Newsbook

Free - On Google Play

View
Impjiegi minn jobsinmalta.com  

Bloggs

Dan l-aħħar xahar, il-Knisja għexet esperjenza qawwija ħafna, bl-elezzjoni tal-Papa Franġisku. Ilkoll kemm aħna ssaħħarna bl-istil sempliċi tal-Ministeru tiegħu, bil-kliem tiegħu li jasal dritt fil-qalb ta’ dak li jkun qed jisimgħu, bil-messaġġ tiegħu tant evanġeliku.
The dust will take long to settle in Cyprus. The country and its people are in a bad shape. We sympathize with this hard working population who have done so much to reconstruct the country after the Turkish invasion in 1974 which was followed by the division of the island. The Cypriots are strong and determined people that do not deserve the plight that they are in now.
Ta’ kull sena l-Knisja Maltija tiċċelebra ‘Jum il-Karita’ u din is-sena ser jiġi iċċelebrat nhar il-Ħadd 14 ta’ April. It-tema magħżula għal din is-sena hija ‘POPLU LI JEMMEN ... IĦOBB’. Tajjeb li naqsmu ftit ħsibijiet fuq dan is-suġġett tant importanti li saħansitra il-Knisja tiddedika jum għalih. Kliem ħfief u tqal fl-istess ħin.
Niddiskutu ħafna l-futur u kemm huwa mportanti li nippreparaw għalih sabiex kemm jista jkun ma ninqabdux fuq sieq waħda, kif jgħid il-Malti. Forsi l-ħsieb tagħna jmur aktar fuq investimenti materjali imma hemm affarijiet li r-return tagħhom huwa ħafna akbar mill-qliegħ materjali.
While the South of Europe is struggling with social and political upheavals as a result of the debt crisis and economic slowdown, Scandinavian countries are reaping the benefits of rational social and economic policies and collaborative politics. ( Lest we not forget that Malta is the only Southern European country that has grown in GDP in 2012, with an unemployment rate of 6.6%, a ratio of general government deficit to GDP of 2.7%, and a public debt/GDP ratio of 71%).
The surge in research and development and innovation in new technologies taking place in the last five decades has meant growing importance of telecommunications for national economies and the growth of international trade in the telecommunications service. The global Information Communication and Technology market has been estimated to be $ 4.7 trillion in 2012, and this has been spread throughout the globe with highest penetration growth in China, India and Latin America but also reaching the African continent.
Il-wieħed u għoxrin ta’ Marzu minn barra li huwa l-ewwel jum tar-Rebbiegħa huwa ukoll jum iddedikat għall-persuni bid-Down’s Syndrome. L-iskop tal-jum huwa li tqum aktar kuxjenza fuq dawn il-persuni li għandom ħafna abiltajiet imma li sfortunatament s-soċjeta donnu għada aktar iffukati fuq id-diżabilta tagħhom.
Fis-snin li għaddew rajna qabża kbira fit-teknoloġija u fl-immodernizzar tal-mezzi tax-xandir u komunikazzjoni. Bla dubju ta’ xejn li r-realtajiet li ngħixu llum m’għandhom xej x’jaqsmu ma dawk li kienu jgħixu fid-deċennji ta’ qabilna. Fej qatt kont timmaġina li t-telefon jista’ jkun minhajr ‘wire’. Mhux talli żviluppaw il-‘mobiles’, talli llum qegħdin ngħixu f’dinja fejn mill-‘mobile’ tista’ pratikament tkun taf kullma qed jiġri fid-dinja ta’ madwarek.
Education together with the family is one of the two of the pillars of citizens’ development in society. The Nationalist administration has since 1987 given this foremost priority, and every five year administration outscored the previous one in terms of investment in students, learning, and education resources.
Id-dinja Kattolika kollha kienet qed tistenna l-għażla tal-Papa l-ġdid u nhar l-Erbgħa fil-għaxija it-tlettax ta’ Marzu, tħabbar il-Papa Franġisku. Fuq kull stazzjon tar-radju u tat-televiżjoni u l-ġurnali kollha kien hemm programmi u artikli jitkellmu fuq il-Kardinal Jorge Bergoglio mill-Arġentina. Issemmew ukoll il-ħafna kwalitajiet sbieħ li għandu dan l-ewwel Ġiżwita Papa.