Newsbook

Free - On Google Play

View
Impjiegi minn jobsinmalta.com  

Bloggs

Nisimgħu min jgħid li t-tfal huma l-futur imma minn barra l-futur huma ukoll il-preżent. Irridu nieħdu ħsiebhom illum sabiex jikbru b’saħħithom u bil-kapaċitajiet li jinħtieġu sabiex jgħixu l-ħajja.
Filemon kien raġel sinjur jgħix fil-belt ta’ Kolossi fi żmien San Pawl. Fuq rakkomandazzjoni ta’ Pawlu, Filemon jagħti l-libertà lil Oneżimu li kien ilsir tiegħu. Bħalma l-qalb ta’ Pawlu tfur bil-ferħ meta jilmaħ id-disponibbiltà ta’ Filemon li jaqta’ l-ktejjen biex Oneżimu jkun ħieles (ara Film 7:20), hekk tifraħ qalbi meta nilmaħ ġemgħa hekk kbira ta’ gradwati, għax nemmen u nittama li intom, issa li temmejtu l-istudji tagħkom, tistgħu ssiru forza li ddewwaq il-ħelsien lil ħafna!
Jien kontra l-abort u m’jienx waħdi. Kburi li pajjiżna dejjem żamm din il-pożizzjoni fil-fora kollha internazzjonali. Min irid jista' jgħid lili u lil dawk li jaħsbuha bħali li aħna dinosawri.
Heavy investment was made by Government in the health sector in the past years. The epitome of this investment is indeed the Mater Dei Hospital, but the investment spreads much wider in the areas of support to the elderly, the pharmacy of your choice, new technology and support in specific medical sectors such as oncology.
Fit-tieni konferenza tal-Kunsill ta’ l-Ewropa għall-Ministri tal-Politika Soċjali bit-titlu ‘Building a secure future for all’ - ‘Nibnu futur sikur għal kulħadd’ li saret dan l-aħħar f’Istanbul saru numru ta’ stqarrijiet importanti. Ċentrali fosthom kien hemm punt li kull Ministru preżenti dawwar id-diskors tiegħu miegħu: IL-BNIEDEM QABEL L-ISTAT. U fuq dan il-ħsieb inbnew l-argumenti l-oħra.
Din il-ġimgħa rajna inizjattiva madwar l-Ewropa kollha fejn iktar minn 100 personalità mid-dinja tal-edukazzjoni, l-arti, l-letteratura, l-ekonomija, l-filosofija u l-isport mill-pajjizi membri fl-Unjoni Ewropea ffirmaw ittra miftuħa lill-Kapijiet tal-Istat u l-Gvern rispettivi tagħhom.
Dan l-aħħar kont involut f’konferenza li ttelgħet ġewwa Malta, fl-isfera tas-saħħa pubblika Ewropeja. Ltqajt ma’ diversi persuni li kollha kemm huma taw il-kontribut tagħhom sabiex dan l-avveniment, li laqqa’ ‘l fuq minn elf u mitejn delegat minn madwar id-dinja kollha, ikun success.
Ma rridux naqtgħu qalbna li nsalvaw persuni li spiċċaw bil-vizzju tad-droga. Jekk isibu l-id tal-ħbiberija u l-id tal-appoġġ jistgħu jirritornaw f’din is-soċjetà li għandha tħaddanhom lura. Il-ħbiberija u l-appoġġ għandu jiġi min għand persuni varji. Għandhom isibu l-appoġġ tal-qraba tagħhom, għandhom isibu l-appoġġ ta’ dawn li jimpjegawhom, għandhom isibu l-appoġġ tal-Għaqdiet Mhux Governattivi u għandhom isibu l-appoġġ tal-Istat.
I am a believer in the contribution that market economics gives to the creation of wealth in a country and the betterment of the quality of life through employment opportunities. Innovation is a direct outcome of the market mechanism.
Lkoll naqblu li l-aħjar trobbija għat-tfal hija dik li jieħdu fi ħdan il-familja. Iżda sfortunatament dan mhux possibbli għal kulħadd. Għal raġunijiet varji numru ta’ familji ma jistgħux jieħdu ħsieb lit-tfal tagħhom almenu għal xi perjodu. Imma t-tfal ma jistgħux jieqfu jistennew sakemm is-sitwazzjoni tirranġa jew il-problemi jissolvew. Il-ħtiġijiet kollha tat-tfal iridu attenzjoni iżda b’mod partikulari l-bżonnijiet emozzjonali tagħhom iridu jiġu mħarsa sabiex jikbru f’saħħithom.