Newsbook

Free - On Google Play

View
Impjiegi minn jobsinmalta.com  

Editorjal

21/12/16 02:58 PM
Forsi xi darba l-melodija serena ta’ Imagine ssir reali u ngħixuha f’Malta sakemm maż-żmien il-ħolma tinfirex lil hinn minn xtutna.
23/11/16 02:53 PM
L-isfida għall-ġurnalist hi li jagħti vuċi lil min qiegħed fil-periferija, qed jara d-dinja b’mod differenti u qed jinfluwenza lin-nies. Il-ġurnalist għandu jistaqsi, jinterroga u juri r-realtà kollha, dejjem bil-għan li l-poplu jiddeċiedi abbażi tar-raġuni.
09/11/16 09:09 AM
F’dawn is-sitwazzjonijiet il-midja għandha rwol importanti li tqajjem kuxjenza dwar ir-realtajiet li għandna madwarna. Fl-istess waqt, minbarra li żżid l-għarfien, tkun qed tixpruna lil min għandu jieħu azzjoni, biex din tittieħed immedjatament.
30/10/16 12:14 PM
Mara li tkun vittma tal-vjolenza domestika u li tkun sabet il-kuraġġ biex tfittex l-għajnuna, tkun l-aqwa persuna biex tagħmel kuraġġ lil vittmi oħrajn biex huma wkoll ma jibqgħux siekta quddiem dawn l-atti inaċċettabli.
05/10/16 12:08 PM
Min ma joqmosx malli jsir jaf li xi ħadd imlaħħaq akkwista xi ħaġa għax kien egoist? Min ma jinħaraqx li min suppost qiegħed hemm biex jieħu ħsieb l-interess tal-kotra, qiegħed minflok iħaxxen butu?
06/09/16 04:30 PM
Illum qed naraw li f'pajjiżna l-ekonomija qed titmexxa mill-gula ta' xi wħud, u dan ifisser li qed nilagħbu man-nar. Resqin b'rata mgħaġġla biex verament nistgħu nissejħu l-Arċipelago tal-Gula.
26/08/16 08:28 AM
Il-Profs. Serracino Inglott qabbel il-Panadol maċ-ċikkulata Cadbury, u l-paracetamol (l-ingredjent fil-panadol) mad-Desserta. "Hawn min jippreferi ċ-ċikkulata tad-ditta u hawn min jikkuntenta biċ-ċikkulata komuni, li jista’ jkollha togħma itjeb." It-taqbila ma kinitx morra sal-aħħar.
10/08/16 11:27 AM
Ta’ min isir studju lokali dwar l-effetti li jħallu l-binjiet għoljin fuq is-saħħa mentali tar-residenti u tan-nies tal-inħawi. Dan qabel inkomplu nibnu fl-għama dawn it-twiebet weqfin, li se jwasslu għall-mewt prematura taċ-ċiviltà tagħna.
14/07/16 03:24 PM
Il-'Jien' sar iċ-ċentru ta’ ħajjitna. Sakemm jien ninsab paxxuta, ma jinteressani minn xejn u minn ħadd iktar. U jekk irrid xi ħaġa, u xi ħadd joffri argument mod ieħor, nattakkah bi kliemi sa ma nkissru.
27/06/16 04:28 PM
Minn 70 kariga fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet fl-organizzazzjonijiet sportivi nazzjonali, f’sitta minnhom biss hemm mara involuta. Qed nitkellmu fuq 8.6% ta’ dawn il-karigi. Malta tinsab fit-tmien post mill-qiegħ tal-lista tal-pajjiżi Ewropej, fejn jidħol is-sehem tan-nisa f’karigi fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet fil-qasam sportiv. Ir-rwoli jinkludu dawk ta’ president, viċi-president, kap eżekuttiv jew membru ta’ bord.