Appell biex jitwaqqfu koperattivi tal-housing

2 minuti qari

Il-Federazzjoni Maltija tal-Koperattivi talbet lill-partiti ewlenin biex jikkunsidraw iwaqqfu koperattivi tal-housing bi skemi apposta biex jissaħħaħ l-aċċess lil kulħadd għal dar diċenti.
Din hija waħda mill-proposti tal-federazzjoni, hekk kif ippubblikat il-manifest tagħha bl-isem ta’ In-Nies Protagonisti fil-Ħolqien tal-Ġid; Nisfruttaw il-Potenzjal Koperattiv b’10 proposti li tistenna li min ikun fil-Gvern iħaddanhom u jimplimentahom.
Dawn huma l-proposti tal-Federazzjoni Maltija tal-Koperattivi:

 • Miżuri ġodda biex ħaddiema tal-gvern ikunu jistgħu jwaqqfu koperattiva għal rashom, u b’hekk titnaqqas il-privatizzazzjoni tas-setturi tal-Gvern
 • Marbuta ma’ ta’ qabilha iżda għall-privat, jiddaħħlu miżuri sabiex meta sidien jitilqu n-negozju tagħhom, il-ħaddiema jkunu jistgħu jibqħu impjegati billi jiffurmaw koperattiva bejniethom f’dak li hu magħruf bħala employee buy-out
 • Jiġi assigurat li l-Fond Ċentrali tal-Koperattivi jgħin fil-finanzjament tal-Federazzjonijiet Koperattivi b’mod proporzjonali u ekwu, billi jitqassmu l-fondi lill-Federazzjonijiet skont il-kontribuzzjonijiet li l-koperattivi membri jagħmlu lill-istess fond
 • Jittieħdu l-miżuri legiżlattivi biex f’Malta jkun possibbli t-twaqqif ta’ banek koperattivi
 • In-numru ta’ membri li jistgħu jiffurmaw koperattiva jinżel minn 5 għal 3
 • Tiġi introdotta liġi tal-Intrapriżi Soċjali fejn soċjetajiet koperattivi jingħataw status ugwali bħal kull entità oħra f’għajnejn ir-Regolatur
 • Il-proċess ta’ konsultazzjoni dwar tibdil fil-liġi tal-Koperattivi li tnieda snin ilu, jiġi konkluż fi żmien sena u l-Abbozz ta’ Liġi ġdid jitressaq għad-diskussjoni fil-Parlament immedjatament wara
 • Jiġu inkoraġġiti t-twaqqif ta’ koperattivi tal-housing bi skemi apposta sabiex jittaffa l-piż tal-għoli tal-prezzijiet tal-kiri u l-bini
 • Tax credits għan-negozji li għalihom il-koperattivi huma esklużi, għandhom jiġu konvertiti f’cash grants
 • Jiġi konkluż eżerċizzju li fih jiġu identifikati u jiġu emendati partijiet milliġijiet li jiddiskriminaw mal-mudell koperattiv ta’ negozju
 • Rappreżentanti tal- Federazzjonijiet tal-Koperattivi għandu jkollhom post fl-MCESD

Il-Federazzjoni temmet tgħid li kemm ilha mwaqqfa mill-2012, għadha tiġi ddiskriminata, minkejja bosta wegħdiet mill-Gvern.
Tista' taċċessa l-manifest minn hawn taħt.