Newsbook

Free - On Google Play

View
Impjiegi minn jobsinmalta.com  

Bloggs

There are a number of similarities between Cyprus and Malta. Both islands are in the Mediterranean Sea and they both formed part of the British Empire before their independence. They are both members of the European Union and joined the euro area in the same year.
L-istipendji huma suġġett jaħraq ħafna, speċjalment f’dan il-perjodu partikolari ta’ kampanja elettorali. Wara li fil-passat rajna taqlib sħiħ dwar l-istipendji, b’saħansitra l-istudenti joħorgu jipprotestaw wara li dawn kienu nbidlu f’self ta’ flus, issa qegħdin għall-ewwel darba nesperjenzaw lil-partiti politiċi kollha jaqblu dwar l-importanza tal-istipendji.
Illum li l-lotteriji il-kbar ġew illiberalizzati u m’għadhomx taħt l-operat tal-gvern, naraw riklamar qawwi fejn jitwedhu sommom kbar ta’ flus li ‘jistgħu’ jintrebħu. Poġġejt il-kelma ‘jistgħu’ bejn l-inverted commas mhux b’kumbinazzjoni imma għax il-possibilita ta’ rebħ hija fil-verita ħafna inqas milli r-riklam jagħti x’wieħed jifhem.
Is-summit tal-Kunsill Ewropew tal-ġimgħa l-oħra kien fuq fomm kulħadd. Din id-darba aktar minn qatt qabel għax il-mexxejja Ewropej kienu qed jiddiskutu l-boqxiex! Kemm se nonfqu, fiex, x'se nnaqqsu, x'se nżidu ,u min għandu jieħu kemm. X'aktarx nintilfu meta nibdew nisimgħu ċ-ċifri bil-biljuni, bħal qisu lanqas nintebħu xi jfissru verament.
This is General Elections time – we are approaching spring, when people can move freely to go to the polling booths to cast their vote. Politics is all about influencing the citizen’s beliefs on a civic level and persuading them that one political party can propose ideas to be implemented during a legislature which are good for both the individual and society as a whole.
Il-Malti jgħid aħjar tard milli qatt. Mhux l-ewwel darba li sħaqt dwar standards fil-ħajja pubblika inkluż il-Parlament. Hemm bżonn li jkun hemm min jgħases u jara dwar ksur ta’ etika. Għaddiet leġislatura oħra. Xtaqt li nara liġijiet bħal dik tal-Whistle Blower u l-Finanzjament tal-Partiti jidħlu fis-seħħ qabel l-elezzjoni ġenerali. Ix-xewqa tiegħi baqgħet xewqa għax dawn ma nstabx ħin biex il-parlamentari tagħna jiddiskutuhom, jaqblu dwarhom u jgħadduhom.
L-internet illum sar għodda li ħadd,l- anqas it-tfal ma jistgħu jgħaddu mingħajru. L-internet għandu ħafna x’joffrilhom u jpoġġihom f’kommunikazzjoni mal-kumplament tad-dinja. Jekk irridu li t-tfal tagħna jibqgħu javanzaw f’din id-dinja moderna, allura bil-fors iridu jkunu kapaċi jużaw l-internet.
Jekk wiehed jaghti daqqa t'ghajn lil-video clips li qed nagħmlu l-links tagħhom iktar l-isfel, qed juru ċirkostanzi fejn din l-informazzjoni tista tintuża ħażin. Tista titlef opportunita ta' xogħol, jew titlef ħafna iktar….
We have every reason to be proud of our country and our people. It is a mystery how this country of a population of around 420,000 living on an island of 316 square kilometers has maintained over centuries its identity and its statehood.
Żgur li f’ħin jew ieħor smajtu min isemmi l-fostering imma forsi mhux dejjem jiftiehem eżatt x’inhu l-fostering. Bażikament li jsir huwa illi fejn ikun hemm ċirkostanzi u diffikultajiet partikulari ġo xi familja fejn ma tkunx tista tieħu ħsieb it-tfal tagħha, dawn imorru għand familja/i oħra li tkun imħarrġa sabiex tieħu ħsiebhom sakemm il-perjodu ta’diffikulta jgħaddi. Fiċ-ċentru ta’ kwalunkwe deċiżjoni dejjem hemm t-tfal u li jsir huwa dejjem fl-aħjar interess tagħhom.