Home Aħbarijiet Internazzjonali Isqof Taljan jistieden lill-media biex tħares sew lejn il-mera

Isqof Taljan jistieden lill-media biex tħares sew lejn il-mera

2 minuti qari

Mons Mario Toso l-Isqof ta’ Faenza-Modigliana fl-italja, fi ktieb li għadu kif ippubblika akkuża lill-mezzi ta’ komunikazzjoni tal-massa li saru l-imħallef tal-istatus soċjali tal-persuni u bidlu l-istruttura tal-familja u naqqsu r-rwol tradizzjonali tal-Awtorita’. Hu akkuża lill-media, partikolarment il-media soċjali li qed timmanipula u tindotrina l-opinjoni pubblika u tikkomprometti u l-indipendenza u l-awtonomija deċiżjonali tal-individwi.
Bejn l-2009 u l-2015 Mons Toso kien  it-tieni l-ogħla uffiċjali tal-Kummissjoni Pontifiċja Ġustizzja u Paċi. Dak li hu nteressanti f’dan l-Isqof Salesjan hu li kull darba li jitkellem fuq xi ħaġa li għandha x’taqsam mat-tagħlim soċjali tal-Knisja – l-ambjent, il-gwerra u l-paċi, il-faqar, l-abort, id-difiża tal-ħajja umana – dejjem hu ċar ħafna dwar il-pożizzjoni tal-Knisja, mingħajr ma jipprova jimpressjona.
Min jaf lil dan l-Isqof iqisu bħala bniedem kalm u miġbur fi ħsibijietu u jżomm mat-tradizzjoni. F’dan is-sens hu jfakkarna li t-tagħlim soċjali tal-Knisja mhux dwar xi persuna partikolari imma hu korp ta’ tagħlim.
L-Isqof ifakkar fil-ktieb tiegħu li hi x’inhi l-biografija tal-personalitajiet tal-Knisja, bħalma huma l-Papiet, id-dutrina soċjali li jitkellmu dwarha m’hix xi ħaġa tagħhom personali imma hi sett ta’ prinċipji żviluppati li huma akbar minn xi personalita’ waħda.
Il-ktieb intitolat “Nonviolence: Styles of new politics for peace” ħareġ il-ġimgħa li għaddiet, jitratta diversi forom ta’ vjolenza fid-dinja kontemporanja , inkluż il-gwerer, il-gruppi kriminali, it-traffikar uman, l-imigrazzjoni furzata u temi oħra. Iżda ma dawn jinkludi wkoll tip ieħor ta’ vjolenza li hu jsejjaħ “Il-vjolenza mill-mass media”. 
“Ir-risposta naturali għall-vjolenza hi li wieħed jiddefendi ruħu. Iżda lil dawk li lilhom il-vjolenza hi komunikata, anzi inflitta, il-possibilta’ li jiddefendu ruħhom itteħditilhom. B’riżultat ta’ dan, il-media qed tiffavorixxi l-kumulu tal-frustrazzjoni u l-aggressjoni u qed toħloq hi il-vjolenza”, isostni l-Isqof Toso.
Għalhekk hu jistieden lill-media biex tħares sew lejn il-mera u tieqaf ixxerred il-vjolenza hi wkoll.