Newsbook

Free - On Google Play

View
Impjiegi minn jobsinmalta.com  

Bloggs

Inħoss li f’pajjiżna teżisti konfużjoni sħiħa dwar x’jgħidu l-liġijiet ta’ pajjiżna fejn jidħlu l-inġurji u l-libelli. Parti mill-konfużjoni li teżisti hi tort ta’ dawk li jaħdmu fil-media stess għax għalkemm qegħdin fil-mistier m’humiex imħejjija sewwa fejn jidħlu drittijiet u responsabiltajiet li għandhom. Il-politiċi ma jgħinux lanqas għaliex met
The newly appointed Chief Executive Officer of Barclays Bank, Antony Jenkins, addressed the press in London earlier this month to announce the new blueprint for the bank following the numerous scandals that infested it during in 2012. He was sharp and direct in stating that ethics at Barclays should return to be the focus and guide in this bank restructuring exercise. Financial institutions are blamed for the dire straits that both markets and economies are in today.
Il-ġimgħa l-oħra flimkien mal-BOV organizzajna seminar għal kull min b'xi mod għandu interess fis-settur kreattiv. Iltqajt ma' ħafna nies interessanti: min qed jaħdem fuq film, min fuq logħob tal-kompjuter jew fuq l-internet, mużiċisti, atturi, u ħafna oħrajn. L-idea kienet li nispjegaw l-opportunitajiet li joffru l-programmi tal-UE biex l-isforzi ta' dawn in-nies ikunu megħjuna u inċentivati.
Il-Kunsill ta’ l-Ewropa għadu kemm tella konferenza bit-titlu ‘L-Faqar u N-Nuqqas tal-Ugwaljanza’ fejn, kif jindika l-isem magħżul, iffukat b’mod partikulari fuq il-faqar ta’ żmienna. Faqar li qed jaffetwa lill-popli b’modi differenti. Kien hemm ħafna kelliema u tqajmu ħafna punti relevanti. Se naqsam magħkom biss xi elementi li lili nteressawni b’mod partikulari.
Il-ġimgħa ta’ qabel kont ħallejt tal-Qroqq b’togħma kemmxejn morra wara li kien hemm id-dibattitu tal-kapijiet tal-partiti ġewwa l-Universita. Togħma morra għall-fatt li numru ta’ studenti universitarji ma leħqux post fis-sala minħabba diversi fatturi, fosthom il-preżenza ta’ nies mhux midħla tal-Universita.
The ignition to economic growth that we have seen around the globe since the 1990s was the effect of economic liberalisation. This economic thinking prevails on the premise that governments become smaller and that more space is given to private enterprise. This results in higher efficiency, a better allocation of resources, less waste and higher growth. Opening the economy to new markets and foreign capital and investment will sharpen enterprise competitiveness.
Inħossni milqut profondament bil-ġest storiku tal-Papa Benedittu XVI li fil-11 ta’ Frar ħabbar l-intenzjoni tiegħu li jirriżenja b’effett mit-28 ta’ Frar 2013, fit-8 pm. Dan huwa terremot kbir, kemm fil-Kurja Rumana, kif ukoll fil-Knisja Kattolika
Il-vjolenza domestika sfortunatament teffetwa ħafna persuni li insibu f’kull klassi ta’ kwalunkwe soċjeta u f’soċjetajiet varji.
Kemm tassew il-politiċi taghna laqgħu l-appell sinċier li għamlu l-Isqfijiet fil-Pastorali dwar l-Elezzjonijiet Ġenerali fejn appellaw mill-qalb biex il-kampanja elettorali ngħixuha bi spirtu ta’ rispett lejn il-verità u lejn xulxin, biex il-verdett tal-poplu jigi onorat bl-onestà u fis-sigurtà li jistħoqqlu?
L-ewwelnett, tħobbu l-laħam taż-żiemel jew le? Tħobbu jew ma tħobbux, għandek id-dritt li tkun taf li, jekk xtrajt xi ħaġa, jew servewk xi ħaġa tal-ikel, tkun taf x'fiha. Imbagħad tagħżel int abbażi tal-informazzjoni korretta li jkollok ghad-dispożizzjoni tiegħek. Qed nitkellem fuq hekk, għax din il-ġimgħa, il-laħam taż-żiemel qajjem kjass mhux ħażin madwar l-Ewropa. Żgur li smajtu bil-każ fejn instab li ċerti prodotti, bħal lażanja lesta u anki burgers, kien fihom ammont ta' laħam taż-żiemel fit-taħlita mal-ikkapuljat jew fil-pulpetta. Il-problema mhix il-laħam taż-żiemel fih innifsu, imma l-fatt li kien parti minn prodott mingħajr ma kien imniżżel bħala ingredjent fuq it-tabella. Jiġifieri l-konsumatur ikun mingħalih qed jiekol iċ-ċanga, u fil-fatt, ikun qed jiekol xi ħaġa oħra.