Newsbook

Free - On Google Play

View
Impjiegi minn jobsinmalta.com  

Bloggs

Wara dal-ħafna snin naħdem fil-qasam soċjali, missejt ma’ ħafna sitwazzjonijiet varji u fosthom ma nistax ma’ nsemmix il-qasam ta’ l-abbuż tad-droga. Ħaġa ta’ l-iskantament kif, allavolja l-esperti jirrepetu ħafna drabi xi jkun hemm bżonn li jsir, indumu ma’ nieħdu pożizzjoni. Ilu ħafna jingħad u anke ippruvat ħafna drabi minn studji internazzjonali li min jabbuża mid-droga u/jew anke l-alkoħol huwa persuna marid, maqbud minn vizzju li ma jħallieħx jirraġuna aktar tant li xejn ma jibqa jfisser għalih ħlief meta se jerġa jieħdu s-sustanza biex iħossu aħjar. Dawn huma msieken u msieken ukoll il-familjari tagħhom li magħhom ibgħatu ħafna ukoll.
The Catholic Church is very much in touch with common people, and it is sensitive to the changing moods and tensions around the world. The Fondazione Centesimus Annus- Pro Pontifice, created by John Paul II twenty years ago promotes informed knowledge of the teachings of the Church and acts as a “think-tank” to the Church on matters related to society and the economy. It promotes initiatives aimed at expanding the Church’s role in all sectors of contemporary life.
Naħseb waħda mill-affarijiet li mportanti fl-għaġir ċivilizzat hija l-fatt li bħala bnedmin ngħixu f’kommunita fejn jimpurtana minn xulxin u għalhekk nieħdu ħsieb xulxin. Kont se ngħid dan jiddistingwina mid-dinja ta’ l-annimali imma ma nkunx korretta għax ħafna annimali jgħixu fi gruppi fejn jieħdu ħsieb xulxin.
Fid-daħla taċ-Ċimiterju tal-Gwerra tal-Gran Brittanja f'Bayeux hemm miktub – “Nos a Gulielmo Victi Victoris Patriam Liberavimus”. Li tfisser (Aħna li konna megħlubin minn William, issa ħliesna 'l pajjiżu), u din il-frażi eleganti bil-Latin tgħaqqad millenju ta' storja turbolenti mill-1066 sal-1944.
Everyone welcomed the positive report summary prepared by the IMF on the Maltese economy published a few weeks ago. The IMF is the most respected global institution that is renowned for its focused and blunt words in its reviews of economies. It is the institution with the most experienced and skilled economists when conducting such reviews.
Ħarsa madwarna turina kemm il-logħob huwa parti integrali mis-soċjeta li ngħixu fiha. Jekk tiftaħ ir-radjo jew it-televixin fuq liema stazzjon trid żgur li f’ħin jew ieħor se tisma riklam li jippromwovi l-logħob. Għal ħafna, dawn huma sempliċiment riklami imma għal oħrajn speċjalment uħud li qed jesperjenzaw diffikultajiet u huma vulnerabbli, dawn il-messaġġi jwassluhom biex jitilfu kull sens ta’ kontroll fuq id-deċiżżjonijiet tagħhom. Ninkwieta meta nara li riklami li jippromwovu l-logħob isiru kull ħin tal-ġurnata mingħajr restrizzjonijiet għal ħin meta jkunu preżenti t-tfal.
Jekk kellna nieħdu lezzjoni mill-kriżi ekonomika, żgur kienet il-bżonn li fl-Ewropa jittieħdu deċiżjonijiet li jkunu kkoordinati. Xi rrid ngħid? Jekk għandna l-istess munita, il-Euro, ma jistax ikollna min jiġbe 'l hawn u min jiġbed 'l hemm. Għallinqas fuq il-prijoritajiet ekonomiċi ewlenin il-pajjiżi tal-UE jridu jiffunzjonaw aktar b'mod magħqud.
Dan l-aħħar bqajt impressjonat bis-suċċess sabiħ li akkwista għalih innifsu u għal Malta, Gianluca Bezzina. Kulħadd issaħħar bit-tbissima ta’ dan iż-żagħżugħ Malti. Bl-umilta’ tiegħu bil-kapaċita tiegħu, mill-fatt li għażel il-professjoni medika, b’ġenerożita’ kbira u bħala vokazzjoni
Three months have gone by since the Labour Party’s victory in the last General Election. It is still very early days for one to make judgement on the new government’s policies or performance. We need to learn more about government’s direction, and experience its’ performance as months and years go by.
Dan l-aħħar iltqajt ma ħabib li kont intqajt miegħu waqt taħriġ fil-Medjazzjoni. Iltqajna għax qalli li kellu logħba li xtaqt jorini. Mhux talba komuni din għalija. Din il-logħoba li Julian introduċa hija logħba b’sett ta’ karti imma mhux is-soltu karti tal-logħob. Dawn għandom messaġġ – messaġġ u skop interessanti ħafna. Il-logħoba ħolquha Julian u martu Joanne.