Newsbook

Free - On Google Play

View
Impjiegi minn jobsinmalta.com  

Editorjal

08/05/17 08:10 PM
Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna
01/05/17 02:17 PM
"Li noqogħdu nqabblu ruħna ma’ dawk li qegħdin aħjar minna, spiss iwassluna biex naqgħu fil-korla" - L-Arċisqof
14/04/17 09:17 AM
Dawn iċ-ċelebrazzjonijiet għandhom implikazzjonijiet enormi għal mod kif ngħixu r-relazzjonijiet u l-ħajja personali tagħna. Aktar minn hekk juruna x’tip ta’ għażliet politiċi u ekonomiċi għandna nagħmlu.
04/04/17 10:15 AM
It-tbatija tan-nies, l-aktar dawk vulnerabbli, il-qerda tal-bhejjem li fuqhom jiddependu n-nies; l-ilma kontaminat li jżid il-mard; il-ħsara lill-ambjent li mbagħad tirriżulta f’aktar ġuħ huma bħall-kastigi imposti min-natura u mill-bniedem li abbuża minn din in-natura. Imbagħad hemm il-korruzzjoni li tieħu minn ħalq il-fqir biex jistagħna l-għani. Hemm ukoll il-ġlied u l-gwerer li jisirqu l-ħajja ta’ tant nies u jkomplu jkattru tant tbatija.
24/03/17 05:57 PM
Diffiċli temmen li l-Prim Ministru ma kienx jaf li s-Sinjura Borg Cardona ma kellha l-ebda kwalifika biex tmexxi. Allura l-mistoqsija tqum waħedha: Il-għala l-Prim Ministru għażel persuna inkompetenti biex tmexxi lill-Awtorità fi żmien li l-pajjiż dieħel għall-kampanja elettorali u għal meta l-pajjiż ikun waqt elezzjoni ġenerali? It-tweġiba tant hija faċli li ma hemmx għalfejn ngħiduha.
10/03/17 04:04 PM
Illum il-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent (KA) saħqet li t-Tieqa tad-Dwejra, li ntilfet darba għal dejjem, għandha sservi biex ċittadini u politiċi jieħdu azzjoni u jħarsu l-patrimonju nazzjonali qabel ikun tard wisq.
22/02/17 04:37 PM
Jekk il-liġi tal-malafama tiġi mġedda biex tirregola l-aġir malizzjuż ta' min, bi kwalunkwe mod, joħloq u jivvinta stejjer fuq ħaddiehor, stejjer li jkunu ta' dannu għal dak jew dik li jkunu dwarhom, ikun biżżejjed.
09/02/17 04:45 PM
Il-komunità ġurnalistika Maltija kollha tinsab inkwetata u qed tħoss li dan il-preċedent qiegħed irażżan u jxekkel lil min irid jipprattika u jsegwi ġurnaliżmu effettiv u ta’ responsabbilita', u li jaqdi dmiru lejn il-pubbliku billi jikxef każijiet ta' aġir ħażin minn persuni fl-awtorità.
20/01/17 04:02 PM
Il-"kanzunetta" għandha titqies għall-merti tagħha, u mhux tiġi ttimbrata skont min ikun qiegħed ikantaha.
16/01/17 07:00 AM
Fiz-Zootopia Maltija, kollox jinqaleb ta' taħt fuq u kulħadd jagħmel li jrid hu.