Newsbook

Free - On Google Play

View
Impjiegi minn jobsinmalta.com  

Bloggs

Ktibt qabel fuq it-trobbija tat-tfal għax dan huwa suġġett importanti ħafna. Ukoll ta’ min jiftakar li x-xahar ta’ Mejju huwa dedikat għat-trobbija pożittiva.
This is the “talk of the town” at the moment in Malta even today more than two months from a change in Government. Who has been appointed where? The Cabinet has the difficult task to appoint the people at the helm of government agencies and public corporations and commissions. These are the men and women who are being made responsible for the implementation of the new Government’s policies and pledges to the electorate. Indeed, a challenging feat.
Is-Sibt 11 ta’ Mejju il-band ‘Footprints’ nediet music video bl-isem ta’ ‘Stick No Bills’. Il-kliem u l-mużika huma kollha ta’ l-istess band. Dal-music video jittratta storja partikulari fuq żewġ ti ħbieb Jimmy u Timothy. Jimmy jaqa’ fil-vizzju tad-droga u Timothy jimxi fuq l-eżempju tiegħu. Wieħed minnhom imut b’overdose ...Insomma l-istorja hija ċara fil-video.
Hekk kif kważi għaddiet sena akkademika oħra, ma nistgħux ma nieqfux naħsbu fuq dak kollu li nkunu għaddejna minnu. Matul is-sena kollha żgur li kull wieħed u waħda minnha jgħaddi minn diversi esperjenzi li jgħinuna lkoll nikbru u nitgħallmu. Dan huwa s-sabiħ taż-żgħożija u tas-snin li wieħed iqatta’ fl-istituzzjonijiet edukattivi, li ta’ kuljum ngħaddu minn ġrajja wara l-oħra li jgħaġnuna f’dak li għad nkunu.
The seeds of a new generation lie embedded in the present one. The political and social devastation that the economic policies of socialism has left behind are still traceable today with people depending on intricate and wasteful social welfare systems, with an air of contestation and confrontation in industrial relations by left wing unions, with the false ideas that nationalisation and protectionism being the solution to unemployment and equality in income distribution
Għala Jum l-Ewropa?
Mill-Ġimgħa 3 sal-Ħadd 5 ta’ Mejju kellna l-maratona tal-football b’risq Puttinu Cares. Attivita waħda partkulari fost ħafna li jsiru. Bħas-soltu inġabru l-flus u dawn imorru sabiex jitkomplew l-proġettii li din il-Fondazzjoni daħlet għalihom. Proġetti daqshekk kbar u ta’ utilita għal persuni fil-bżonn.
The landmark papal encyclical “Pacem in Terris” was published fifty years ago by Pope John XXIII. It was his last encyclical. He died two months after its completion. The encyclical was commemorated during a Seminar organised by the think tank Converse, the Malta Chapter of the Centesimus Annus Pro Pontifice Foundation and the Justice and Peace Commission of the Archdiocese of Malta at Palazzo de Piro in Mdina. The speakers consisted of Dr Nadia Delicata, Rev Dr Paul Pace S.J., Laurence Grech and Professor Salvino Busuttil. The Seminar was under the patronage of Archbishop Cremona.
Ħafna ħbieb tiegħi barranin jgħiduli illi meta jiġu Malta, waħda mill-affarijiet li jinnotaw huwa l-fatt li jidher ċar li t-tfal huma mgħożża ħafna hawnhekk. Kien hemm min qalli li anke nnota li fejn kien hemm familji bit-tfal raw li ġew ittrattati aħjar u qabel il-kumplament tan-nies. Kummenti li nieħu gost bihom għax il-verita ta’ dak li ngħożżu jidher aħjar f’għemilna milli fi kliemna. Fuq kollox il-kliem ma jiswew xejn iżda l-għemil jirrifletti x’għandna fil-fond ta’ qalbna u moħħna.
Fl-elezzjonijiet każwali li kellna din il-ġimgħa ġew eletti 3 membri ġodda fil-Parlament Ewropew -Marlene Mizzi, Claudette Abela Baldacchino u Roberta Metsola. Dawn ser jieħdu post l-MEPs li kellhom iċedu posthom wara li ġew eletti fil-Parlament Malti f'Marzu. Jiġifieri, filli ma kellna ebda mara tirrapreżentana f'din l-istituzzjoni, u filli għandna 3 minn 6 membri Maltin li huma nisa, jiġifieri 50%. Jista' jkun li jkun hemm min jgħid, "u b'daqshekk"?