Newsbook

Free - On Google Play

View
Impjiegi minn jobsinmalta.com  
Tirriżenja ċ-Chairperson tal-Awtorità tax-Xandir.   |  Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li n-nies irrabjati, iżda ma jeskludi xejn dwar Manoel Island   |  Taljan ta’ 31 sena residenti Katanaja ġie arrestat wara li nqabad b’10 kilogrammi ta’ ħaxixa tal-kannabis   |  100 kilogramma deheb misruqa minn mużew f’Berlin   |  

Editorjal

24/03/17 05:57 PM
Diffiċli temmen li l-Prim Ministru ma kienx jaf li s-Sinjura Borg Cardona ma kellha l-ebda kwalifika biex tmexxi. Allura l-mistoqsija tqum waħedha: Il-għala l-Prim Ministru għażel persuna inkompetenti biex tmexxi lill-Awtorità fi żmien li l-pajjiż dieħel għall-kampanja elettorali u għal meta l-pajjiż ikun waqt elezzjoni ġenerali? It-tweġiba tant hija faċli li ma hemmx għalfejn ngħiduha.
10/03/17 04:04 PM
Illum il-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent (KA) saħqet li t-Tieqa tad-Dwejra, li ntilfet darba għal dejjem, għandha sservi biex ċittadini u politiċi jieħdu azzjoni u jħarsu l-patrimonju nazzjonali qabel ikun tard wisq.
22/02/17 04:37 PM
Jekk il-liġi tal-malafama tiġi mġedda biex tirregola l-aġir malizzjuż ta' min, bi kwalunkwe mod, joħloq u jivvinta stejjer fuq ħaddiehor, stejjer li jkunu ta' dannu għal dak jew dik li jkunu dwarhom, ikun biżżejjed.
09/02/17 04:45 PM
Il-komunità ġurnalistika Maltija kollha tinsab inkwetata u qed tħoss li dan il-preċedent qiegħed irażżan u jxekkel lil min irid jipprattika u jsegwi ġurnaliżmu effettiv u ta’ responsabbilita', u li jaqdi dmiru lejn il-pubbliku billi jikxef każijiet ta' aġir ħażin minn persuni fl-awtorità.
20/01/17 04:02 PM
Il-"kanzunetta" għandha titqies għall-merti tagħha, u mhux tiġi ttimbrata skont min ikun qiegħed ikantaha.
16/01/17 07:00 AM
Fiz-Zootopia Maltija, kollox jinqaleb ta' taħt fuq u kulħadd jagħmel li jrid hu.
21/12/16 02:58 PM
Forsi xi darba l-melodija serena ta’ Imagine ssir reali u ngħixuha f’Malta sakemm maż-żmien il-ħolma tinfirex lil hinn minn xtutna.
23/11/16 02:53 PM
L-isfida għall-ġurnalist hi li jagħti vuċi lil min qiegħed fil-periferija, qed jara d-dinja b’mod differenti u qed jinfluwenza lin-nies. Il-ġurnalist għandu jistaqsi, jinterroga u juri r-realtà kollha, dejjem bil-għan li l-poplu jiddeċiedi abbażi tar-raġuni.
09/11/16 09:09 AM
F’dawn is-sitwazzjonijiet il-midja għandha rwol importanti li tqajjem kuxjenza dwar ir-realtajiet li għandna madwarna. Fl-istess waqt, minbarra li żżid l-għarfien, tkun qed tixpruna lil min għandu jieħu azzjoni, biex din tittieħed immedjatament.
30/10/16 12:14 PM
Mara li tkun vittma tal-vjolenza domestika u li tkun sabet il-kuraġġ biex tfittex l-għajnuna, tkun l-aqwa persuna biex tagħmel kuraġġ lil vittmi oħrajn biex huma wkoll ma jibqgħux siekta quddiem dawn l-atti inaċċettabli.