video

Meta nstema’ l-werżieq

|
21/08/2018, 11:51 am
Ħriġt fil-ġnien. Dort dawra madwar il-pixxina u poġġejt bilqiegħda fuq sunbed għad-dell ta’ umbrella. Ħarsti waqgħet fuq it-Torri. Kont għajjejt. Kien kelli wisq attivitajiet soċjali qrib xulxin...

Minn festa għal oħra

|
20/08/2018, 4:15 pm
L-istaġun tal-festi daħal ġmielu. Minn ġimgħa għall-oħra qed ikolli l-opportunità li nżur ħafna festi kemm f’Malta kif ukoll f’Għawdex. Nistqarr li kull festa li...
Animal Welfare Malta Dog

Kemm aħna kattivi mal-annimali!

|
20/08/2018, 3:53 pm
Emmnuni,  meta  naqra  ċerti  rapporti  fuq  krudeltà lejn  l-annimali  f’pajjiżna,  kważi  nistħi  ngħid  li  jien  Malti.  Dan  l-aħħar  xbajt  naqra  rapporti  fuq  ħruxijiet  li ...
Stage and Proms on the Sea 2018

Stedina sabiex issegwi siltiet minn West End

|
17/08/2018, 1:04 pm
Wara s-suċċess li kisbet il-Gozo Youth Orchestra bil-preżentazzjoni tal-11-il edizzjoni tal-ispettaklu mużikali Opera vs Pop under the Stars fil-Bitħa tal-Ministeru għal Għawdex nhar it-Tnejn...
Triq Giuseppe Garibaldi Marsa

Billboard Perikoluż!

16/08/2018, 9:30 am
Fit-telgħa ta' Giuseppe Garibaldi fil-Marsa (direzzjoni Luqa/Sta.Lucija) tpoġġa billboard enormi bid-dawl qawwi li jtellef ħafna lis-sewwieqa. JZM

Jien favur il-ħajja

|
13/08/2018, 4:54 pm
Dħalt mid-dar kważi bil-ġirja ngħajjat ‘Aussie, Babe ... Max’. Jiena u Marlene konna nieqsa xi ftit jiem mid-dar. Konna morna btala. Fin-nuqqas tagħna, ta’ kuljum, jekk...
video

Vlogg: Tipproponi leave għall-omm u l-missier wara t-twelid ta’ tarbija

|
10/08/2018, 3:07 pm
Nipproponi li jkun hemm leave wara t-twelid ta' tarbija li jkun jista' jintuża mill-omm u l-missier. Kif inhi s-sitwazzjoni llum, għandna l-maternity leave: għall-omm hemm...

Se nibqgħu nazzjon dinjituż?

|
06/08/2018, 1:33 pm
Kelli ftit ħin fuq idejja... u ma xtaqtx nibqa’ d-dar. Kont ili ma nimxi mixja u għalhekk fettilli nerħilha sal-Imnadjra, post li dejjem saħħarni...

Il-kattoliku kontra l-piena tal-mewt

|
06/08/2018, 9:54 am
Ma  nistax  ma  nfaħħarx  lill-Papa  Franġisku  li  issa  għamilha  parti  mit-tagħlim  tal-Knisja  Kattolika  li  l-piena  tal-mewt  hija  totalment  inaċċettabbli  fi  kwalunkwe  ċirkostanza.  Naf  li ...

Il-ħajja reġgħet bdiet mill-ġdid

|
04/08/2018, 1:52 pm
Għadni kif għaddejt minn operazzjoni li qatt f'ħajti ma kont nemmen li ser tgħamilli din il-bidla. Din kienet DBS li għamlet differenza fil-kwistjoni tal-Parkinsons....