Ittri lill-Editur

Apprezzament f’waqtu

19/11/2018, 7:50 am
Qed nikteb biss ftit sigħat wara li ntemmet ir-raba u l-aħħar rappreżentazzjoni tal-Musical Scrooge fl-Oratorju Don Bosco ta’ Victoria, impenn qawwi li daħal għalih...

Serata Pjaċevoli b’Risq l-Community Chest Fund

07/11/2018, 1:46 pm
Nhar is-Sibt filgħaxija, 3 ta’ Novembru 2018 għadd sabiħ ta’ Għawdxin, xi Maltin u barranin attendew għall-Ikla li saret għand Ta’ Frenċ, nofs triq...

Ma naqbel xejn li jkunu għaddejjin tliet attivitajiet fl-istess ħin

29/10/2018, 3:18 pm
Ma naqbel xejn li fil-belt Victoria fl-istess ħin u fl-istess lejla jkunu għaddejjin tliet attivitajiet f’daqqa. Hekk ġara nhar il-Ħadd filgħaxija 28 ta’ Ottubru...
Baldacchino-Mons.-Francis

U Issa Mur, Ħabib…

|
11/10/2018, 12:20 pm
(meta smajt li miet Mons. Frans Baldacchino ofm Cap, Isqof ta' Malindi fil-Kenja)
Il-Ħajja f'Għawdex

L-1000 ħarġa tar-Rivista “Il-Ħajja f’Għawdex”

|
10/10/2018, 2:37 pm
Dawn il-ġranet ġiet f’idejja l-Elf Ħarġa tar-rivista maħruġa mid-Djoċesi Għawdxija ‘Il-Ħajja f’Għawdex’ li kienet rat id-dawl tal-istampa bl-inizjattiva ta’ Patri Accursio Xerri, Għawdxi erudit,...
Il-koppja Mercieca tingħata Gieħ l-Għasri

Il-koppja Mercieca tingħata Ġieħ l-Għasri

|
10/10/2018, 2:31 pm
Nhar is-Sibt filgħaxija, 29 ta’ Settembru 2018, id-dentist Franco Mercieca mwieled l-Għasri u martu Audrey mwielda Hal Luqa ngħataw Gieħ l-Għasri mis-Sindku tal-lokal waqt...

Kemm…

|
10/10/2018, 12:56 pm
Fl-2019  se niċċelebraw 25 sena minn meta s-Segretarjat Missjonijiet Agostinjani bgħatt l-ewwel grupp tiegħu biex jagħmel esperjenza missjunarja fil-Brażil fl-1994. Bl-iskop li dan is-Segretarjat...
Baldacchino-Mons-Frans

Rikonoxximent għall-ħidma ta’ Mons. Francis Baldacchino fil-Kenya

08/10/2018, 4:59 pm
Id-9 ta' Ottubru huwa d-disa' anniversarju mill-mewt ta' Mons. Francis Baldacchino Kappuċin, l-ewwel Isqof ta' Malindi fil-Kenya. Mons. Baldacchino, twieled il-Marsa fis-6 ta' Lulju 1936....
Funeral Silvestru Magro Malta

Poeżija: “Isqof wisq maħbub qatigħ”

08/10/2018, 11:57 am
Tislima lill-Monsinjur Isqof Silvestru Magro (miet is-Sibt 20 ta’ Jannar 2018)