​Iktar ma jsiru attakki, iktar jissaħħaħ il-Gvern

|
30/04/2018, 10:41 am
Issa jien inkun minn tal-ewwel li nammetti li l-kwistjoni tal-“Panama Papers” tefgħet f’dell ikrah ħafna sew lill-Gvern Laburista kif ukoll lil pajjiżna.

Il-ħolma Maltija li għad irridu nsarrfu

|
29/04/2018, 6:08 pm
Kemm ċapċapt għalih dan id-diskors ta’ Joseph Muscat fl-2013.

Għalaq ħalqek ja korrott! – Għalqu int iddisprat kollok!

|
23/04/2018, 4:43 pm
Nammetti li bħalissa għandna sitwazzjoni politika taħraq ħafna f’pajjiżna. Il-passjoni politika u l-partiġġjaniżmu sfrenat saru xi ħaġa ta’ kuljum imma huwa propju minħabba dan li aktar u aktar irridu noqogħdu attenti f’dak kollu li ngħidu u niktbu. Sfortunatament, irġajna qed naraw nuqqas kbir ta’ tolleranza politika. Dawk ta’ ċerta eta` bħali li niftakru sew iż-żminijiet koroh tal-imgħoddi meta l-vjolenza politika kienet xi ħaġa komuni u kien hemm il-mibegħda bejn il-partitarji taż-żewġ partiti l-kbar, dejjem ittamajna li dak li għaddejna minnu meta konna żgħar ma nerġgħux ngħaddu minnu meta nkunu anzjani. Huwa għalhekk li ninkwetaw meta narawna bħala poplu naqbdu t-triq tan-niżla fejn tidħol it-tolleranza politika.

The greatness of a nation

|
21/04/2018, 3:27 pm
I firmly believe it is the responsibility of our society to protect the embryo and the Law needs to help ensure this

“Ejja ningħaqdu biex Malta tkun verament tagħna lkoll”

|
21/04/2018, 10:18 am
"Qbadt il-bagalja u tlaqt għall-ewwel kafetterija... Poġġejt fuq siġġu faċċata tal-binja tal-Parlament. Ordnajt xarba friska, ħriġt it-tablet mill-bagalja, ftaħtu u bdejt se nibda nikteb it-toqol ta’ ħsibijieti..."

​L-Uġigħ Kroniku

|
20/04/2018, 1:12 pm
Din ir-riċerka hija mportanti għaliex l-uġigħ kroniku għandu effetti diretti fuq il-kwalita tal-ħajja tal-individwu li jesperjenzha u anke dawk ta’ madwaru. Ir-riċerkaturi ġabru nformazzjoni minn għand 1,100 ruħ – kollha adulti ta’ ‘l fuq minn 18 il-sena.

Liġi ħażina hija liġi inġusta

|
20/04/2018, 8:00 am
Id-deċiżjoni tal-Gvern li jemenda l‑Att dwar il‑Protezzjoni tal‑Embrijuni qajmet dibattitu li ffoka dwar il-bżonn li tipproteġi l-ħajja mill-bidu tagħha filwaqt li tissalvagwardja d-dinjità u d-drittijiet tat-tfal. Bosta esprimew tħassib.

L-isport, il-korruzzjoni u l-ġid komuni

|
19/04/2018, 6:33 pm
Ngħid għalija, l-isport għallimni numru ta’ valuri u li għadni ngħożżhom sal-lum. Fil-fatt nista’ ngħid li għadni sportiv sal-lum minħabba dawn il-valuri, minbarra l-benefiċċji għas-saħħa.

​Int tmur Quddiesa l-Ħadd?

|
16/04/2018, 10:35 am
Nibdew, mela, mill-quddiesa tal-Ħadd billi din nagħmluha esperjenza rilevanti, sabiħa, interessanti u ħajja għal kulħadd.

​Are there crooks everywhere?

|
15/04/2018, 12:04 pm
Imma min jitkellem hu traditur?...Għalfejn hawn min jaqtagħha hekk? U traditur ta’ min? ...spiċċajt ngħid lili nnfissi. Tal-interess pubbliku?