Newsbook

Free - On Google Play

View
Impjiegi minn jobsinmalta.com  

Editorjal

07/01/16 04:33 PM
Minn meta bdiet tiġi ppublikata fl-1970, ir-rivista Charlie Hebdo fittxet li tipprovoka bl-artikli u l-karikaturi tagħha. Saħansitra ġiet deskritta li tiddiletta fi tradizzjoni twila ta’ satira salvaġġa Franċiża. Tattakka l-aktar il-politiċi. Bejn l-2005 u l-2015, 336 mill-523 faċċata kienu politiċi u 38 biss kienu reliġjużi. 21 minnhom kienu dwar il-Kristjaneżmu u sebgħa dwar l-Iżlam.
28/12/15 12:06 PM
Qabel inkomplu bit-tellieqa li ġġib magħha s-sena ġdida, issa ċ-ċans għal ħafna minna li nagħmlu sforz u nisimgħu s-silenzju.
22/12/15 04:18 PM
Mara li f’Jum il-Milied kienet se ssib ruħha weħidha, minħabba sitwazzjoni li ġiet għall-għarrieda fuq il-familja tagħha, kienet se ttir bil-ferħ hi u tirrakkonta kif ibbukjat post għall-ikla tal-Milied għand il-Caritas.
08/12/15 05:54 PM
Id-dibattitu li konna naħsbu li qatt mhu se jkollna, għax Malta favur il-ħajja, wasal ukoll. It-tarbija li għadha ma twelditx għandha dritt tkun protetta bħala persuna umana qabel titwieled?
19/11/15 10:41 AM
Wara dak li ġara f’Pariġi, għolla rasu l-argument li r-refuġjati huma terroristi. Dan hu eżattament l-argument li l-grupp tal-Istat Iżlamiku jidher li jrid inibbet.
22/10/15 01:53 PM
It-tema komuni f’dawn id-dibattiti hi l-voluntieri bla esperjenza li jużaw il-privileġġ li jsiefru għall-gwadann personal tagħhom, u li qed jagħmlu iktar ħsara milli ġid fejn imorru jagħmlu l-volontarjat.
28/09/15 03:01 PM
Din l-iskultura tissimbolizza l-vojt li tħoss persuna meta, għal xi raġuni jew oħra, tkun sfurzata titlaq minn pajjiżha, titlaq ħajjitha u lill-persuni qrib tagħha.
02/09/15 10:00 AM
Li kieku l-liġi kienet toffri biss protezzjoni lil Kattoliċiżmu, bla dubju allura l-ħtieġa ta’ bidla kienet tkun ovvja, f’soċjetà fejn dawk li mhumiex Kattoliċi żdiedu u mhux naqsu. Iżda ġaladarba l-liġi kienet toffri protezzjoni universali, allura l-argumenti favur din il-bidla jieħdu dimensjoni oħra.
28/07/15 08:40 AM
Se nitkellmu biex nipproteġu l-ħajja u se naħdmu kontra l-qirda tat-trabi qabel jitwieldu? Il-politiċi x'se jkunu qed jagħmlu u jgħidu biex jagħmlu pressjoni kontra li jidħol l-abort?
02/07/15 02:29 PM
Iktar minn 24 siegħa wara li dak li ġara fil-venda tal-linja fil-Belt Valletta, la nstabet il-mara li għajret, tat daqqa ta’ ħarta u beżqet f’wiċċ ir-raġel barrani u lanqas sar magħruf x’azzjoni mmedjata ttieħdet kontra l-pulizija li użaw forza eċċessiva kontra r-raġel.