Facebook

Ilbieraħ waqt laqgħa ġenerali annwali tal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ ġie elett il-kumitat eżekuttiv.

Il-kumitat jikkonsisti minn:

 • President – Sean Ellul
 • Viċi President – Adrian Dominic Ellul
 • Segretarju Ġenerali – Chiara Vassallo
 • Assisent Segretarju Ġenerali – Beppe Galea
 • Teżorir – Kay Dimech
 • Uffiċjal għar-Relazzjonijiet Pubbliċi – Roberta DeBono
 • Kummissarju tal-Politika u Drittijiet taż-Żgħażagħ – Sandrine Borg
 • Kummissarju tas-Servizzi taż-Żgħażagħ – Celine Talbot
 • Uffiċjal Internazzjonali – Chiara Zappala’
 • Uffiċjal Nazzjonali – Kristina Filletti
 • Uffiċjal għall-Commonwealth u Miri tal-Iżvilupp Sostenibli – Eman Borg
 • Uffiċjal għal-Logistika – Liam Axisa
 • Uffiċjal għal-Branding – Mattia Scicluna

L-eżekuttiv il-ġdid irringrazzja l-amministrazzjoni preċedenti għall-ħidma u d-dedikazzjoni li taw matul l-aħħar sentejn. Il-kunsill kellu vuċi qawwija f’aġenda nazzjonali u anke tkellem fuq aspetti importanti bħalma hi dik tas-saħħa mentali. L-eżekuttiv il-ġdid saħaq li jinsab determinat li jkompli jaħdem u jibni fuq ix-xogħol tal-membri ta’ qabilhom sabiex dejjem jagħtu vuċi b’saħħitha liż-żgħażagħ tal-pajjiż.