Newsbook

Free - On Google Play

View
Impjiegi minn jobsinmalta.com  
Jinstab raġel mejjet fil-baħar   |  "Diġà hemm ħafna kriminalità: Iżżiduhiex bil-'gentlemen's clubs'"   |  “Il-Knisja Maltija hi importanti għall-Papa” – In-Nunzju Appostoliku   |  Il-Golfo Azzurro ordnat jidħol Tripli b'theddid li jinfetaħ in-nar fuqu

Bloggs

Tul is-snin li għamilt fil-ġurnaliżmu sibt persuni li jridu jużaw lil ħaddieħor bħala wadab biex il-ġebla ma jitfugħiex huma iżda jitfaħilhom ħaddieħor.
The fierce political debate on electricity prices that has dominated the first weeks of the electoral campaign is vintage electioneering, with politicians eager to make short term gains at the expense of economic reasoning and the achievement of sustainability. We have seen this happening in past elections and we suffered badly for it. Stating that more money can be thrown at a problem which is already putting strain on the country’s finances reminds me of a ship captain deciding that the best way to save his vessel from capsizing is to hit the rocks for it to be steadied on its side.
It-trobbija tat-tfal għandha tkun l-aktar ħaġa mportanti għall-ġenituri. Almenu hekk nitgħallmu u ngħallmu. Imma f’soċjeta mgħaġġla bħal ma ngħixu fiha llum u bil-ħafna responsabbiltajiet li lkoll għandna mhux faċli tlaħħaq ma kollox. Barra minn hekk illum d-dritt ta’ kulħadd għall-karriera huwa rrikonoxxut u hekk għandu jkun.
M'hemmx għalfejn naħsbu f'affarijiet ta' barra minn hawn meta nsemmu d-drittijiet u l-benefiċċji tagħna bħala ċittadini tal-UE, u għalhekk jiena nħobb insemmi l-affarijiet iż-żgħar ta' kuljum, li fl-aħħar mill-aħħar huma l-aktar essenzjali. Hekk ġieni f'moħħi din il-ġimgħa, meta kont qed nisma' li se jibdew japplikaw regoli dwar il-liċenzja tas-sewqan. L-ewwel reazzjoni tiegħi kienet 'Biex ħerġin issa?', imma imbagġad mill-ewwel indunajt li d-l-liċenzja tas-sewqan Maltija hija diġà konformi u mhux se jinbidel. Huwa propju każ ieħor ta' kif l'hekk imsejjħa burokrazija ewropea taħdem biex tagħmel l-affarijiet iktar sempliċi għaċ-ċittadini tagħha!
Ma jgħaddiex jum wieħed li ma niltaqax ma’ xi ħadd li ma jirrakontaliex kif biex jieħu dak li hu dritt tiegħu, jispiċċa jiġri mingħand Kajfas għal għand Pilatu u kemm il-darba jsib persuni li aktar jagħmlulu ħajtu diffiċli flok aktar faċli biex dak li hu tiegħu jieħdu bi dritt.
We are all hopeful that 2013 will be better than the year that has just concluded. It was a very difficult year for Europe and the world in general. Malta has so far been spared from the worse of this economic and financial crisis and its economy has been resilient to the turbulence which is expected to linger on during this New Year.
Home Start Malta huwa proġett li nbeda aktar minn ħames snin ilu ġewwa l-Kottonera. L-iskop prinċipali huwa li voluntiera mħarrġa apposta jgħatu sapport, ħbiberija u għajnuna kemm prattika u kemm emozzjonali f’waqtha lil ġenituri li għandhom tfal taħt il-ħames snin. Illum kulħadd jaf kemm huma mportanti l-ewwel snin tat-tfal u t-trobbija f’dan il-perjodi għandha effett fuq il-kumplament ta’ ħajjithom. Għalhekk issir din l-emfasi kollha fuq dan iż-żmien partikulari.
Mat-tokki ta’ sena ġdida, hekk kif tagħti l-ewwel bewsa tas-sena lill-maħbub/a tiegħek, dlonk tirrealiżża li wasal xahar ieħor ta’ Jannar, bidu ta’ sena oħra f’din il-mixja ta’ ħajjitna. Għalina l-istudenti, dan ix-xahar ta’ Jannar mhuwiex mill-favoriti. L-eżamijiet qegħdin fil-qrib, u għal ħafna student Universitarji, it-2 ta’ Jannar ta’ kull sena huwa sinonimu mal-bidu tal-istudju.
Wara li awgurajna s-sena t-tajba lil xulxin issa x'aktarx kulħadd reġa' lura għax-xogħol jew l-iskola, u r-rutina ta' kuljum. U fost l-ewwel inizjattivi li għandna fuq livell Ewropew insibu proprju t-tnedija tas-Sena Ewropea 2013, iddedikata liċ-ċittadini. Għoxrin sena ilu, fl-1993, kien daħal dis-seħħ il-famuż Trattat ta' Maastricht. Niftakar li dak iż-żmien konna nisimgħu ħafna dwaru, għalkemm persważ li ftit konna nifhmu x'kien fih! Fil-verità kien pass importanti lejn l-għaqda Ewropea, bħalma hi kruċjali din is-sena li qegħdin fiha. Kien dan it-trattat li daħħal il-kunċett ta' ċittadinanza Ewropea. Iżda din xi tfisser verament? Xi drittijiet aktar għandhom iċ-ċittadini sempliċiment għax huma parti mill-UE?
We are coming to an end this year of the seven year time span of EU funding under the European financial instrument of the European Regional Development Fund (ERDF), targeted on strengthening Malta’s social and economic infrastructure to increase the country’s growth potential and competitiveness. Malta has been benefitting from these funds since it joined the EU in 2004. The Fund was launched by the European Union in 1975 to strengthen the economic competitiveness of regions which have a relatively lower economic development. It forms part of the wider EU Cohesion Policy.