Newsbook

Free - On Google Play

View
Impjiegi minn jobsinmalta.com  

Bloggs

Dan l-aħħar iltqajt ma ħabib li kont intqajt miegħu waqt taħriġ fil-Medjazzjoni. Iltqajna għax qalli li kellu logħba li xtaqt jorini. Mhux talba komuni din għalija. Din il-logħoba li Julian introduċa hija logħba b’sett ta’ karti imma mhux is-soltu karti tal-logħob. Dawn għandom messaġġ – messaġġ u skop interessanti ħafna. Il-logħoba ħolquha Julian u martu Joanne.
Kull bidu għandu tmiem u għalija din se tkun l-aħħar darba għalissa li se nkun qiegħed naqsam ħsibijieti magħkom permezz ta’ dan il-blog. Mhux għaliex din kienet xi esperjenza li dejqitni, xej affattu, imma għaliex issa wasal iż-żmien li nimxi ‘l quddiem lejn esperjenzi ġodda. Nixtieq għalhekk nieħu l-opportunita sabiex nirringrazzja lil Josianne Camilleri u t-tim kollu ta’ Newsbook li offrewli li nkun parti integra tal-bidu ta’ dan is-sit li għandu futur sabiħ quddiemu.
Min jafni, jaf kemm inħobb il-baħar. Minn issa 'l hemm jibda jkolli seba' mitt sena biex nibda ngawdih – nistad, ngħum, ngħodds, noħroġ bid-dgħajsa – l-hena tiegħi. Imma din il-ġimgħa fakkarna l-importanza tal-baħar ħafna aktar fil-wisgħa. Fl-20 ta' Mejju jitfakkar il-Jum Marittimu Ewropew, inizjattiva li ta' kull sena issir f'pajjiż differenti tal-UE, u li din is-sena saret f'Malta. Kien għalhekk li ġew organizzati għadd ta' attivitajiet marbuta mal-baħar.
There is unnecessary tension between economists that are claiming that the present debt crisis that has devastated economies in the euro area and threatening others could only be resolved by an economic policy of austerity, and other economists (and politicians) claiming that the only way to resolve the effects of this problem (chiefly market stagnation and unemployment) is through a policy of growth.
Ktibt qabel fuq it-trobbija tat-tfal għax dan huwa suġġett importanti ħafna. Ukoll ta’ min jiftakar li x-xahar ta’ Mejju huwa dedikat għat-trobbija pożittiva.
This is the “talk of the town” at the moment in Malta even today more than two months from a change in Government. Who has been appointed where? The Cabinet has the difficult task to appoint the people at the helm of government agencies and public corporations and commissions. These are the men and women who are being made responsible for the implementation of the new Government’s policies and pledges to the electorate. Indeed, a challenging feat.
Is-Sibt 11 ta’ Mejju il-band ‘Footprints’ nediet music video bl-isem ta’ ‘Stick No Bills’. Il-kliem u l-mużika huma kollha ta’ l-istess band. Dal-music video jittratta storja partikulari fuq żewġ ti ħbieb Jimmy u Timothy. Jimmy jaqa’ fil-vizzju tad-droga u Timothy jimxi fuq l-eżempju tiegħu. Wieħed minnhom imut b’overdose ...Insomma l-istorja hija ċara fil-video.
Hekk kif kważi għaddiet sena akkademika oħra, ma nistgħux ma nieqfux naħsbu fuq dak kollu li nkunu għaddejna minnu. Matul is-sena kollha żgur li kull wieħed u waħda minnha jgħaddi minn diversi esperjenzi li jgħinuna lkoll nikbru u nitgħallmu. Dan huwa s-sabiħ taż-żgħożija u tas-snin li wieħed iqatta’ fl-istituzzjonijiet edukattivi, li ta’ kuljum ngħaddu minn ġrajja wara l-oħra li jgħaġnuna f’dak li għad nkunu.
The seeds of a new generation lie embedded in the present one. The political and social devastation that the economic policies of socialism has left behind are still traceable today with people depending on intricate and wasteful social welfare systems, with an air of contestation and confrontation in industrial relations by left wing unions, with the false ideas that nationalisation and protectionism being the solution to unemployment and equality in income distribution
Għala Jum l-Ewropa?