Home Europe Direct f'Għawdex

  Europe Direct f’Għawdex

  2 minuti qari

  Mawra s'Għawdex dejjem sabiħa, imma tal-ġimgħa l-oħra kienet waħda partikolari. Fil-fatt, inawgurajna wieħed miċ-ċentri l-ġodda tal-Europe Direct, li jinsab fl-uffiċċji tal-Kamra tal-Kummerċ għal Għawdex.

  Fix-xogħol tiegħi ma nixbax intambar li l-qofol ta' kull ma hi l-Ewropa narawh madwarna ta' kuljum. Ikun inutli li l-UE timbotta 'l quddiem inizjattivi li ma jsarrfux f'xi forma ta' benefiċċju għaċ-ċittadini! Imma, fuq kollox, iċ-ċittadin Ewropew irid ikun infurmat dwar dawn il-benefiċċji. Għax jekk ma jkunx jaf x'inhuma d-drittijiet tiegħu, kif jista' jeżerċitahom? U r-rwol tagħna hu proprju li ninfurmaw dwar dawn l-inizjattivi, li fl-aħħar mill-aħħar ifissru drittijiet u obbligi li b'xi mod jolqtuna lkoll.

  X'inhu l-Europe Direct wara kollox? Fi ftit kliem huwa l-post fejn wieħed iħabbat meta jkollu xi mistoqsija dwar l-UE jew kif taħdem. Jew fejn issib fuljetti u kotba dwar l-UE mingħajr ħlas. Barra minn hekk, minn żmien għal żmien, dawn iċ-ċentri jorganizzaw attivitajiet biex jinformaw liċ-ċittadini dwar xi qasam partikolari marbut mal-UE. L-iskop li dawn iċ-ċentri jinżammu fi ħdan organizzazzjonijiet eżistenti huwa proprju biex ikunu eqreb tan-nies fil-prattika. B'hekk ilaqqgħu l-operat tal-organizzazzjoni li jkunu jagħmlu parti minnha mal-funzjoni tagħhom bħala punt ta' informazzjoni.

  L-uffiċċju t'Għawdex huwa wieħed minn tlieta li għandna f'Malta. L-oħrajn jinsabu fi ħdan l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali (Ħal Balzan) u ieħor fl-uffiċċju tal-GRTU (il-Belt).

  Mela jekk għandek xi dubju li ilek biex tistaqsi dwaru, ikkuntattja lil xi wieħed minn dawn iċ-ċentri.

   

  Europe Direct (Għawdex):

  Il-Kamra tal-Kummerċ għal Għawdex
  27 Republic Street
  Ir-Rabat, Għawdex

  Tel: 21 550305

   

  Europe Direct (Ħal Balzan):

  L-Assoċjazzjoni tal-Kunsill Lokali
  153 Main Street
  Ħal Balzan

  Tel: 21 444296

   

  Europe Direct (Il-Belt Valletta):

  GRTU – Malta Chamber of SMEs (General Retailers and Traders Union)
  Exchange Buildings
  Triq ir-Repubblika
  Il-Belt Valletta

  Tel: 21 232881

   

   

  Martin Bugelli

  Kap tar-Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta