Newsbook

Free - On Google Play

View
Impjiegi minn jobsinmalta.com  
Jinstab raġel mejjet fil-baħar   |  "Diġà hemm ħafna kriminalità: Iżżiduhiex bil-'gentlemen's clubs'"   |  “Il-Knisja Maltija hi importanti għall-Papa” – In-Nunzju Appostoliku   |  Il-Golfo Azzurro ordnat jidħol Tripli b'theddid li jinfetaħ in-nar fuqu

Bloggs

Wara l-ħafna festini li attendejna u wara li ħriġna kompletament mir-rutina tas-soltu, reġa wasal iż-żmien li nanalizzaw eżatt x’jinħtieġ li nagħmlu biex nerġgħu naqbdu t-triq it-tajba.
Kemm kienu bis-sens il-kelmiet li lissen l-Isqof ta’ Għawdex Mario Grech meta kien qiegħed jindirizza lill-emigranti fl-okkażjoni tas-sena l-ġdida.
Ħafna sforzi jsiru sabiex dejjem inwasslu aktar servizzi fil-Kommunita u dan għaliex il-popolazzjoni tiggwadanja aktar jekk is-servizz għall-bżonn tagħha jkunu fil-qrib. Apparti hekk, is-servizzi fil-kommunita jagħmlu kuntatti kmieni u mill-qrib u allura kapaċi jkunu aktar effettivi ma min għandu bżonnhom filwaqt li jsiru programmi sabiex il-kommunita dejjem tiżviluppa aktar skond il-bżonnijiet tagħha. Hemm vantaġġi oħra li jinkludu l-fatt li fil-kommunita hemm numru ta’ entitajiet oħra li kollha għandhom l-intenzjoni li jgħinu imma kultant dawn ma jkunux magħrufa minn kulħadd. Alla ħares ma kienx hemm dawn l-entitajiet varj li joffru ħinhom u riżorsi oħra sabiex il-kommunita tkun moqdija aħjar u tkompli tiżviluppa.
My contributions for the end of 2012 and the beginning of the New Year could not but focus on the need for more consideration and attention on the part of government on the sustainability of the Maltese economy and the consequent stability and improvement of society. The Budget presented by government had the ingredients for growth and clear signals on fiscal consolidation. With an improving public deficit ratio, and focused incentives for economic growth, we would have been in a better position to tackle other fundamental matters such as the continuation of pension reform and the modernisation and rethinking of our social system. This was a lost opportunity and a waste of time and energy thanks to the way we do politics in this country. That budget should have not been voted against by parliament.
Għamlet sewwa l-Unjoni Ewropeja li ddedikat s-sena li ġejja għaċ-ċittadin. Jien ngħid li s-snin kollha għandhom ikunu għaċ-ċitttadin għaliex iċ-ċittadini li jagħmlu l-Unjoni lil hinn mill-istituzzjonijiet varji tagħha. L-iskop ta’ dan hu li ċ-ċittadini kollha tal-Ewropa jagħrfu d-drittijiet li għandhom bħala ċittadini Ewropej ħalli d-deċiżjonijiet li jieħdu f’ħajjithom ikunu ta’ ġid għalihom u għall-oħrajn u jinħoloq ambjent demokratiku.
Diċembru jfakkarna fis-serq ta’ ħajjiet żewġ żgħażagħ Maltin: Karin u Raymond. L-1977 u l-1986 snin li jibqgħu mfakkra għal dan l-għaġir tal-mistħija.
It is ironic that what was probably one of the most reasonably designed and growth oriented budgets of the last twenty years has been voted against by Parliament. This is the cost that Maltese society has been made to pay by our way of doing politics. The budget aimed at fiscal consolidation, the retention of social services and the creation of further jobs by the private sector through the strengthening of pro-business initiatives including schemes targeting new start-ups, entrepreneurship and support for the SMEs. It has also proposed lower tax rates.
Għada 26 ta' Diċembru ssir l-Istrina – programm ta’ ġbir ta’ flus għall-Community Chest Fund u għaqdiet oħra li matul is-sena joffru sapport lil gruppi varji u individwi li għandhom bżonnijiet partikulari. Fosthom insibu nies li jkunu qed jirċievi trattament minħabba mard serju u li jkun jirrikjedi spejjes straordinarji. Insemmu tfal u adulti li jkollhom imorru barra minn Malta biex jirċievu l-kura li jkollhom bżonn.
Illum xtaqt sempliċiment nawgura lil kull min jaqra dan il-blogg il-Milied it-tajjeb u l-isbaħ xewqat għas-sena l-ġdida. Wasalna fl-aħħar ta' sena li kienet mimlija ġmielha. L-għoti tal-Premju Nobel lill-UE ftit tal-jiem ilu, iż-żjarat ta' numru ta' Kummissarji f'Malta (inkluż il-President Barroso f'Ottubru li għadda), l-20 sena anniversarju tas-Suq Wieħed...insomma kellna x'nagħmlu mhux ħażin, u issa wasalna biex nibdew sena oħra!
Nhar il-Ħadd 1 ta’ Jannar 2013 għajnejna jkunu ffukati fuq is-Siġġiewi minħabba l-maratona b’risq id-Dar tal-Providenza organizzata mill-RTK.