video

Follow Up: Is-solitudni matul il-festi

|
17/12/2018, 3:01 pm
Follow Up ta' nhar it-Tnejn 17 ta'  ta' Novembru jiddiskuti t-tema tas-solitudni ma' Prof. Andrew Azzopardi: dawn jiem ta' ferħ u festi iżda ħafna...

Avviżi Komunitarji t-Tlieta 18 ta’ Dicembru

|
17/12/2018, 1:26 pm
Fil-Kon-Katidral ta’ San Gwann, il-Belt, sa Gunju 2019, kemm is-Sibt kif ukoll il-Hadd, il-quddiesa ta’ filghaxija tibda tkun fil-5.30 u mhux aktar fis-6.00. ...
video

Filmat: Nitfa Kultura… ma’ Davinia Hamilton

16/12/2018, 4:58 pm
Il-pantomima hi popolari ħafna f'dawn iż-żminijiet. Kostumi bombastiċi, kostumi kkuluriti u karattri mimlija ħajja. Imma Teatru Malta qed ikunu l-ewwel fid-dinja li qed jesperimentaw...
video

Filmat: Nitfa Kultura… ma’ Kristina Chetcuti

15/12/2018, 4:49 pm
Diċembru żmien ir-rigali u x'hemm aqwa milli nieħdu opportunita li f'dan il-Milied, nagħtu ktieb bħala rigal, jew inkella kaxxa rigal? Kristina Chetcuti llum hija...
video

Newsline: L-Isqof Mario Grech xi jferrħu? Xi jdejqu?

|
14/12/2018, 5:30 pm
L-Isqof Mario Grech min tassew hu? Ġieli jbati mis-solitudni? Xi jferrħu? Xi jdejqu? X'jixtieq jibdel fil-Knisja? X'jaħseb fuq il-liberta. L-Isqof Mario Grech fi Newsline...
Qari tal-Ħadd | Newsbookvideo

Filmat: Il-Qari tal-Ħadd 16.12.18

|
14/12/2018, 4:00 pm
Dan il-filmat hu miġjub mill-Arċidjoċesi ta' Malta b'kollaborazzjoni mad-Dar tal-Providenza u bi produzzjoni ta' Media Centre Ltd.   
video

Follow Up: Il-ħabs għandu jkun post ta’ kastig jew ta’ riforma?

|
14/12/2018, 1:16 pm
Int x'taħseb? Il-ħabs għandu jkun post ta' kastig jew ta' riforma? Taħseb li int u l-kumplament tas-soċjetà tmorru aħjar jekk ngħinuhom ibiddlu ħajjithom u...
video

Filmat: Nitfa Kultura… ma’ Rita Saliba

14/12/2018, 12:30 pm
Lorella u l-Ġenju li ma kienx jaf jaqra huwa ktieb ieħor ta’ Rita Saliba. Huwa ktieb b’rakkont kemxejn differenti għall-fatt li huwa dramm għat-tfal...
video

Filmat: Nitfa Kultura… ma’ Fr George Ocar Buttigieg

13/12/2018, 12:30 pm
Minn diska waħda ftit tas-snin ilu nbeda l-proġett Ħelu Bambin u ma jistax jonqos li f'din l-edizzjoni Frederick Zammit jilqa' lil Fr George Ocar...
video

Follow Up: Ir-rispett lejn il-liġi (is-Saltna tad-Dritt), u l-attakki terroristici fi Strasbourg

|
12/12/2018, 1:18 pm
Miriam Dalli kemm kienet qrib tal-post fejn kienu l-attakki terroristiċi fi Strasbourg ilbieraħ fil-għaxija? Għala kellha tibqa’ msakkra sas-sagħtejn ta' filghodu? Lil Prim Imħallef Emeritus...