Ittri lill-Editur

“They are taking the mick out of us”

16/07/2018, 9:15 am
My comment is that because Salvini is after him for the emigrants he is taking care of it good or bad, but plenty of...

Meta taparsi “nindirizzaw” il-problemi

|
13/07/2018, 4:39 pm
"Rajt din il post fi grupp li qieghda fih u ma stajtx nieqaf nahseb fuqha! Fi zmien erba' snin, nies li kienu jghixu hajja...