Newsbook

Free - On Google Play

View
Impjiegi minn jobsinmalta.com  

Bloggs

The surge in research and development and innovation in new technologies taking place in the last five decades has meant growing importance of telecommunications for national economies and the growth of international trade in the telecommunications service. The global Information Communication and Technology market has been estimated to be $ 4.7 trillion in 2012, and this has been spread throughout the globe with highest penetration growth in China, India and Latin America but also reaching the African continent.
Il-wieħed u għoxrin ta’ Marzu minn barra li huwa l-ewwel jum tar-Rebbiegħa huwa ukoll jum iddedikat għall-persuni bid-Down’s Syndrome. L-iskop tal-jum huwa li tqum aktar kuxjenza fuq dawn il-persuni li għandom ħafna abiltajiet imma li sfortunatament s-soċjeta donnu għada aktar iffukati fuq id-diżabilta tagħhom.
Fis-snin li għaddew rajna qabża kbira fit-teknoloġija u fl-immodernizzar tal-mezzi tax-xandir u komunikazzjoni. Bla dubju ta’ xejn li r-realtajiet li ngħixu llum m’għandhom xej x’jaqsmu ma dawk li kienu jgħixu fid-deċennji ta’ qabilna. Fej qatt kont timmaġina li t-telefon jista’ jkun minhajr ‘wire’. Mhux talli żviluppaw il-‘mobiles’, talli llum qegħdin ngħixu f’dinja fejn mill-‘mobile’ tista’ pratikament tkun taf kullma qed jiġri fid-dinja ta’ madwarek.
Education together with the family is one of the two of the pillars of citizens’ development in society. The Nationalist administration has since 1987 given this foremost priority, and every five year administration outscored the previous one in terms of investment in students, learning, and education resources.
Id-dinja Kattolika kollha kienet qed tistenna l-għażla tal-Papa l-ġdid u nhar l-Erbgħa fil-għaxija it-tlettax ta’ Marzu, tħabbar il-Papa Franġisku. Fuq kull stazzjon tar-radju u tat-televiżjoni u l-ġurnali kollha kien hemm programmi u artikli jitkellmu fuq il-Kardinal Jorge Bergoglio mill-Arġentina. Issemmew ukoll il-ħafna kwalitajiet sbieħ li għandu dan l-ewwel Ġiżwita Papa.
Issa li l-elezzjonijiet għaddew u l-ħajja bil-mod terġa tibda tidħol fir-rutina tagħha. Smajna ħafna proposti differenti; minn ‘tablets’ għat-tfal għal ‘powerstations’ tal-gass, għal stipendji għar-‘repeaters’ u ħafna aktar. Pero issa l-kliem u l-agħa jwarrbu posthom għax-xogħol u l-iskrutinju tal-poplu.
Illum mhux se naqbadha fuq l-ikel. Minflok, se naqbadha fuq is-sapun, il-fwejjaħ, il-makeup, u ħafna prodotti simili tas-sbuħija. Għala? Għax anki hawn jeżistu regoli maħsuba biex il-konsumatur ikun jaf x'inhu juża fuqu nnifsu! Tafu li din l-industrija fl-Eworpa ddawwar mas-€70 biljun fis-sena?! Kważi nofs is-suq dinji kollu kemm hu.
I am writing this blog before the General Elections of the 9th March and their outcome. By now readers have seen the tents and bill boards pulled down and the Circus is finally over. It has been a long and unhappy campaign characterised by superlatives and hyperboles, insults and putdowns. It was a demoralising period where politicians showed us the worse side of their face.
Bħala Fondazzjoni dejjem tkellmina li kwalunkwe deċiżjoni li titieħet fejn ikun hemm diffikultajiet bejn il-familji, dejjem trid titieħed fl-aħjar interess tat-tfal. Iżda kultant inħoss li mhux dejjem jiftiehem dan. Issir l-aħjar għażla skond il-bżonnijiet tat-tfal u ta’ ħadd ieħor.
Is-Sede Vacante u l-Papa l-ġdid