‘Imma ta… mhux jien’… u The Three Little Pigs

|
15/07/2018, 10:57 am
Is-sala kienet vojta. Kont wasat kmieni. Kollox deher imħejji. Ma kienx hemm ruħ ħlief żewġ messaġġiera. Id-dehra tal-Kamra tad-Deputati ta’ Reischstag kienet meraviljuża. Għal...

Meta taparsi “nindirizzaw” il-problemi

|
13/07/2018, 4:39 pm
"Rajt din il post fi grupp li qieghda fih u ma stajtx nieqaf nahseb fuqha! Fi zmien erba' snin, nies li kienu jghixu hajja...
video

VLOG: “Se nerġgħu niddiskutu l-liġi tal-copyright; niddeċiedu f’Settembru”

|
12/07/2018, 9:07 pm
L-Ewroparlamentari Laburista Miriam Dalli titkellem fuq il-vot li ħa l-Parlament Ewropew il-ġimgħa li għaddiet dwar il-copyright.   

Fondi Ewropej – kif nista’ nibbenefika?

|
11/07/2018, 7:18 pm
Fil-ħidma politika tiegħi, waqt bosta laqgħat fosthom ma’ għaqdiet u negozji zgħar niltaqa’ ma’ ħafna nies li jistaqsuni kif jistgħu jibbenefikaw minn fondi Ewropew....

Malta bħal Monaco, il-ġennata ta’ Sandro Chetcuti

|
10/07/2018, 10:41 am
Ħalli  nibda  billi  nistqarr  li  għandi  rispett  kbir  lejn  il-President  tal-Malta  Developers  Association,  is-Sur  Sandro  Chetcuti.  Però,  dan  l-aħħar  bqajt  imbellaħ  meta  qrajt  li ...
video

Il-ħdura tagħna lkoll

|
07/07/2018, 8:47 pm
Kien filgħodu għall-ħabta ta’ nofsinhar. Kont fil-ġnien bilqiegħda mal-mejda għad-dell ta’ ħajt imwarrad lest biex nikteb il-blogg. Minkejja n-nixfa u s-sħana tal-ġranet sajfin, id-dehra naturali tal-ġnejna...

Aktar opportunitajiet għaż-żgħażagħ

|
05/07/2018, 3:31 pm
B’mod kontinwu qed niddiskutu l-futur tal-Ewropa u nsaqsu lilna nfusna fejn irridu nieħdu l-Ewropa? Filwaqt li ż-żgħażagħ huma l-preżent, huma wkoll simbolu tal-futur tal-Ewropa....

Isqof Awżiljarju eżemplari

|
02/07/2018, 3:06 pm
Kont  għaddej  minn triq  f’Ħal Balzan  xi sena u nofs  ilu meta lmaħt qassis  riesaq lejja. Il-qassis refa’  rasu u sellimli bid-daħka, tislima  li...
Lifeline Malta Newsbook

Editorjal: Se jegħrqu? X’jimpurtana!

|
02/07/2018, 12:19 pm
F’parti oħra ta’ Newsbook.com.mt qed nippublikaw il-kummenti ta’ Dr Katrine Camilleri, id-Direttur tas-Servizz tal-Ġiżwiti mar-Refuġjati (JRS). Hija sostniet li waħda mill-konsegwenzi inevitabbli tad-deċiżjoni li jidher...

Superhuman, Superhero… u Superpolitics biex inkunu Supersmart

|
30/06/2018, 3:47 pm
Iċ-ċarġ tat-tablet kważi spiċċa. Qiegħed fuq il-ferrovija naqsam minn xaqliba għal oħra tal-Olanda. Erba’ sigħat ilu kont Malta. Illum faċli taqta’ biljett tal-ajru u titlaq....