RTK 103FM

Ikkuntattjana fuq: 21246714/5   SMS 50612103   (12Ċ)


video

Filmat: “L-isfida mhux faċli”

23/12/2018, 12:30 pm
Waqt Nitfa Kultura, Frederick Zammit jilqa' lil Pawlu Testa li jitkellem dwar l-isfida li toffri l-produzzjoni ta' pantomima, speċjalment dik li l-Kumpanija Teatru Rjal...
video

Filmat: “Missieri kien jgħidli ħallini minn dan iċ-ċajt”

22/12/2018, 12:30 pm
Waqt Nitfa Kultura, Anthony Bezzina jitkellem ma' Frederick Zammit dwar l-importanza li nħeġġu lit-tfal minn etajiet żgħar jinteressaw ruħhom fl-arti filwaqt li jġedded il-memorji...
video

Filmat: Sejħa għal xogħlijiet ta’ artisti waqt Notte Bianca 2019

21/12/2018, 2:32 pm
Waqt Nitfa Kultura Antoine Farrugia jitkellem ma' Frederick Zammit dwar is-sejħa li qed issir lil artisti Maltin biex jissottemttu sal-aħħar ta' Jannar, il-proposti tagħhom...
Qari tal-Ħadd | Newsbookvideo

Filmat: Il-Qari tal-Ħadd 23.12.18

|
21/12/2018, 2:05 pm
Dan il-filmat hu miġjub mill-Arċidjoċesi ta' Malta b'kollaborazzjoni mad-Dar tal-Providenza u bi produzzjoni ta' Media Centre Ltd.
video

Follow Up: X’kienu l-akbar stejjer tas-sena 2018?

19/12/2018, 2:27 pm
Waqt Follow Up tal-Erbgħa 19 ta’ Diċembru, naraw liema kienu l-istejjer kbar li ħarġu minn-newsroom ta’ Newsbook.com.com Tmexxi l-programm Sylvana Debono. Follow Up jixxandar mit-Tnejn...
video

Filmat: Nitfa Kultura… ma’ Rachel Tedesco Triccas

19/12/2018, 12:30 pm
Rachel Tedesco Triccas illum tingħaqad ma' Frederick Zammit għal din l-edizzjoni tal-programm fejn se titkellem dwar Jack & The Beanstalk ta' Malcolm Galea li...
video

Follow Up: Ir-rispett lejn il-liġi (Is-Saltna tad-Dritt) – x’ qalet il-Kummissjoni Venezja?

|
18/12/2018, 1:42 pm
Waqt Follow-Up illum it-18 ta’ Diċembru 2018, Sergio Mallia jitratta dak li qalet il-Kummissjoni Venezja dwar ir-rispett lejn il-liġi (Is-Saltna tad-Dritt) f'pajjiżna u r-rakkomandazzjoniet....
video

Filmat: Nitfa Kultura… ma’ Antonella Mifsud

18/12/2018, 12:30 pm
Antonella Mifsud illum hija l-mistiedna ta' Frederick Zammit għal din l-edizzjoni ta' Nitfa Kultura fejn titkellem dwar il-pantomima Sleeping Beauty li se tkun qed...
video

Filmat: Nitfa Kultura… ma’ E. V. Borg

17/12/2018, 5:02 pm
E.V. Borg huwa l-mistieden ta' Frederick Zammit biex jitkellem dwar il-wirja The Immortals of a City. Din il-wirja edukattiva, partikulari u unika hija dokument ta’ kultura...
video

Follow Up: Is-solitudni matul il-festi

|
17/12/2018, 3:01 pm
Follow Up ta' nhar it-Tnejn 17 ta'  ta' Novembru jiddiskuti t-tema tas-solitudni ma' Prof. Andrew Azzopardi: dawn jiem ta' ferħ u festi iżda ħafna...