Bloggs

​Il-pensjoni Parlamentari: il-kwistjoni għadha mhix magħluqa

|
13/03/2018, 11:18 am
Id-drittijiet tal-pensjoni għandhom ikunu l-istess għal kulħadd. Din hija l-għajta tal-poplu li l-Parlamentari tagħna semgħu u li fuqha għandhom jaġixxu.

L-għajn tal-ħasselin (tal-flus)

|
22/03/2018, 3:52 pm
Jgħidu x’jgħidu Joseph Muscat u l-akkolti tiegħu, ir-ritratti u l-filmati tal-partitarji Laburisti jiċċelebraw ir-rebħa elettorali ta’ Ġunju li għadda quddiem il-Bank Pilatus ma jista’ jħassarhom ħadd.

La tabbanduna l-fatti, tabbanduna l-libertà

|
06/05/2018, 9:30 am
Ninnota li l-ġrajja tal-Ewropa tixhed li l-valuri ta’ soċjetà faċli jiddgħajfu.

Il-klima li bidlitna

|
23/03/2018, 10:45 pm
Hemm ħtieġa li nerġgħu nfittxu l-vera identità tagħna. Dak il-patrimonju li bih nerġgħu nibnu u nsaħħu l-fiduċja, l-għaqda, l-għożża, l-korrettezza u t-tama...dik ir-ruħ soċjali li kienet tagħrafna...dik l-irġulija u s-sens ċiviku li jagħmluna lkoll kburin… dik il-kuntentizza li ssaħħaħna.

Id-Demokrazija Spiċċat?

|
13/04/2018, 12:25 pm
Fil-Punent qed tikber l-idea li gvern iktar awtokratiku jista' jsolvi dak li gvern li jemmen fid-demokrazija ma solviex.

Bżonn bilanċ bejn konkos u ħaxix

|
21/02/2018, 12:05 pm
Inutli noħolqu ħafna ġid billi nħallsu l-prezz għoli tal-qerda tal-ambjent naturali.

Għandna għażla?

|
23/02/2018, 10:36 pm
Fejn hu l-ippjanar urban fuq skala nazzjonali li jagħti direzzjoni riċirkata fejn għandu jinbena bini għoli u mhux? Imma kif tista’ qatt tasal biex tistabbilixxi b’mod realistu li pajjiżna għandu bżonn tant appartamenti ta’ ċertu klassi u tant uffiċini mingħajr ma tagħmel projections? Lanqas pjan reġjonali ta’ Paceville u l-madwar ma konna kapaċi nagħmlu? Eh il-lobby group għandu wisq aktar poter mill-NGOs u s-soċjetà ċivili.

​Are there crooks everywhere?

|
15/04/2018, 12:04 pm
Imma min jitkellem hu traditur?...Għalfejn hawn min jaqtagħha hekk? U traditur ta’ min? ...spiċċajt ngħid lili nnfissi. Tal-interess pubbliku?

Taħt assedju

|
20/03/2018, 4:26 pm
Ftit versi għal min ma jridx mafkar ta’ dari jfakkar fi żminna

Pilatus u t-Tieqa tad-Dwejra

|
23/03/2018, 11:47 am
Iċ-ċermen tal-bank Pilatus ġie arrestat fl-Amerika però għada xorta waħda marti u jiena nqumu biex nippreparaw it-tfal għall-iskola, xorta waħda rridu neħduhom l-iskola, xorta waħda noħorġu għax-xogħol, xorta waħda ħa nsibu t-traffiku biex naslu għax-xogħol u xorta waħda se nħallsu l-kontijiet fl-aħħar tax-xahar. Biċ-ċermen tal-bank Pilatus arrestat mhux xorta se nkomplu għaddejin b’ħajjitna? X’differenza jagħmel dan l-arrest f’ħajjitna? Il-ġurnalista Daphne Caruana Galizia inqatlet però ma nbidel xejn f’ħajjitna. Mhux hekk?