Il-Korp tal-Pulizija dalgħodu sebaħ jawgura l-isbaħ xewqat għal Jum il-Missier lill-membri kollha fi ħdanha li huma missirijiet.

Il-Korp għamel dan l-awgurju b’mod speċjali għal dawk kollha “b’uniformi blu” li qed jaqdu dmirijiethom ukoll f’dan il-jum speċjali għalihom.

Aqra: F’Jum il-Missier