Newsbook

Free - On Google Play

View
Impjiegi minn jobsinmalta.com  

Bloggs

Mill-Ġimgħa 3 sal-Ħadd 5 ta’ Mejju kellna l-maratona tal-football b’risq Puttinu Cares. Attivita waħda partkulari fost ħafna li jsiru. Bħas-soltu inġabru l-flus u dawn imorru sabiex jitkomplew l-proġettii li din il-Fondazzjoni daħlet għalihom. Proġetti daqshekk kbar u ta’ utilita għal persuni fil-bżonn.
The landmark papal encyclical “Pacem in Terris” was published fifty years ago by Pope John XXIII. It was his last encyclical. He died two months after its completion. The encyclical was commemorated during a Seminar organised by the think tank Converse, the Malta Chapter of the Centesimus Annus Pro Pontifice Foundation and the Justice and Peace Commission of the Archdiocese of Malta at Palazzo de Piro in Mdina. The speakers consisted of Dr Nadia Delicata, Rev Dr Paul Pace S.J., Laurence Grech and Professor Salvino Busuttil. The Seminar was under the patronage of Archbishop Cremona.
Ħafna ħbieb tiegħi barranin jgħiduli illi meta jiġu Malta, waħda mill-affarijiet li jinnotaw huwa l-fatt li jidher ċar li t-tfal huma mgħożża ħafna hawnhekk. Kien hemm min qalli li anke nnota li fejn kien hemm familji bit-tfal raw li ġew ittrattati aħjar u qabel il-kumplament tan-nies. Kummenti li nieħu gost bihom għax il-verita ta’ dak li ngħożżu jidher aħjar f’għemilna milli fi kliemna. Fuq kollox il-kliem ma jiswew xejn iżda l-għemil jirrifletti x’għandna fil-fond ta’ qalbna u moħħna.
Fl-elezzjonijiet każwali li kellna din il-ġimgħa ġew eletti 3 membri ġodda fil-Parlament Ewropew -Marlene Mizzi, Claudette Abela Baldacchino u Roberta Metsola. Dawn ser jieħdu post l-MEPs li kellhom iċedu posthom wara li ġew eletti fil-Parlament Malti f'Marzu. Jiġifieri, filli ma kellna ebda mara tirrapreżentana f'din l-istituzzjoni, u filli għandna 3 minn 6 membri Maltin li huma nisa, jiġifieri 50%. Jista' jkun li jkun hemm min jgħid, "u b'daqshekk"?
One topic which is taboo in the run up to a General Election is the reform that is now well overdue in our welfare system. Malta’s welfare state is designed on the traditional Scandinavian model of the nineteen sixties with bits and pieces being added by subsequent Governments since then.
Fil-ħajja mhux kulħadd jibda mill-istess livell, min jibda l-ħajja b’vantaġġi u min jibda bi żvantaġġi. Mhux kulħadd jitlaq mill-istess pożizzjoni, allavolja lkoll qedin f’tellieqa waħda. L-ewwel ma’ jkollu effett dirett huwa l-familja li wieħed jitwieled fiha u imbagħad is-soċjeta. Il-familja hija l-ewwel għalliem u l-valur tal-familja huwa dak li jitgħallmu t-tfal. Imbagħad huma n-normi tas-soċjeta li joħolqu l-linji tal-parametri u huma dawn l-istess linji li jekk u meta jinkisru jpoġġu lil dak li jkun fi żvantaġġi kbir.
Mawra s'Għawdex dejjem sabiħa, imma tal-ġimgħa l-oħra kienet waħda partikolari. Fil-fatt, inawgurajna wieħed miċ-ċentri l-ġodda tal-Europe Direct, li jinsab fl-uffiċċji tal-Kamra tal-Kummerċ għal Għawdex.
There is significance in the fact that Italians refer to Malta with the name of the capital city, La Valletta. Indeed this reference makes me think that for a vast majority of Europeans, Malta is considered as a City State – one of the remaining City States in the modern world. This country made gigantic strides forward considering that with a population of slightly over 400,000, we are an independent state and members of the European Union. The anthropology and the yearnings of this people are still to be thoroughly studied.
Meta persuna jirnexxiela tħalli l-vizzju tad-droga warajha, l-aktar ħaġa mportanti għaliha tkun li terġa tintegra ruħha lura fis-soċjeta. Il-vizzju jew id-dipendenza fuq id-droga tkun għamlitha kapaċi taħseb biss fiha nnifisha. U forsi lanqas dan ma huwa eżatt, għax fil-verita tkun saret persuna kapaċi taħseb biss fid-doża ta’ droga li jmiss ...tkun qed tgħix biss għad-droga.
Din il-ġimgħa ħareġ rapport fejn il-Kummissjoni tat ħarsa fil-fond lejn numru ta' pajjiżi biex tara jekk hemmx żbilanċi kbar fl-ekonomija tagħhom. Dwar Malta l-konklużjoni kienet li dan mhux il-każ. Xorta waħda hemm numru ta' aspetti li Malta trid toqgħod attenta għalihom – id-dejn pubbliku, is-sistemi tas-saħħa u tal-pensjonijiet huma sfidi li jridu jiġu indirizzati biex ma jitrażżnu l-problemi li jistgħu jinħolqu fil-futur.