Is-Salib fil-klassi, simbolu ta’ identità

|
06/03/2018, 4:39 pm
Jien ngħid għalija li nneħħu mil-kostituzzjoni r-referenza li aħna pajjiż kattoliku huwa żball oħxon. Huwa fuq kollox nuqqas ta’ fiduċja fina nfusna.

Il-problema tal-Fake News

|
04/03/2018, 8:27 pm
Irridu nammettu li l-problema tal-aħbarijiet foloz żgur mhix waħda riċenti, fil-fatt ilha magħna għal ħafna snin. Madankollu, irridu nammettu wkoll li l-problema kibret ħafna f’dawn l-aħħar snin. Illum anke fix-xena politika lokali, titfixkel x’taqbad temmen u ma temminx. It-tixrid kontinwu tal-aħbarijiet foloz biex partit politiku jieħu vantaġġ fuq ieħor saret xi ħaġa sofistikata, maħduma b’arti u xjenza kbira.

​Ittra miftuħa lis-Sur Debono

|
04/03/2018, 12:13 pm
Għadni kemm irċivejt telefonata minn residenta li toqgħod Pembroke. Qalbha kienet maqsuma. Leħinha kien imriegħed. Lil din il-persuna jien ma nafhiex, iżda xtaqet issib faraġ miegħi. B’karba mqanqla qaltli biex nitkellem f’isimha. Il-ħolma ta’ din l-omm hi li t-tfal għeżież tagħha jikbru fl-lokalità li għalkemm ġdida, għandha ċertu karatteristiċi, iżda jidher li dak li hi u żewġha ħadmu għalih ser itir mar-riħ.

Il-benefiċċju tal-isports fuq is-saħħa

|
02/03/2018, 4:56 pm
L-evidenza fuq kemm jeffettwa pożittivament is-saħħa tal-bniedem hija kbira ħafna. L-effetti diretti li jħalli l-eżerċizzju fuq il-ġisem tal-bniedem jgħin sabiex jevita problemi li jwasslu għall-mard kroniku bħall-mard tal-qalb, id-dijabete, tipi differenti ta’ kanċer, pressjoni għolja, ħxuna żejda, dipressjoni u anke effett fuq l-għadam bħal ma hi li jgħin sabiex innaqqas l-osteoporożi.

The writing on the wall

|
02/03/2018, 9:39 am
One of my favourite passages from Terry Pratchett’s “Equal Rites” is his description of a small village, the name of which I will not mention for censorship reasons. “It was, in fact, one of those places that exist merely so that people can have come from them. The universe is littered with them: hidden villages, windswept little towns under wide skies, isolated cabins on chilly mountains, whose only mark on history is to be the incredibly ordinary place where something extraordinary started to happen. Often there is no more than a little plaque to reveal that, against all gynaecological probability, someone very famous was born halfway up a wall.”

“Democracy dies in darkness”

|
01/03/2018, 8:51 pm
‘Democracy dies in darkness’ – id-demokrazija tmut fid-dlam. Dan huwa l-motto li l-ġurnal Amerikan ‘Washington Post’ addotta fi Frar tal-2017. Meta tnieda ħoloq xi ftit tal-kontroversja.

Għandna għażla?

|
23/02/2018, 10:36 pm
Fejn hu l-ippjanar urban fuq skala nazzjonali li jagħti direzzjoni riċirkata fejn għandu jinbena bini għoli u mhux? Imma kif tista’ qatt tasal biex tistabbilixxi b’mod realistu li pajjiżna għandu bżonn tant appartamenti ta’ ċertu klassi u tant uffiċini mingħajr ma tagħmel projections? Lanqas pjan reġjonali ta’ Paceville u l-madwar ma konna kapaċi nagħmlu? Eh il-lobby group għandu wisq aktar poter mill-NGOs u s-soċjetà ċivili.

Il-Konfort tal-Unjoni Ewropea fil-Vjetnam

|
22/02/2018, 11:25 pm
Immaġinak qiegħed fuq btala l-Vjetnam u tisfa' vittma ta’ serqa. Jisirqulek id-dokumenti, il-passaport u affarijiet oħra personali. X’taqbad tagħmel jekk ma tistax tinqeda f’Ambaxxata Maltija peress li f’dan il-pajjiż m’għandniex?

Bżonn bilanċ bejn konkos u ħaxix

|
21/02/2018, 12:05 pm
Inutli noħolqu ħafna ġid billi nħallsu l-prezz għoli tal-qerda tal-ambjent naturali.

The politics of public space

|
16/02/2018, 9:35 pm
The spontaneous memorial is an expression of public sentiment, and therefore it is a political statement in itself.