Newsbook

Free - On Google Play

View
Impjiegi minn jobsinmalta.com  

Bloggs

F’ħafna mid-diskussjonijiet li jkollna fuq is-servizzi li nipprovdu niffukaw ukoll fuq kif nistgħu ngħinu aktar lil min jeħtieġ xi servizz minn waħda mill-aġenziji tal-Fundazzjoni sabiex apparti li nindirizzaw il-problema li jkollu meta jħabbat il-bieb tagħna, insaħħu aktar lil dak li jkun sabiex dejjem jevita li jidħol f’aktar diffikultajiet. F’waħda minn dawn id-diskussjonijet iddeċidejna li nagħmlu workshops jew laqgħat apposta li qed insejħulhom family workshops. L-għan joħroġ mill-prinċipju ta’ prevenzjoni sekondarja.
The banking industry has a bad name. The collapse of Northern Rock in the United Kingdom in 2007 followed by the dramatic fall of Lehman Brothers in September 2008 which sparked the financial crisis and consequently the sovereign debt crisis of 2010 has dented the trust that people had in financial institutions in general. Besides the pure economics explanation to the crisis, there is a normative economics interpretation – it was all a matter of greed, dishonesty, lack of transparency and misplaced objectives.
Għadu kif deher avviż fil-ġurnali lokali jħeġġeġ individwi sabiex jitħajjru jgħatu sehemhom bħala voluntiera ma’ l-Aġenzija Appoġġ. Għandna voluntiera kemm mas-Supportline 179 kif ukoll mal-Programm Ulied Darna. Żewġ inizjattivi li taw għajnuna lil numru kbir ta’ nies. Biss biss meta nikkwotaw l-figuri tas-Supportline għas-sena 2012 jidher li twieġbu 16,677 telefonata, fil-waqt li 200 familja rċevew għajnuna mill-Programm Ulied Darna.
L-esperjenza tal-Jum Dinji taż-Żgħażagħ hija dejjem esperjenza straordinarja ta’ fidi. Fidi mgħixa, fidi ċċelebrata, f’kuntest ta’ familja kbira. L-ispettaklu ta’ eluf u eluf ta’ żgħażagħ miġburin madwar il-Qdusija Tiegħu il-Papa, huwa dejjem spettaklu li jġib ferħ u anki diversi mistoqijiet: għaliex iż-żgħażagħ Kattoliċi huma milquta tant minn personaġġ li ħafna drabi li huwa ħafna ikbar minnhom fl-età? Għaliex il-kliem tal-Papa jħalli effett tant profond f’dawn iż-żgħażagħ?
It is a fact that no one single economic system has eliminated inequality. There is always a gap between the “haves” and the “have-nots”. The question we ask is why do we have poverty? And the definition of poverty has changed with that of complete deprivation of basic needs, to one of living in misery, to living in the “existential periphery” of society as it has been cleverly described by Pope Francis.
Artiklu li qrajt dan l-aħħar tant kien struwiet li ħassejt li għandi naqsmu mal-qarrejja ta’ dan il-blog. Jitkellem fuq meta nħossuna rritati għal xi ħadd jew minħabba xi ħaġa li tkun ġrat u nintlew bir-rabbja. Ħafna drabi jġri li meta naslu f’dan l-istat aktarx jibda jdejjaqna kollox u kulħadd. Għalhekk ma nkunu qed nagħmlu xejn ħlief inkomplu ndejjqu aktar lilna nnfusna.
Dan l-aħħar qamet diskussjoni kbira dwar il-limiti għall-ospitalità li nistgħu noffru aħna l-Maltin għall-vittmi tal-immigrazzjoni forzata. Hemm limiti ovvji - il-fatt li aħna gżira, popolazzjoni żgħira, u fl-istess ħin fuq art żgħira. Malta għandha l-iżjed densità qawwija ta’ popolazzjoni fl-Ewropa.
Politics is serious business. It is the craft of influence and persuasion that addresses issues related to a multitude of people that constitute society. Political decisions that affect the economy have a direct and an indirect impact on the quality of life of multitude of people. Wrong decisions create unemployment and consequently social misery, while the right decisions create opportunity, choice and well-being.
Meta mara tkun tqila minbarra li trid tieħu ħsieb tagħha nnifisha trid tieħu ħsieb tat-tarbija li jkollha fil-ġuf. Dan għaliex ċerti sustanzi għandhom effetti ħżiena fuq it-tarbija li qed tifforma kif ukoll fuq is-saħħa ta’ l-omm.
Two simple questions – why is it that no Maltese has ever been awarded the Nobel Prize? Why is it that Malta has never won an Olympic Games medal? I am mentioning only two globally recognised awards – the list can be longer – because these are the most internationally recognised awards that nations vie for.