Newsbook

Free - On Google Play

View
Impjiegi minn jobsinmalta.com  

Bloggs

L-internet illum sar għodda li ħadd,l- anqas it-tfal ma jistgħu jgħaddu mingħajru. L-internet għandu ħafna x’joffrilhom u jpoġġihom f’kommunikazzjoni mal-kumplament tad-dinja. Jekk irridu li t-tfal tagħna jibqgħu javanzaw f’din id-dinja moderna, allura bil-fors iridu jkunu kapaċi jużaw l-internet.
Jekk wiehed jaghti daqqa t'ghajn lil-video clips li qed nagħmlu l-links tagħhom iktar l-isfel, qed juru ċirkostanzi fejn din l-informazzjoni tista tintuża ħażin. Tista titlef opportunita ta' xogħol, jew titlef ħafna iktar….
We have every reason to be proud of our country and our people. It is a mystery how this country of a population of around 420,000 living on an island of 316 square kilometers has maintained over centuries its identity and its statehood.
Żgur li f’ħin jew ieħor smajtu min isemmi l-fostering imma forsi mhux dejjem jiftiehem eżatt x’inhu l-fostering. Bażikament li jsir huwa illi fejn ikun hemm ċirkostanzi u diffikultajiet partikulari ġo xi familja fejn ma tkunx tista tieħu ħsieb it-tfal tagħha, dawn imorru għand familja/i oħra li tkun imħarrġa sabiex tieħu ħsiebhom sakemm il-perjodu ta’diffikulta jgħaddi. Fiċ-ċentru ta’ kwalunkwe deċiżjoni dejjem hemm t-tfal u li jsir huwa dejjem fl-aħjar interess tagħhom.
It-tmiem tas-sena li għaddiet u l-bidu ta’ din is-sena kienu mingħajr l-ebda dubju kkaraterizzati mix-xena politika lokali. Hekk kif qorob appuntament ieħor mal-ogħla proċess demokratiku f’pajjiżna, dak t’elezzjoni ġenerali, wieħed bla ma jrid jibda jaħseb u jifli x’ġara f’dawn l-aħħar snin madwarna u kif nistgħu nkomplu nimxu fit-triq it-tajba.
Id-diskors tal-Prim Ministru Ingliż David Cameron kien ilu mistenni. Kellu jsir il-ġimgħa l-oħra, imma mbagħad ġie pospost minħabba l-qbid ta' numru ta' ostaġġi fl-Alġerija. U għalhekk, nhar l-Erbgħa kmieni filgħodu Cameron għamel id-diskors tiegħu quddiem ruxxmata ġurnalisti mid-dinja kollha. U r-reazzjonijiet ma naqsux.
Tul is-snin li għamilt fil-ġurnaliżmu sibt persuni li jridu jużaw lil ħaddieħor bħala wadab biex il-ġebla ma jitfugħiex huma iżda jitfaħilhom ħaddieħor.
The fierce political debate on electricity prices that has dominated the first weeks of the electoral campaign is vintage electioneering, with politicians eager to make short term gains at the expense of economic reasoning and the achievement of sustainability. We have seen this happening in past elections and we suffered badly for it. Stating that more money can be thrown at a problem which is already putting strain on the country’s finances reminds me of a ship captain deciding that the best way to save his vessel from capsizing is to hit the rocks for it to be steadied on its side.
It-trobbija tat-tfal għandha tkun l-aktar ħaġa mportanti għall-ġenituri. Almenu hekk nitgħallmu u ngħallmu. Imma f’soċjeta mgħaġġla bħal ma ngħixu fiha llum u bil-ħafna responsabbiltajiet li lkoll għandna mhux faċli tlaħħaq ma kollox. Barra minn hekk illum d-dritt ta’ kulħadd għall-karriera huwa rrikonoxxut u hekk għandu jkun.
M'hemmx għalfejn naħsbu f'affarijiet ta' barra minn hawn meta nsemmu d-drittijiet u l-benefiċċji tagħna bħala ċittadini tal-UE, u għalhekk jiena nħobb insemmi l-affarijiet iż-żgħar ta' kuljum, li fl-aħħar mill-aħħar huma l-aktar essenzjali. Hekk ġieni f'moħħi din il-ġimgħa, meta kont qed nisma' li se jibdew japplikaw regoli dwar il-liċenzja tas-sewqan. L-ewwel reazzjoni tiegħi kienet 'Biex ħerġin issa?', imma imbagġad mill-ewwel indunajt li d-l-liċenzja tas-sewqan Maltija hija diġà konformi u mhux se jinbidel. Huwa propju każ ieħor ta' kif l'hekk imsejjħa burokrazija ewropea taħdem biex tagħmel l-affarijiet iktar sempliċi għaċ-ċittadini tagħha!