Home Tags Charles Scicluna

Tag: Charles Scicluna

Ritratti: Il-Via Sacra mmexxija mill-Arċisqof fil-Furjana

17/04/2019, 11:11 am
Illum l-Arċisqof Charles Scicluna mexxa l-Via Sacra Djoċesana fil-Furjana. Fi stqarrija, l-Arċidjoċesi ta’ Malta qalet li l-Via Sacra se titmexxa wkoll mill-Ariċisqof Emeritu Pawlu Cremona...

Dak kollu li għandek tkun taf dwar iċ-ċelebrazzjonijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa

11/04/2019, 5:22 pm
L-Arċisqof Charles J. Scicluna stieden lill-Insara biex jieħdu sehem fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa li matulhom l-Knisja Kattolika tfakkar il-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta’ Sidna Ġesù...

Staqsi lilek innifsek: “Qiegħed inħobb tassew?” – L-Arċisqof

30/03/2019, 1:44 pm
L-Arċisqof Charles Scicluna talab lill-persuni kollha li kienu preżenti għall-pellegrinaġġ u l-Quddiesa bl-istatwa ta’ Ġesù Redentur fl-Isla sabiex jistaqsu lilhom infushom il-mistoqsija “qiegħed inħobb...

Vlogg: Il-poplu sab ragħaj b’qalb kbira f’Mons. Cremona

23/03/2019, 8:26 am
L-Arċisqof Charles Scicluna awgura lis-saċerdoti reliġjużi u djoċesani li għandhom il-50 sena anniversarju mill-ordinazzjoni saċerdotali tagħhom, fosthom iż-żewġ Dumnikani l-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona u...

‘Ħudu l-eżempju ta’ Mons. Mercieca, aħfru lill-għedewwa’ – L-Arċisqof

22/03/2019, 3:10 pm
L-Arċisqof Charles Scicluna qal li l-Kattoliċi għandhom jieħdu l-eżempju tal-Arċisqof Emeritu Ġużeppi Mercieca, u jibnu l-pontijiet ma' kulħadd, anke ma' dawk li huma għedewwa,...

‘Imxu fuq l-eżempju tal-Madonna fir-Randan’ – L-Arċisqof

11/03/2019, 3:18 pm
L-Arċisqof Charles Scicluna ħeġġeġ lill-Insara biex mhux biss jgħidu t-talba tar-rużarju u jkollhom xbieha tal-Madonna fi djarhom f'dan ir-Randan, imma biex jimxu fuq l-eżempju...

“Ilqgħu lil Marija f’darkom fi żmien ir-Randan” – l-Isqfijiet

09/03/2019, 9:22 am
L-Isqfijiet ta' Malta u Għawdex ħeġġew lill-Kattoliċi biex jilqgħu lil Marija f'darhom fi żmien ir-Randan, għaliex fejn hemm Marija, hemm Ġesù, u għalhekk, issaltan il-paċi u jseħħu l-mirakli. Dan...

“Bżonn li l-Vatikan jagħti raġuni għat-tneħħija tal-kleru minħabba abbuż”

27/02/2019, 4:58 pm
L-Arċisqof Charles Scicluna u l-Kardinal ta’ Chicago Blase Cupich, li organizzaw is-summit riċenti dwar l-abbuż sesswali mill-kleru, saħqu li l-Vatikan għandu jibda jagħti r-raġunijiet...

Filmat: ‘L-abbuż fuq il-minuri traġedja kbira; Bdejna naħdmu minnufih’ – l-Arċisqof

25/02/2019, 9:05 pm
L-Arċisqof Charles Scicluna saħaq li l-abbuż fuq il-minuri hi traġedja kbira u stqarr li l-ħidma tal-Kumitat organizzattiv tas-Summit għall-Protezzjoni tal-Minuri bdiet minn dakinhar li...

Protezzjoni tal-Minuri: Jitħabbru inizjattivi konkreti

24/02/2019, 8:41 pm
Dun Frederico Lombardi SJ, il-moderatur tal-laqgħa dwar il-protezzjoni tal-minuri fil-Knisja u membri oħra tal-kumitat organizzattiv, inkluż l-Arċisqof Charles Scicluna indirizzaw konferenza tal-aħbarijiet fejn ħabbru...