Ittri lill-Editur

Triq Giuseppe Garibaldi Marsa

Billboard Perikoluż!

16/08/2018, 9:30 am
Fit-telgħa ta' Giuseppe Garibaldi fil-Marsa (direzzjoni Luqa/Sta.Lucija) tpoġġa billboard enormi bid-dawl qawwi li jtellef ħafna lis-sewwieqa. JZM

Il-ħajja reġgħet bdiet mill-ġdid

|
04/08/2018, 1:52 pm
Għadni kif għaddejt minn operazzjoni li qatt f'ħajti ma kont nemmen li ser tgħamilli din il-bidla. Din kienet DBS li għamlet differenza fil-kwistjoni tal-Parkinsons....
Triq Għajn Qatet

Ilmenti mir-Rabtin

|
25/07/2018, 3:37 pm
Diversi Rabtin avviċinawni biex niġbed l-attenzjoni lil min jista’ jkun konċernat biex jissolvew ċerti nuqqasijiet li ma jridux xi spejjes kbar! Parti min Triq Għajn...
Skart domestiku Malta

L-iskart domestiku għandu jinġabar kuljum!

|
25/07/2018, 11:57 am
Sur Editur, Naħseb li kulħadd jaqbel li l-iskart iġib il-mard u li għalhekk tajjeb li jkun hawn sistema effiċjenti ta' ġbir ta' skart. B'sodisfazzjon ninnota...
San Gwann T'Għuxa

Ma jridux jieħdu azzjoni

|
25/07/2018, 11:43 am
Nixtieq inwassal dan l-ilment permezz ta' Newsbook fejn f'Bormla, f'San Ġwann t'Għuxa eżatt quddiem il-kappella hemm każ ta' ingombru minn karru li jġorr iż-żwiemel...
Malta Priests

Ma xtaqtx inħalli din il-ġrajja sabiħa tgħaddi…

20/07/2018, 4:46 pm
Ma xtaqtx inħalli din il-ġrajja sabiħa tgħaddi bla ma nsellem u nirringrazzja lil tliet Saċerdoti Għawdxin, illum Monsinjuri, mill-belt Victoria li fl-14 ta’ Lulju...
Ta' Dbiegi Għarb

Skavar u kostruzzjoni f’nofs Lulju!

16/07/2018, 5:52 pm
"Rigward skavar u kostruzzjoni li qed isir bħalissa ġewwa l-villaġġ tas-snajja Ta' Dbiegi ġewwa l-Għarb. Dan post turistiku u ma naħsibx li jixraq dan...

“They are taking the mick out of us”

16/07/2018, 9:15 am
My comment is that because Salvini is after him for the emigrants he is taking care of it good or bad, but plenty of...

Meta taparsi “nindirizzaw” il-problemi

|
13/07/2018, 4:39 pm
"Rajt din il post fi grupp li qieghda fih u ma stajtx nieqaf nahseb fuqha! Fi zmien erba' snin, nies li kienu jghixu hajja...