Newsbook

Free - On Google Play

View
Impjiegi minn jobsinmalta.com  
Assassinju DCG: L-Arċisqof b'messaġġ qawwi għall-ġurnalisti, għall-politiċi u għall-Maltin   |  L-avukat ta' DCG imħasseb bl-aġir tagħha ftit jiem qabel inqatlet   |  "Kont naf li qed tfittxuni, għalhekk żammejt pistola fuqi" - l-akkużat   |  Seba’ flyovers mingħajr traffic lights fil-junction tal-Marsa   |  

Bloggs

Illum mhux se naqbadha fuq l-ikel. Minflok, se naqbadha fuq is-sapun, il-fwejjaħ, il-makeup, u ħafna prodotti simili tas-sbuħija. Għala? Għax anki hawn jeżistu regoli maħsuba biex il-konsumatur ikun jaf x'inhu juża fuqu nnifsu! Tafu li din l-industrija fl-Eworpa ddawwar mas-€70 biljun fis-sena?! Kważi nofs is-suq dinji kollu kemm hu.
I am writing this blog before the General Elections of the 9th March and their outcome. By now readers have seen the tents and bill boards pulled down and the Circus is finally over. It has been a long and unhappy campaign characterised by superlatives and hyperboles, insults and putdowns. It was a demoralising period where politicians showed us the worse side of their face.
Bħala Fondazzjoni dejjem tkellmina li kwalunkwe deċiżjoni li titieħet fejn ikun hemm diffikultajiet bejn il-familji, dejjem trid titieħed fl-aħjar interess tat-tfal. Iżda kultant inħoss li mhux dejjem jiftiehem dan. Issir l-aħjar għażla skond il-bżonnijiet tat-tfal u ta’ ħadd ieħor.
Is-Sede Vacante u l-Papa l-ġdid
Nhar is-Sibt li gej inti mistieden biex tmur tivvota u taghzel lil min trid li jmexxiek ghall-hames snin li gejjin. Dan id-dritt hu tieghek u ta’ hadd aktar. Ghandek mohh biex tahseb u tiddeciedi. Nispera li kellek ic-cans li tara x’qeghdin joffrulek il-partiti politici u iddecidejt.
One of the positive signs that we have seen in organisational development in the last two decades is a bigger focus on the potential of human nature and development. The dignity of the person has been put on the forefront of business development and economic growth. The human being with all his dignity – as reflected in the person’s physical, intellectual, emotional and spiritual needs. The human person is no longer seen as a tool or an inanimate resource or factor of production, but a protagonist in business development and economic growth.
Il-Ġimgħa li għaddiet ktibt fuq il-konferenza tal-Kunsill ta’ l-Ewropa fejn il-focus prinċipali kien il-faqar. Iżda xtaqt li nerġa nfakkar li s-sena 2010 kienet is-sena ewropea kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali fejn saru ħafna diskussjonjiet u nkitbu ħafna artikli. Jien ukoll kont ktibt u kont għidt li ma naqbilx mal-fatt li l-faqar qisnieh biss bħala d-diprevazzjoni materjali. Ħalli nkun ċara: in-nuqqas tal-affarijiet bażiċi ma jagħmlux sitwazzjoni ħafifa jew feliċi imma hemm bżonn inħarsu lil hinn.
Inħoss li f’pajjiżna teżisti konfużjoni sħiħa dwar x’jgħidu l-liġijiet ta’ pajjiżna fejn jidħlu l-inġurji u l-libelli. Parti mill-konfużjoni li teżisti hi tort ta’ dawk li jaħdmu fil-media stess għax għalkemm qegħdin fil-mistier m’humiex imħejjija sewwa fejn jidħlu drittijiet u responsabiltajiet li għandhom. Il-politiċi ma jgħinux lanqas għaliex met
The newly appointed Chief Executive Officer of Barclays Bank, Antony Jenkins, addressed the press in London earlier this month to announce the new blueprint for the bank following the numerous scandals that infested it during in 2012. He was sharp and direct in stating that ethics at Barclays should return to be the focus and guide in this bank restructuring exercise. Financial institutions are blamed for the dire straits that both markets and economies are in today.
Il-ġimgħa l-oħra flimkien mal-BOV organizzajna seminar għal kull min b'xi mod għandu interess fis-settur kreattiv. Iltqajt ma' ħafna nies interessanti: min qed jaħdem fuq film, min fuq logħob tal-kompjuter jew fuq l-internet, mużiċisti, atturi, u ħafna oħrajn. L-idea kienet li nispjegaw l-opportunitajiet li joffru l-programmi tal-UE biex l-isforzi ta' dawn in-nies ikunu megħjuna u inċentivati.