Newsbook

Free - On Google Play

View
Impjiegi minn jobsinmalta.com  

Bloggs

We are getting closer to a European Banking Union, with France pushing hard towards a beginning of 2013 target date, and with Germany still having some doubt on its efficacy and suitability at this moment of European economic crisis. Banks have never had a worse reputation on a global level as people lost confidence in their decision making and risk management capacity.
Kemm il-darba smajna jew għidna aħna stess li l-prevenzjoni aħjar mill-kura, imma tajjeb li nifhmu sew xi jsir bħala prevenzjoni. Mhux se nkun qed nitkellem fuq il-prevenzjoni kollha li ssir madwarna imma se niffoka fuq dak li hu qrib ħafna tiegħi u ta’ xogħoli – il-programmi ta’ prevenzjoni li toffri l-Agenzija Sedqa.
Għalkemm għaddew 150 sena minn meta twieldet fit-28 ta’ Novembru 1862, ma nistgħux ngħidu li l-Qaddejja ta’ Alla Madre Margerita De Brincat indifnet fiż-żmien. Hija mhux biss ħalliet marka profonda fl-istorja tal-Knisja u tas-soċjetà, imma llum ukoll għadha figura li tqanqal interess u għajn ta’ ispirazzjoni għal ħafna.
Żgur li ma jaqgħux mis-sema! Il-ġimgħa l-oħra stajna nsegwu l-aħbarijiet mill-Kunsill Ewropew proprju fejn il-kapijiet tal-pajjiżi membri ltaqgħu biex jiddeċiedu dwar il-baġit kemm tas-sena li ġejja, imma fuq kollox tas-seba' snin ta' wara (2014-2020).
Malta had a strong economic performance during the last twelve months, more so when compared with the performance of the other EU countries. This has to be seen against the landscape of financial and economic turbulence in Europe and the world. The EU’s Economic and Monetary Affairs Commission has in its Autumn Economic Forecast put Malta in third place in the forecasted GDP growth for next year, when the rest of Europe remains in recession.
Il-Ħadd 25 ta’ Novembru, l-AĊĊESS tal-Birgu fetaħ il-bibien beraħ għal kull min ried imur jara xi jsir f’dawn il-kumplessi. U għall-mistoqsija ‘x’inhu l-AĊĊESS’, ser ngħati r-risposta. L-AĊĊESS huwa kumpless fil-komunita fejn numru ta’ servizzi jiltaqgħu taħt saqaf wieħed sabiex jagħmlu l-aċċess tagħhom eħfef għall-komunita u jintlaħqu aħjar.
Mhux se nikteb fuq it-traġedja li kellna, ħafna tkellmu dwarha. Diskussjoni dwar is-suġġett m’għandhiex issir biss meta jkollna traġedja imma għandha tittieħed azzjoni qabel nibqgħu nitilfu l-ħajjiet.
Dħalna sew fix-xahar ta’ Novembru, u għal numru ta żgħażagħ u studenti dan iż-żmien huwa sinonimu mal-gradwazzjonijiet. Wara snin twal ta’ studju kontinju, stress żejjed u konsum eżaġerat ta’ kafe, issa wasal iż-żmien li naħsdu dak li żrajna.
Kien hawn sens ta' stennija mhux ħażin għall-verdett tal-Parlament Ewropew dwar in-nomina ta' Tonio Borg bħala Kummissarju Ewropew. Fil-fatt, kien hemm maġġoranza ġmielha li vvutat favur il-ħatra tiegħu. F'dawn il-ġranet smajna ħafna dwar id-diversi proċeduri involuti, imma persważ li din l-esperjenza swiet biex ħafna nies isiru jafu ftit aktar kif taħdem l-UE. Kull stadju tal-proċess kellu s-sinifikat tiegħu skont ir-rwol tal-istituzzjonijiet differenti:
Two think tanks have published two sharp and targeted documents in the last seven months but as by now we are used to in Malta, there was no response or reaction from journalists, politicians or opinion leaders. The reports went by in complete silence. The Today Public Policy Institute (TPPI) published in April of this year a document entitled “A Strategy for Addressing the Nation’s Priorities”; while in September, Converse published a document entitled “What kind of Society would you like to live in?” A Google search of both titles will make these documents accessible on your lap top.