​Il-Poplu Jrid Gvern Laburista

|
03/04/2018, 11:12 am
F’Malta sfortunatament hawn ċerti setturi tas-soċjetà li donnu qatt ma jaċċettaw il-fatt li fil-gvern ikun hemm il-Partit Laburista. Tarahom jagħmlu minn kollox biex jimminaw lill-gvern mill-ewwel ġurnata li jieħu l-poter. Ħa nkun ċar u nistqarr li jien għandi rispett kbir lejn min jappoġġja lill-Partit Nazzjonalista jew xi wieħed mill-partiti ż-żgħar. Dan hu dritt sagrosant tagħhom għax aħna ngħixu f’demokrazija.

Il-ġirja tal-Ġimgħa Mqaddsa…u l-bojja

|
31/03/2018, 7:00 am
Tgħid aħna ser nibqgħu rebbieħa fuq il-ħajja? Ser tibda ġirja oħra. Dik tas-sens komun, jew hekk kif jien inħobb ngħid dik tal- ‘good sense’ għax is-sens ma għadux komuni...

Illejla jien se nkun hemm; Jerome miegħi fl-ispirtu. Se ċċemplilna?

|
30/03/2018, 7:02 pm
Ftit sigħat oħra jibda l-programm Xarabank, b’risq Puttinu. Il-familja ta’ Puttinu se tkun hemm lesta biex tilqa’ t-telefonata tiegħek.

Il-Ħabiba tal-Prim Ministru u ħbieb oħra

|
26/03/2018, 10:44 am
Il-Prim Ministru tagħna jemmen li l-poplu Malti fuq il-Ħabiba ta’ erba’ saqajn u ruxxmata suf li marret tgħix miegħu f’Burmarrad għandu dritt ikun jaf u mhux fuq ħbieb oħra ta’ żewġ saqajn u ruxxmata bwiet.

​Tkellmu bil-Malti, Aħna Maltin!

|
26/03/2018, 10:34 am
Nibżgħu għall-Malti għaliex huwa wieħed mill-ilsna Ewropej f’periklu ta’ estinzjoni.

Il-klima li bidlitna

|
23/03/2018, 10:45 pm
Hemm ħtieġa li nerġgħu nfittxu l-vera identità tagħna. Dak il-patrimonju li bih nerġgħu nibnu u nsaħħu l-fiduċja, l-għaqda, l-għożża, l-korrettezza u t-tama...dik ir-ruħ soċjali li kienet tagħrafna...dik l-irġulija u s-sens ċiviku li jagħmluna lkoll kburin… dik il-kuntentizza li ssaħħaħna.

Pilatus u t-Tieqa tad-Dwejra

|
23/03/2018, 11:47 am
Iċ-ċermen tal-bank Pilatus ġie arrestat fl-Amerika però għada xorta waħda marti u jiena nqumu biex nippreparaw it-tfal għall-iskola, xorta waħda rridu neħduhom l-iskola, xorta waħda noħorġu għax-xogħol, xorta waħda ħa nsibu t-traffiku biex naslu għax-xogħol u xorta waħda se nħallsu l-kontijiet fl-aħħar tax-xahar. Biċ-ċermen tal-bank Pilatus arrestat mhux xorta se nkomplu għaddejin b’ħajjitna? X’differenza jagħmel dan l-arrest f’ħajjitna? Il-ġurnalista Daphne Caruana Galizia inqatlet però ma nbidel xejn f’ħajjitna. Mhux hekk?

L-għajn tal-ħasselin (tal-flus)

|
22/03/2018, 3:52 pm
Jgħidu x’jgħidu Joseph Muscat u l-akkolti tiegħu, ir-ritratti u l-filmati tal-partitarji Laburisti jiċċelebraw ir-rebħa elettorali ta’ Ġunju li għadda quddiem il-Bank Pilatus ma jista’ jħassarhom ħadd.

​Il-Maltin u d-Duluri

|
21/03/2018, 10:10 pm
Il-kittieb u poeta Oliver Friġġieri, f’waħda mill-poeżiji tiegħu, jiddeskrivi l-purċissjoni f’Jum id-Duluri bħala l-‘Akbar Mass Meeting.’ F’din il-poeżija, huwa jirakkonta l-istejjer tal-uċuħ li jara huwa u miexi wara d-Duluri.

Taħt assedju

|
20/03/2018, 4:26 pm
Ftit versi għal min ma jridx mafkar ta’ dari jfakkar fi żminna