Newsbook

Free - On Google Play

View
Impjiegi minn jobsinmalta.com  
Żdiedu t-talbiet għall-għajnuna psikjatrika waqt l-elezzjoni   |  "Kultura fejn il-kelmiet 'qaddej' u 'messaġġier' ma jinftehmux" - L-Arċisqof   |  ​"L-ommijiet ta' persuni pubbliċi jbatu fil-moħbi"   |  L-Istati Uniti twissi lis-Sirja dwar attakk kimiku ieħor "qed jinħema"

Bloggs

Mhux se nikteb fuq it-traġedja li kellna, ħafna tkellmu dwarha. Diskussjoni dwar is-suġġett m’għandhiex issir biss meta jkollna traġedja imma għandha tittieħed azzjoni qabel nibqgħu nitilfu l-ħajjiet.
Dħalna sew fix-xahar ta’ Novembru, u għal numru ta żgħażagħ u studenti dan iż-żmien huwa sinonimu mal-gradwazzjonijiet. Wara snin twal ta’ studju kontinju, stress żejjed u konsum eżaġerat ta’ kafe, issa wasal iż-żmien li naħsdu dak li żrajna.
Kien hawn sens ta' stennija mhux ħażin għall-verdett tal-Parlament Ewropew dwar in-nomina ta' Tonio Borg bħala Kummissarju Ewropew. Fil-fatt, kien hemm maġġoranza ġmielha li vvutat favur il-ħatra tiegħu. F'dawn il-ġranet smajna ħafna dwar id-diversi proċeduri involuti, imma persważ li din l-esperjenza swiet biex ħafna nies isiru jafu ftit aktar kif taħdem l-UE. Kull stadju tal-proċess kellu s-sinifikat tiegħu skont ir-rwol tal-istituzzjonijiet differenti:
Two think tanks have published two sharp and targeted documents in the last seven months but as by now we are used to in Malta, there was no response or reaction from journalists, politicians or opinion leaders. The reports went by in complete silence. The Today Public Policy Institute (TPPI) published in April of this year a document entitled “A Strategy for Addressing the Nation’s Priorities”; while in September, Converse published a document entitled “What kind of Society would you like to live in?” A Google search of both titles will make these documents accessible on your lap top.
Nisimgħu min jgħid li t-tfal huma l-futur imma minn barra l-futur huma ukoll il-preżent. Irridu nieħdu ħsiebhom illum sabiex jikbru b’saħħithom u bil-kapaċitajiet li jinħtieġu sabiex jgħixu l-ħajja.
Filemon kien raġel sinjur jgħix fil-belt ta’ Kolossi fi żmien San Pawl. Fuq rakkomandazzjoni ta’ Pawlu, Filemon jagħti l-libertà lil Oneżimu li kien ilsir tiegħu. Bħalma l-qalb ta’ Pawlu tfur bil-ferħ meta jilmaħ id-disponibbiltà ta’ Filemon li jaqta’ l-ktejjen biex Oneżimu jkun ħieles (ara Film 7:20), hekk tifraħ qalbi meta nilmaħ ġemgħa hekk kbira ta’ gradwati, għax nemmen u nittama li intom, issa li temmejtu l-istudji tagħkom, tistgħu ssiru forza li ddewwaq il-ħelsien lil ħafna!
Jien kontra l-abort u m’jienx waħdi. Kburi li pajjiżna dejjem żamm din il-pożizzjoni fil-fora kollha internazzjonali. Min irid jista' jgħid lili u lil dawk li jaħsbuha bħali li aħna dinosawri.
Heavy investment was made by Government in the health sector in the past years. The epitome of this investment is indeed the Mater Dei Hospital, but the investment spreads much wider in the areas of support to the elderly, the pharmacy of your choice, new technology and support in specific medical sectors such as oncology.
Fit-tieni konferenza tal-Kunsill ta’ l-Ewropa għall-Ministri tal-Politika Soċjali bit-titlu ‘Building a secure future for all’ - ‘Nibnu futur sikur għal kulħadd’ li saret dan l-aħħar f’Istanbul saru numru ta’ stqarrijiet importanti. Ċentrali fosthom kien hemm punt li kull Ministru preżenti dawwar id-diskors tiegħu miegħu: IL-BNIEDEM QABEL L-ISTAT. U fuq dan il-ħsieb inbnew l-argumenti l-oħra.
Din il-ġimgħa rajna inizjattiva madwar l-Ewropa kollha fejn iktar minn 100 personalità mid-dinja tal-edukazzjoni, l-arti, l-letteratura, l-ekonomija, l-filosofija u l-isport mill-pajjizi membri fl-Unjoni Ewropea ffirmaw ittra miftuħa lill-Kapijiet tal-Istat u l-Gvern rispettivi tagħhom.