Newsbook

Free - On Google Play

View
Impjiegi minn jobsinmalta.com  

Bloggs

Meta wieħed jibda jaħseb dwar ix-xogħol jew karriera li wieħed se jaqbad, l-ewwel ħaġa li jagħmel huwa li jara x’taħriġ jinħtieġ. Dan huwa tajjeb ħafna għax hekk biss wieħed jista jgħid li għandu l-informazzjoni u l-ħiliet meħtieġa.
F’pajjiżna m’hawnx servizz ikkordinat fejn iċ-ċittadini jingħataw widen. Bħalissa trid toqgħod tiġri minn dipartiment għall-ieħor, minn agenzija għall-oħra għal ħtiġijiet. Tispiċċa tintilef fil-burokrażija li teżisti ‘l hemm u ‘l hawn . Uħud jispiċċaw jirrikorru għal għand xi politiku b’hekk tkompli tikber is-sistema ta’ klijenteliżmu.
Għadni ġej minn waħda minn dawk l-attivitajiet li jogħġbu lili – żjara fi skola fejn flimkien mal-Ministru tal-Edukazzjoni Dolores Cristina, nedejna pubblikazzjoni mill-isbaħ għat-tfal tal-ħames sena tal-primarja. 'Avventura madwar l-Ewropa' huwa ktieb mhux biss ta' informazzjoni,(miktuba minn Loranne Vella) imma wkoll ta' grafika attraenti (minn Ġorġ Mallia) u attivitajiet għat-tfal li permezz tagħhom jitgħallmu dwar l-pajjiżi tal-Ewropa u l-UE. X'hemm isbaħ milli titgħallem permezz tal-logħob, il-komiks, u r-ritratti?
Matul dawn it-tlett ġimgħat tas-Sinodu, komplejt nikkonferma kemm pajjiżna huwa magħruf u apprezzat minn nies ġejjin mill-ħames kontinenti tad-dinja! Jafu dwarna l-Maltin u l-Għawdxin mhux għax qatt rifsu fuq artna jew intlaħqu mill-pubbliċita li l-istituzzjonijiet turistiċi jagħmlu dwar pajjiżna! Imma din l-impressjoni tajba li għandhom ta’ ġensna ġabuha mix-xhieda u mill-għajnuna tagħna l-Maltin li għandna ħafna għal qalbna l-kawża missjunarja!
We have been now for some time in electioneering mode with the political parties raising their voices on a number of issues. Employment, standard of living, health and education will remain the major focus of debate for some time. However, central to all this, but not explicitly mentioned by any of the parties, is the role of government in society and the economy.
Is-sena l-oħra tnieda għal l-ewwel darba l-Premju tal-President għall-Kreattivita u grupp ta’ ħaddiema u klijenti ta’ l-Aġenzija Sapport iddeċidew li jieħdu sehem. Issottomettew l-applikazzjoni u ntagħżlu.
Niskanta kif ikun hawn min jipprova joħloq dubju u jiżra’ l-biża’ meta pajjiżna jgħin fil-qasam umanitarju lil pajjiżi oħra li jkunu għaddejjin minn kriżi.
Dil-ġimgħa kienet waħda ta' attività qawwija ħafna għalina, u dan żgur jafu kull min isegwi l-aħbarijiet. Nixtieq niffoka l-iktar fuq l-affarijiet pożittivi li għandna x'niddiskutu, għax dwar l-affarijiet oħrajn li kellna fl-aħbarijiet, hemm ħafna diskussjonijiet diġà għaddejjin.
Converse, the recently founded think-tank based at Palazzo de Piro in Mdina has at the end of September launched the document “What kind of Society would you like to live in?” which is the result of over a year of research and dialogue with society.
Dan l-aħħar kellna disskussjoni taħraq fuq il-vjolenza domestika. Kulħadd kien ixxukkjat meta ġew irrappurtati xi każijiet fil-midja … jew aħjar … kull min huwa kontra l-vjolenza kien ixxukkjat