“Qed tistieden xi tir” – raġel lill-Arċisqof Frendo fl-Albanija

|
17/02/2018, 7:11 pm
Id-diskors ġie wara li l-Monsinjur Frendo ippubblika xi artikli li jisfidaw lill-Gvern sabiex iqis iktar lil min hu fqir.

“Ieqaf, ara…u rritorna”

|
17/02/2018, 4:03 pm
Ir-Randan hu żmien tajjeb biex nirrimedjaw dak li għandna żbaljat fil-ħajja Nisranija tagħna

“Il-kontraċezzjoni hi immorali u tikkontradixxi l-imħabba taż-żwieġ”

|
16/02/2018, 5:00 pm
L-Università ta’ Notre Dame ħadet miżuri dwar il-kontraċezzjoni
video

Awdjo: Pellegrinaġġ biex ifakkar l-400 sena paroċċa tal-Qrendi

16/02/2018, 3:37 pm
Il-Paroċċa ta’ Santa Marija fil-Qrendi qed tiċċelebra 400 sena mit-twaqqif tagħha.

Il-Papa jikkundanna l-kiritika inġusta tal-midja fuq l-immigranti

|
16/02/2018, 12:00 pm
F’dawn l-aħħar jiem il-gazzetti Taljani kienu mimlija b’rapporti kontra l-immigranti

Il-Kardinal Cupich isejjaħ għal bidla radikali fil-Knisja

|
16/02/2018, 8:00 am
Il-Kardinal Blase Cupich iddefenda lill-Papa Franġisku u sejjaħ biex ikun hemm bidla radikali fil-prattiċi tal-Knisja

L-istorja tal-patruna tal-vittmi tat-traffikar uman

|
15/02/2018, 5:00 pm
Fit-8 ta’ Frar tkun iċċelebrata l-festa ta’ Santa Josephine Bakhita

Il-Papa jerġa’ jikkundanna l-pjaga moderna tat-traffikar uman

15/02/2018, 12:00 pm
It-traffikar uman hu pjaga moderna li qed tkompli toħloq tbatija umana kbira fost il-vittmi tagħha

Is-70 miraklu li seħħ f’Lourdes

|
15/02/2018, 8:00 am
Is-Santwarju Marjan f’Lourdes irrikonoxxa bħala miraklu l-fejqan għall-għarrieda ta’ soru Franġiskana Franċiża li wara li għamlet pellegrinaġġ f’dan il-post ta’ devozzjoni fieqet minn diżabilità li kienet ilha ġġorr is-snin.

Arċisqof ġdid fil-Pakistan irid jaqdef għall-paċi fil-pajjiż

|
14/02/2018, 5:00 pm
Mons. Joseph Arshad fl-10 ta’ dan ix-xahar inħatar Arċisqof tal-kapitali tal-Pakistan