Newsbook

Free - On Google Play

View
Impjiegi minn jobsinmalta.com  

Bloggs

Inħossni milqut profondament bil-ġest storiku tal-Papa Benedittu XVI li fil-11 ta’ Frar ħabbar l-intenzjoni tiegħu li jirriżenja b’effett mit-28 ta’ Frar 2013, fit-8 pm. Dan huwa terremot kbir, kemm fil-Kurja Rumana, kif ukoll fil-Knisja Kattolika
Il-vjolenza domestika sfortunatament teffetwa ħafna persuni li insibu f’kull klassi ta’ kwalunkwe soċjeta u f’soċjetajiet varji.
Kemm tassew il-politiċi taghna laqgħu l-appell sinċier li għamlu l-Isqfijiet fil-Pastorali dwar l-Elezzjonijiet Ġenerali fejn appellaw mill-qalb biex il-kampanja elettorali ngħixuha bi spirtu ta’ rispett lejn il-verità u lejn xulxin, biex il-verdett tal-poplu jigi onorat bl-onestà u fis-sigurtà li jistħoqqlu?
L-ewwelnett, tħobbu l-laħam taż-żiemel jew le? Tħobbu jew ma tħobbux, għandek id-dritt li tkun taf li, jekk xtrajt xi ħaġa, jew servewk xi ħaġa tal-ikel, tkun taf x'fiha. Imbagħad tagħżel int abbażi tal-informazzjoni korretta li jkollok ghad-dispożizzjoni tiegħek. Qed nitkellem fuq hekk, għax din il-ġimgħa, il-laħam taż-żiemel qajjem kjass mhux ħażin madwar l-Ewropa. Żgur li smajtu bil-każ fejn instab li ċerti prodotti, bħal lażanja lesta u anki burgers, kien fihom ammont ta' laħam taż-żiemel fit-taħlita mal-ikkapuljat jew fil-pulpetta. Il-problema mhix il-laħam taż-żiemel fih innifsu, imma l-fatt li kien parti minn prodott mingħajr ma kien imniżżel bħala ingredjent fuq it-tabella. Jiġifieri l-konsumatur ikun mingħalih qed jiekol iċ-ċanga, u fil-fatt, ikun qed jiekol xi ħaġa oħra.
There are a number of similarities between Cyprus and Malta. Both islands are in the Mediterranean Sea and they both formed part of the British Empire before their independence. They are both members of the European Union and joined the euro area in the same year.
L-istipendji huma suġġett jaħraq ħafna, speċjalment f’dan il-perjodu partikolari ta’ kampanja elettorali. Wara li fil-passat rajna taqlib sħiħ dwar l-istipendji, b’saħansitra l-istudenti joħorgu jipprotestaw wara li dawn kienu nbidlu f’self ta’ flus, issa qegħdin għall-ewwel darba nesperjenzaw lil-partiti politiċi kollha jaqblu dwar l-importanza tal-istipendji.
Illum li l-lotteriji il-kbar ġew illiberalizzati u m’għadhomx taħt l-operat tal-gvern, naraw riklamar qawwi fejn jitwedhu sommom kbar ta’ flus li ‘jistgħu’ jintrebħu. Poġġejt il-kelma ‘jistgħu’ bejn l-inverted commas mhux b’kumbinazzjoni imma għax il-possibilita ta’ rebħ hija fil-verita ħafna inqas milli r-riklam jagħti x’wieħed jifhem.
Is-summit tal-Kunsill Ewropew tal-ġimgħa l-oħra kien fuq fomm kulħadd. Din id-darba aktar minn qatt qabel għax il-mexxejja Ewropej kienu qed jiddiskutu l-boqxiex! Kemm se nonfqu, fiex, x'se nnaqqsu, x'se nżidu ,u min għandu jieħu kemm. X'aktarx nintilfu meta nibdew nisimgħu ċ-ċifri bil-biljuni, bħal qisu lanqas nintebħu xi jfissru verament.
This is General Elections time – we are approaching spring, when people can move freely to go to the polling booths to cast their vote. Politics is all about influencing the citizen’s beliefs on a civic level and persuading them that one political party can propose ideas to be implemented during a legislature which are good for both the individual and society as a whole.
Il-Malti jgħid aħjar tard milli qatt. Mhux l-ewwel darba li sħaqt dwar standards fil-ħajja pubblika inkluż il-Parlament. Hemm bżonn li jkun hemm min jgħases u jara dwar ksur ta’ etika. Għaddiet leġislatura oħra. Xtaqt li nara liġijiet bħal dik tal-Whistle Blower u l-Finanzjament tal-Partiti jidħlu fis-seħħ qabel l-elezzjoni ġenerali. Ix-xewqa tiegħi baqgħet xewqa għax dawn ma nstabx ħin biex il-parlamentari tagħna jiddiskutuhom, jaqblu dwarhom u jgħadduhom.