Newsbook

Free - On Google Play

View
Il-Knisja twieġeb għall-akkużi foloz tal-Orizzont   |  Jaqa' waqt li kien qed jaħdem fuq bejt   |  “L-immigranti għandhom dritt għal ħajja stabbli”   |   "M'aħniex edukati fid-diversità"   |  Tmut it-tarbija li ttajret bil-pram b'kollox f'Melbourne

Editorjal

20/01/17 04:02 PM
Il-"kanzunetta" għandha titqies għall-merti tagħha, u mhux tiġi ttimbrata skont min ikun qiegħed ikantaha.
16/01/17 07:00 AM
Fiz-Zootopia Maltija, kollox jinqaleb ta' taħt fuq u kulħadd jagħmel li jrid hu.
21/12/16 02:58 PM
Forsi xi darba l-melodija serena ta’ Imagine ssir reali u ngħixuha f’Malta sakemm maż-żmien il-ħolma tinfirex lil hinn minn xtutna.
23/11/16 02:53 PM
L-isfida għall-ġurnalist hi li jagħti vuċi lil min qiegħed fil-periferija, qed jara d-dinja b’mod differenti u qed jinfluwenza lin-nies. Il-ġurnalist għandu jistaqsi, jinterroga u juri r-realtà kollha, dejjem bil-għan li l-poplu jiddeċiedi abbażi tar-raġuni.
09/11/16 09:09 AM
F’dawn is-sitwazzjonijiet il-midja għandha rwol importanti li tqajjem kuxjenza dwar ir-realtajiet li għandna madwarna. Fl-istess waqt, minbarra li żżid l-għarfien, tkun qed tixpruna lil min għandu jieħu azzjoni, biex din tittieħed immedjatament.
30/10/16 12:14 PM
Mara li tkun vittma tal-vjolenza domestika u li tkun sabet il-kuraġġ biex tfittex l-għajnuna, tkun l-aqwa persuna biex tagħmel kuraġġ lil vittmi oħrajn biex huma wkoll ma jibqgħux siekta quddiem dawn l-atti inaċċettabli.
05/10/16 12:08 PM
Min ma joqmosx malli jsir jaf li xi ħadd imlaħħaq akkwista xi ħaġa għax kien egoist? Min ma jinħaraqx li min suppost qiegħed hemm biex jieħu ħsieb l-interess tal-kotra, qiegħed minflok iħaxxen butu?
06/09/16 04:30 PM
Illum qed naraw li f'pajjiżna l-ekonomija qed titmexxa mill-gula ta' xi wħud, u dan ifisser li qed nilagħbu man-nar. Resqin b'rata mgħaġġla biex verament nistgħu nissejħu l-Arċipelago tal-Gula.
26/08/16 08:28 AM
Il-Profs. Serracino Inglott qabbel il-Panadol maċ-ċikkulata Cadbury, u l-paracetamol (l-ingredjent fil-panadol) mad-Desserta. "Hawn min jippreferi ċ-ċikkulata tad-ditta u hawn min jikkuntenta biċ-ċikkulata komuni, li jista’ jkollha togħma itjeb." It-taqbila ma kinitx morra sal-aħħar.
10/08/16 11:27 AM
Ta’ min isir studju lokali dwar l-effetti li jħallu l-binjiet għoljin fuq is-saħħa mentali tar-residenti u tan-nies tal-inħawi. Dan qabel inkomplu nibnu fl-għama dawn it-twiebet weqfin, li se jwasslu għall-mewt prematura taċ-ċiviltà tagħna.