropea li issa tiġbor 28 pajjiż.
Tridx tmur titmellaħ! Min jaf kemm-il darba nkunu ma’ xi ħadd u ngħidulu hekk! Imma fl-Evanġelju din għandha sens ieħor. Li tkun melħa ma jfissirx li tindaħal fejn ma jesakx kif inħobbu ngħidu aħna imma li tkun togħma tajba! “Melħ tal-art”... “dawl tad-dinja”. Ġesù Kristu jgħid hekk lill-Appostli u lid-dixxipli fuq il-muntanja waqt id-diskors tiegħu li nistgħu nsejħulu PROGRAMM TAL-ĦAJJA NISRANIJA. Huwa għalhekk f’dan id-dawl li kull min hu msieħeb ma’ Kristu jrid ikun “melħ tal-art” u “dawl tad-dinja”.
F’dawn l-aħħar jiem reġgħet tfaċċat – għalkemm in-naħa l-oħra tad-dinja – il-pjaga tal-abbużi sesswali mwettqa fuq minorenni u persuni oħra vulnerabbli fi ħdan il-Knisja. L-iktar kapitlu reċenti ta’ din is-saga atroċi ġie mill-Awstralja, permezz tal-konklużjonijiet xokkanti ta’ Kummissjoni governattiva li qed tinvestiga kemm din il-problema hija mifruxa f’istituzzjonijiet differenti (mhux reliġjużi biss) u kif dawn aġixxew quddiem allegazzjonijiet ta’ din ix-xorta.
Ftit ilu waqt diskussjoni pubblika, Patri Ġwann Xerri rrefera għall-viżjoni tal-Caritas. Viżjoni li titkellem dwar il-ġustizzja soċjali, il-komunità nisranija u l-għażla preferenzjali tal-fqar. Viżjoni li tgħid ukoll li l-fqar għandhom isiru aġenti tal-bidla.
Dan il-ftehim huwa uniku għax jiftaħ beraħ l-opportunitajiet tan-negozji u l-konsumaturi Ewropej u Kanadiżi li jimirħu fis-swieq ta’ xulxin. Iżda fl-istess waqt qed iżomm standards għoljin fuq iż-żewġ naħat kemm għall-konsumaturi kif ukoll għall-ħaddiema.
Jekk hemm xi ħaġa li tinbidel meta l-partiti jpartu posthom fil-parlament hi l-mod kif jirrapurtaw il-‘fatti’ l-medja tagħhom. Il-gazzetti, ir-radju u t-televiżjoni tal-partit fil-gvern juruna x’ġenna tal-art hi Malta … filwaqt li dawk tal-oppożizzjoni juruna f’liema infern ninsabu. Sewwa kien qal Shakespeare: “Id-dinja kollha hija palk, u l-bnedmin huma sempliċiment atturi”.
History is continuously in the making, but never has history been dictated so boldly from the very first days of a calendar year. Trumpism and Brexit will have a lasting impact on the shape of the world to come. Economies and society are bound to be grossly and badly affected.