Newsbook

Free - On Google Play

View
Impjiegi minn jobsinmalta.com  

Bloggs

Nhar is-Sibt li gej inti mistieden biex tmur tivvota u taghzel lil min trid li jmexxiek ghall-hames snin li gejjin. Dan id-dritt hu tieghek u ta’ hadd aktar. Ghandek mohh biex tahseb u tiddeciedi. Nispera li kellek ic-cans li tara x’qeghdin joffrulek il-partiti politici u iddecidejt.
One of the positive signs that we have seen in organisational development in the last two decades is a bigger focus on the potential of human nature and development. The dignity of the person has been put on the forefront of business development and economic growth. The human being with all his dignity – as reflected in the person’s physical, intellectual, emotional and spiritual needs. The human person is no longer seen as a tool or an inanimate resource or factor of production, but a protagonist in business development and economic growth.
Il-Ġimgħa li għaddiet ktibt fuq il-konferenza tal-Kunsill ta’ l-Ewropa fejn il-focus prinċipali kien il-faqar. Iżda xtaqt li nerġa nfakkar li s-sena 2010 kienet is-sena ewropea kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali fejn saru ħafna diskussjonjiet u nkitbu ħafna artikli. Jien ukoll kont ktibt u kont għidt li ma naqbilx mal-fatt li l-faqar qisnieh biss bħala d-diprevazzjoni materjali. Ħalli nkun ċara: in-nuqqas tal-affarijiet bażiċi ma jagħmlux sitwazzjoni ħafifa jew feliċi imma hemm bżonn inħarsu lil hinn.
Inħoss li f’pajjiżna teżisti konfużjoni sħiħa dwar x’jgħidu l-liġijiet ta’ pajjiżna fejn jidħlu l-inġurji u l-libelli. Parti mill-konfużjoni li teżisti hi tort ta’ dawk li jaħdmu fil-media stess għax għalkemm qegħdin fil-mistier m’humiex imħejjija sewwa fejn jidħlu drittijiet u responsabiltajiet li għandhom. Il-politiċi ma jgħinux lanqas għaliex met
The newly appointed Chief Executive Officer of Barclays Bank, Antony Jenkins, addressed the press in London earlier this month to announce the new blueprint for the bank following the numerous scandals that infested it during in 2012. He was sharp and direct in stating that ethics at Barclays should return to be the focus and guide in this bank restructuring exercise. Financial institutions are blamed for the dire straits that both markets and economies are in today.
Il-ġimgħa l-oħra flimkien mal-BOV organizzajna seminar għal kull min b'xi mod għandu interess fis-settur kreattiv. Iltqajt ma' ħafna nies interessanti: min qed jaħdem fuq film, min fuq logħob tal-kompjuter jew fuq l-internet, mużiċisti, atturi, u ħafna oħrajn. L-idea kienet li nispjegaw l-opportunitajiet li joffru l-programmi tal-UE biex l-isforzi ta' dawn in-nies ikunu megħjuna u inċentivati.
Il-Kunsill ta’ l-Ewropa għadu kemm tella konferenza bit-titlu ‘L-Faqar u N-Nuqqas tal-Ugwaljanza’ fejn, kif jindika l-isem magħżul, iffukat b’mod partikulari fuq il-faqar ta’ żmienna. Faqar li qed jaffetwa lill-popli b’modi differenti. Kien hemm ħafna kelliema u tqajmu ħafna punti relevanti. Se naqsam magħkom biss xi elementi li lili nteressawni b’mod partikulari.
Il-ġimgħa ta’ qabel kont ħallejt tal-Qroqq b’togħma kemmxejn morra wara li kien hemm id-dibattitu tal-kapijiet tal-partiti ġewwa l-Universita. Togħma morra għall-fatt li numru ta’ studenti universitarji ma leħqux post fis-sala minħabba diversi fatturi, fosthom il-preżenza ta’ nies mhux midħla tal-Universita.
The ignition to economic growth that we have seen around the globe since the 1990s was the effect of economic liberalisation. This economic thinking prevails on the premise that governments become smaller and that more space is given to private enterprise. This results in higher efficiency, a better allocation of resources, less waste and higher growth. Opening the economy to new markets and foreign capital and investment will sharpen enterprise competitiveness.
Inħossni milqut profondament bil-ġest storiku tal-Papa Benedittu XVI li fil-11 ta’ Frar ħabbar l-intenzjoni tiegħu li jirriżenja b’effett mit-28 ta’ Frar 2013, fit-8 pm. Dan huwa terremot kbir, kemm fil-Kurja Rumana, kif ukoll fil-Knisja Kattolika