video

Filmat: Riċeviment jinbidel f’esperjenza qarsa minħabba Facebook

|
25/03/2019, 12:30 pm
Joseph Galea llum jingħaqad ma' Frederick Zammit għal edizzjoni oħra ta' Nitfa Kultura  fejn se jkun qed jitkellem dwar il-produzzjoni Rajtha Fejsbuk ta' Staġun...

Avviżi Komunitarji t-Tnejn 25 ta’ Marzu

|
25/03/2019, 8:38 am
Il-grupp tal-Madonna tal-Labtu l-Ahdar, kull nhar ta Erbgha, fil-knisja ta San Gakbu il-Belt, mid-8.45a.m. sal 10.00a.m. jinghad ruzarju u talb. Kulhadd huwa mistieden. ...
video

Newsline:  Għandha tinbena mina bejn Malta u Għawdex?

|
22/03/2019, 6:20 pm
Waqt Newsline tas-Sibt 23 ta’ Marzu, Fr Joseph Borg jiddiskuti jekk għandiex tinbena mina bejn Malta u Għawdex. Mistiednin: Peppi Azzopardi, Franco Mercieca li qed...
video

Follow Up: Kif għandu jkun is-soċjaliżmu modern?

|
22/03/2019, 1:40 pm
Follow Up tal-Ġimgħa 22 ta’ Marzu 2019 bi preżentazzjoni ta' Desmond Zammit Marmara' se jiddiskuti kif għandu jkun is-soċjaliżmu modern. Taqbel mal-ideat ta' Dr...
video

Filmat: L-espressjonijiet formidabbli tal-artist George Preca

|
22/03/2019, 12:30 pm
E.V. Borg huwa l-mistieden ta' Frederick Zammit għall-programm Nitfa Kultura fejn jitkellem dwar wirja tal-arti li għaddejja bħalissa f'Ħal Luqa u li fiha hemm...
Qari tal-Ħadd | Newsbookvideo

Filmat: Il-Qari tal-Ħadd 24.03.19

|
22/03/2019, 11:12 am
Dan il-filmat hu miġjub mill-Arċidjoċesi ta' Malta b'kollaborazzjoni mad-Dar tal-Providenza u bi produzzjoni ta' Media Centre Ltd
video

Follow Up: L-inkonvenjent għar-residenti wara l-attivitajiet tal-massa

|
21/03/2019, 1:40 pm
Fil-programm Follow Up tal-21 ta' Marzu, Paul Cachia jiddiskuti jekk huwa ġust li jbagħtu r-residenti flimkien ma' Guido Dalli, Sindku ta' San Ġiljan u Davina Sammut...
video

Filmat: Wirja ta’ sptar Malti fil-Ghana

|
21/03/2019, 12:30 pm
Nikol Baldacchino llum jiltaqa' ma' Frederick Zammit waqt Nitfa Kultura biex jitkellem dwar il-wirja Faces of Hope li se tiftaħ f'dawn il-ġranet u li...
video

Follow Up: L-aħħar żviluppi dwar Brexit

|
20/03/2019, 3:25 pm
Fl-edizzjoni tal-programm Follow Up Dinja Ewropa fost l-oħrajn, ser nsegwu l-aħħar żviluppi dwar Brexit, hekk kif il-Prim Minstru Ingliż Theresa May għamlet talba formali...
video

Filmat: Żagħżugħ ifittex l-identità tiegħu

|
20/03/2019, 1:16 pm
Għal Nitfa Kultura, Frederick Zammit jilqa' lil Anton Saliba li jitkellem dwar il-produzzjoni Ninu. Din hi l-istorja ta’ żagħżugħ tul il-vjaġġ adoloxxenti tiegħu. F’soċjetà li kontinwament tinbidel taħt saqajh.  Lil Ninu, il-karattru...