Minn ħaga għall-oħra

  4 minuti qari

  Kont qiegħda nifli r-rivista ‘Flimkien’ ta’ dan ix-xahar, u ġibidli l-attenzjoni artiklu bl-isem “The disease of being busy”, fi ftit kliem “Il-marda ta’ dawk li l-ħin kollu għandhom x’jagħmlu”. L-artiklu huwa addattat minn kitba ta’ Omid Safi, Professur Amerikan li jispeċjalizza fl-istudji dwar l-Iżlam.
  Safi jirrakkonta li ltaqa’ ma’ ħabiba u staqsiha kif inhi, u r-risposta kienet “Għandi ħafna x’nagħmel … qed niġri minn ħaġa għal oħra!” Ftit ħin wara, ltaqa’ ma’ ħabib, staqsieh l-istess ħaġa, u dan irrisponda “Għandi ħafna x’nagħmel … għandi wisq affarijiet x’nagħmel!” Kif spiċċajna hekk? Għaliex inħallu lilna nfusna li nispiċċaw f’din is-sitwazzjoni, fejn il-ħajja tagħna hija definita minn kemm għandna affarijiet x’nagħmlu?
  X’sar mill-istil ta’ ħajja fejn konna ngħaddu l-ħin man-nies li nħobbu u nitkellmu b’mod intimu u kalm dwar dak li għaddejin minnu fil-fond tal-qalb tagħna? Kif spiċċajna fi stat li jkollna iktar u iktar x’nagħmlu, u inqas u inqas ħin għar-rilassament, inqas ħin biex ngħaddu fil-komunità, inqas ħin biex, sempliċement, ngħixu?
  L-awtur ikompli jikkummenta li dan l-istat ta’ ġiri minn ħaġa għall-oħra għandu effetti negattivi fuq is-saħħa u l-kwalità ta’ ħajja tagħna. Anki meta nkunu mal-familja jew mal-ħbieb, il-ħin kollu moħħna f’xi ħaġa oħra, x’ser nagħmlu għada, jew siegħa oħra. Minflok ma nirrilassaw, moħħna jkun okkupat b’affarijiet li għad iridu jiġru.
  It-teknoloġija, li tant hija importanti fil-ħajja moderna tal-lum, u li qiegħda hemm biex tgħinna fil-ħajja tagħna ta’ kuljum, ukoll tagħmilna skjavi tagħha. Kemm il-darba tkun qed tiekol barra u tara koppja fuq mejda, t-tnejn li huma mehdijin fil-mobile tagħhom minflok f’xulxin? Kemm il-darba nikkomunikaw ma’ xulxin permezz tal-mobile, anki bejn nies li qegħdin fl-istess dar, fl-istess ħin? U xi ngħidu għal dik il-lista ta’ emails li ma tonqos qatt?
  Dawn huma kollha sitwazzjonijiet li jien stess nammetti li naqa’ fihom. Kultant nistħajjel il-ġurnata bħala lista ta’ affarijiet li rrid nagħmel, u jekk nasal fl-aħħar tal-ġurnata u ma nkunx għamilt l-affarijiet kollha li kelli nagħmel, nibda nara kif ser innaqqas mill-ħin liberu tal-ġurnata ta’ wara sabiex inlaħħaq ma’ dak li ma nkunx sibt ħin għalih.
  Iżda fil-verità, hemm bżonn li nħallu ħin għal kollox, inkluż il-ħin għar-rilassament weħidna, mal-familja jew mal-ħbieb. Hemm bżonn li nsibu ħin fil-ġurnata fejn nirriflettu fuq dak li nkunu għaddejin minnu. Meta xi ħadd jistaqsina “kif int?”, kapaċi nwieġbu dwar kif inħossuna, minflok ma nirrispondu bl-lista ta’ affarijiet li rridu nagħmlu? Sensittivi biżżejjed għal dak li għaddejin minnu tant li nistgħu nirrispondu verament dwar il-ferħ jew in-niket li qed inħossu, dwar dak li sejjer tajjeb u dak li sejjer inqas tajjeb?
  Safi jagħlaq l-artiklu bi proposta li biha nistgħu ngħinu biex dak li jkun jieqaf ftit u jaħseb. Jissuġġerixxi li meta niltaqgħu ma’ xi ħadd, u nsaqsuh “Kif int?”, u dan jirrispondi u jgħid “Għandi wisq x’nagħmel!”, forsi nistgħu nirrispondu billi ngħidu, “Naf, kulħadd l-istess, kulħadd mehdi minn ħaġa għall-oħra. Imma jien xtaqt insaqsik dwar dak li hemm f’qalbek. Kif int?
  Il-kwalità tal-ħajja tagħna tiddependi ukoll fuq il-mod kif inqattgħu l-ħin tagħna, u dan irid jinkludi ħin fejn ma nagħmlu xejn ħlief ngħixu.

  Il-Perit Simone Vella Linneker hija Viċi President tal-Kamra tal-Periti, perita prattikanti u attivista favur l-ambjent.