Ittri lill-Editur

Baldacchino-Mons-Frans

Rikonoxximent għall-ħidma ta’ Mons. Francis Baldacchino fil-Kenya

08/10/2018, 4:59 pm
Id-9 ta' Ottubru huwa d-disa' anniversarju mill-mewt ta' Mons. Francis Baldacchino Kappuċin, l-ewwel Isqof ta' Malindi fil-Kenya. Mons. Baldacchino, twieled il-Marsa fis-6 ta' Lulju 1936....
Funeral Silvestru Magro Malta

Poeżija: “Isqof wisq maħbub qatigħ”

08/10/2018, 11:57 am
Tislima lill-Monsinjur Isqof Silvestru Magro (miet is-Sibt 20 ta’ Jannar 2018)
Isqof Silvestru Magro

Imfakkar l-Isqof Sylvester Magro

08/10/2018, 11:51 am
Nhar is-Sibt filgħaxija, 6 ta’ Ottubru 2018, il-Fondazzjoni Papa Gwanni Pawlu t-Tieni flimkien mal-Patrijiet Franġiskani li għandhom il-Knisja u l-Kunvent tagħhom fl-Imġarr, Għajnsielem, fakkru...
Pets fil-Knisja

Il-pets mhux posthom fil-Knisja!

|
29/08/2018, 11:28 am
Ma naqbilx li jiddaħħlu pets fil-Knisja minħabba li xi nies huma allerġiċi għall-pil tagħhom u dawn ma jafux jitolbu bħan-nies! C.S
Stage and Proms on the Sea 2018

Stedina sabiex issegwi siltiet minn West End

|
17/08/2018, 1:04 pm
Wara s-suċċess li kisbet il-Gozo Youth Orchestra bil-preżentazzjoni tal-11-il edizzjoni tal-ispettaklu mużikali Opera vs Pop under the Stars fil-Bitħa tal-Ministeru għal Għawdex nhar it-Tnejn...
Triq Giuseppe Garibaldi Marsa

Billboard Perikoluż!

16/08/2018, 9:30 am
Fit-telgħa ta' Giuseppe Garibaldi fil-Marsa (direzzjoni Luqa/Sta.Lucija) tpoġġa billboard enormi bid-dawl qawwi li jtellef ħafna lis-sewwieqa. JZM

Il-ħajja reġgħet bdiet mill-ġdid

|
04/08/2018, 1:52 pm
Għadni kif għaddejt minn operazzjoni li qatt f'ħajti ma kont nemmen li ser tgħamilli din il-bidla. Din kienet DBS li għamlet differenza fil-kwistjoni tal-Parkinsons....
Triq Għajn Qatet

Ilmenti mir-Rabtin

|
25/07/2018, 3:37 pm
Diversi Rabtin avviċinawni biex niġbed l-attenzjoni lil min jista’ jkun konċernat biex jissolvew ċerti nuqqasijiet li ma jridux xi spejjes kbar! Parti min Triq Għajn...
Skart domestiku Malta

L-iskart domestiku għandu jinġabar kuljum!

|
25/07/2018, 11:57 am
Sur Editur, Naħseb li kulħadd jaqbel li l-iskart iġib il-mard u li għalhekk tajjeb li jkun hawn sistema effiċjenti ta' ġbir ta' skart. B'sodisfazzjon ninnota...
San Gwann T'Għuxa

Ma jridux jieħdu azzjoni

|
25/07/2018, 11:43 am
Nixtieq inwassal dan l-ilment permezz ta' Newsbook fejn f'Bormla, f'San Ġwann t'Għuxa eżatt quddiem il-kappella hemm każ ta' ingombru minn karru li jġorr iż-żwiemel...