Waqt il-programm Kun Afhom Aħjar, Coryse Borg kellha bħala mistiedna l-attrici bravissima Pia Zammit, li titkellem dwar il-karriera teatrali tagħha u tiżvela li hija ‘fan’ kbira ta’ grupp mużikali partikolari…