Bloggs

Il-benefiċċju tal-isports fuq is-saħħa

|
02/03/2018, 4:56 pm
L-evidenza fuq kemm jeffettwa pożittivament is-saħħa tal-bniedem hija kbira ħafna. L-effetti diretti li jħalli l-eżerċizzju fuq il-ġisem tal-bniedem jgħin sabiex jevita problemi li jwasslu għall-mard kroniku bħall-mard tal-qalb, id-dijabete, tipi differenti ta’ kanċer, pressjoni għolja, ħxuna żejda, dipressjoni u anke effett fuq l-għadam bħal ma hi li jgħin sabiex innaqqas l-osteoporożi.

Kemm hu b’saħħtu l-Partit Demokratiku?

|
11/12/2018, 1:00 pm
Minn mindu ġie żvelat minn ġurnal prominenti bl-Ingliż li l-Kap tal-Partit Nazzjonalista, Dr Adrian Delia, huwa suġġett għal investigazzjoni min-naħa tal-pulizija rigward ċerti allegazzjonijiet...

​Iktar ma jsiru attakki, iktar jissaħħaħ il-Gvern

|
30/04/2018, 10:41 am
Issa jien inkun minn tal-ewwel li nammetti li l-kwistjoni tal-“Panama Papers” tefgħet f’dell ikrah ħafna sew lill-Gvern Laburista kif ukoll lil pajjiżna.

​Tkellmu bil-Malti, Aħna Maltin!

|
26/03/2018, 10:34 am
Nibżgħu għall-Malti għaliex huwa wieħed mill-ilsna Ewropej f’periklu ta’ estinzjoni.

ll-ġenna tal-bebbux

|
17/03/2018, 3:37 pm
L-istess jista’ jingħad għall-voti tal-partiti ż-żgħar waqt l-aġġustament. F’demokrazija rappreżentattiva dawn il-voti mitfugħa huma kkunsidrati mitlufa, minkejja li jilħqu kwota fl-aġġustament, u jistgħu jitqiesu bħala voti martri...u dan għax imutu mewta bla ħtija u kontra l-prinċipju li kull vot rappreżenttativ jgħodd.

Kif tista’ tiddiskuti l-qtil tal-innoċenti?

|
18/03/2018, 8:59 pm
Kieku kellu jiġi xi ħadd fuqek u jitolbok tiddiskuti l-qtil ta’ xi ħadd, int kif tieħdu? - Jew tibda tidħak għax taħsbu qed jiċċajta u forsi qed jitkellem metaforikament jew jekk tara li qed jitkellem bis-serjetà, tiksru u twarrab minn ħdejh. L-istess m’hemmx x’wieħed jiddiskuti ma’ min lest joqtol ħlejqiet totalment innoċenti fil-ġuf tal-omm.

Il-polz tal-poplu ‘kożmopolitan’ u l-ħolma ta’ €700 miljun

|
13/05/2018, 12:01 pm
F’Awwissu li għadda konna ppreżentajna mozzjoni biex isir Pjan Nazzjonali. Hemm baqgħet, fuq l-ixkaffa tiġbor it-trab.

Illejla jien se nkun hemm; Jerome miegħi fl-ispirtu. Se ċċemplilna?

|
30/03/2018, 7:02 pm
Ftit sigħat oħra jibda l-programm Xarabank, b’risq Puttinu. Il-familja ta’ Puttinu se tkun hemm lesta biex tilqa’ t-telefonata tiegħek.

Il-ġirja tal-Ġimgħa Mqaddsa…u l-bojja

|
31/03/2018, 7:00 am
Tgħid aħna ser nibqgħu rebbieħa fuq il-ħajja? Ser tibda ġirja oħra. Dik tas-sens komun, jew hekk kif jien inħobb ngħid dik tal- ‘good sense’ għax is-sens ma għadux komuni...

Il-ħolma Maltija li għad irridu nsarrfu

|
29/04/2018, 6:08 pm
Kemm ċapċapt għalih dan id-diskors ta’ Joseph Muscat fl-2013.