​Il-Maltin u d-Duluri

|
21/03/2018, 10:10 pm
Il-kittieb u poeta Oliver Friġġieri, f’waħda mill-poeżiji tiegħu, jiddeskrivi l-purċissjoni f’Jum id-Duluri bħala l-‘Akbar Mass Meeting.’ F’din il-poeżija, huwa jirakkonta l-istejjer tal-uċuħ li jara huwa u miexi wara d-Duluri.

Taħt assedju

|
20/03/2018, 4:26 pm
Ftit versi għal min ma jridx mafkar ta’ dari jfakkar fi żminna

Kif tista’ tiddiskuti l-qtil tal-innoċenti?

|
18/03/2018, 8:59 pm
Kieku kellu jiġi xi ħadd fuqek u jitolbok tiddiskuti l-qtil ta’ xi ħadd, int kif tieħdu? - Jew tibda tidħak għax taħsbu qed jiċċajta u forsi qed jitkellem metaforikament jew jekk tara li qed jitkellem bis-serjetà, tiksru u twarrab minn ħdejh. L-istess m’hemmx x’wieħed jiddiskuti ma’ min lest joqtol ħlejqiet totalment innoċenti fil-ġuf tal-omm.

ll-ġenna tal-bebbux

|
17/03/2018, 3:37 pm
L-istess jista’ jingħad għall-voti tal-partiti ż-żgħar waqt l-aġġustament. F’demokrazija rappreżentattiva dawn il-voti mitfugħa huma kkunsidrati mitlufa, minkejja li jilħqu kwota fl-aġġustament, u jistgħu jitqiesu bħala voti martri...u dan għax imutu mewta bla ħtija u kontra l-prinċipju li kull vot rappreżenttativ jgħodd.

Riżenji u sejħiet għal elezzjoni bikrija fl-Islovakkja

|
13/03/2018, 4:53 pm
Minkejja li f’Malta wkoll ġiet maqtula ġrunalista investigattiva, u minkejja li s'issa għadu ma nstabx il-mandant, s’issa għadu ħadd ma refa’ r-responsabilita’.

​Il-pensjoni Parlamentari: il-kwistjoni għadha mhix magħluqa

|
13/03/2018, 11:18 am
Id-drittijiet tal-pensjoni għandhom ikunu l-istess għal kulħadd. Din hija l-għajta tal-poplu li l-Parlamentari tagħna semgħu u li fuqha għandhom jaġixxu.

​Kemm se jdum Kap Adrian Delia?

|
12/03/2018, 10:03 am
Ħafna qed jistaqsu: “Dr Adrian Delia għandu ħajja qasira bħala Kap tal-Partit Nazzjonalista jew jirkupra u jsaħħaħ il-pożizzjoni tiegħu?” - Nistennew u naraw.

5 snin wara…

|
10/03/2018, 6:29 pm
Għaddew ħames snin minn meta l-poplu Malti fid-9 ta’ Marzu tas-sena elfejn u tlettax għażel lill Joseph Muscat u l-Partit Laburista sabiex imexxu lil pajjiżna. Il-poplu għażel illi jagħti l-ġenb lill-politika tal-medjokrità illi konna drajna ngħixuha kuljum. Il-poplu għażel illi pajjiżna jaqbad vija ekonomika ġdida mibnija fuq l-ambizzjoni u l-innovazzjoni.

Il-Vot Sittax

|
07/03/2018, 10:25 am
Filwaqt li ż-żgħażagħ ser jingħataw id-dritt tal-vot, hemm ħafna xi jsir biex tissaħaħ l-għodda li għandhom biex ikunu jistgħu jieħdu dawn id-deċiżjonijiet.

​Inweġġa’ meta jgħiduli: Issa int fiqt, tibqax tmur tiftaħ il-ferita

|
06/03/2018, 8:23 pm
Il-ferita qatt ma nerġa’ niftaħha, iżda tibqa’ hemm. Iva, vera li fiqt però qatt ma tista’ tinsa minn xiex tkun għaddejt.