Home Tags Fr Joseph Borg

Tag: Fr Joseph Borg

Newsline: Il-kurċifissi f’postijiet pubbliċi

12/04/2019, 6:38 pm
Waqt Newsline tas-Sibt 13 ta’ April, Fr Joseph Borg jiddiskuti jekk il-kurċifissi f'postijiet pubbliċi għandhom jitneħħew jew le. Mistiednin: Il-Prim Imħallef Emeritus Vincent Degaetano,...

Newsline:  Intervista mal-President Emeritus Marie-Louise Coleiro Preca

05/04/2019, 6:58 pm
Waqt Newsline, Fr Joseph Borg se jkollu bħala mistiedna l-President Emeritus Marie-Louise Coleiro Preca. It-temi li se jiddiskutu jinkludu l-viżjoni li għandha vis-a-vis il-futur ta’ pajjiżna, kif...

Newsline: Il-gender quotas huma soluzzjoni?

29/03/2019, 6:10 pm
Il-gender quotas huma biss soluzzjoni temporanja? Persuna tħossha aktar kburija li ħadet l-irwol tagħha abbażi ta’ mertu milli minħabba li qed tiġi imposta quota?...

Newsline:  Għandha tinbena mina bejn Malta u Għawdex?

22/03/2019, 6:20 pm
Waqt Newsline tas-Sibt 23 ta’ Marzu, Fr Joseph Borg jiddiskuti jekk għandiex tinbena mina bejn Malta u Għawdex. Mistiednin: Peppi Azzopardi, Franco Mercieca li qed...

Follow Up: X’inhuma l-ikbar sfidi meta taħdem maż-żgħażagħ?

18/03/2019, 11:56 am
Waqt Follow Up illum it-Tnejn 18 ta Marzu, Fr Joseph Borg jitkellem mal-Provinċjal tal-Ġiżwiti Fr Patrick Magro SJ li jahdem ukoll mal-istudenti tal-Università. Mistieden...

Newsline: X’inhu jingħad dwar il-massakru ta’ New Zealand?

15/03/2019, 6:35 pm
Waqt Newsline tas-Sibt 16 ta’ Marzu, Fr Joseph Borg se jiddiskuti l-massakru li sar fil-moskej fi New Zealand ma' bosta kelliema differenti. Mistiednin: Peppi Azzopardi,...

Follow Up: Tista’ taħdem jekk għandek problemi mentali?

11/03/2019, 2:20 pm
Waqt Follow Up tat-Tnejn 11 ta’ Marzu Fr Joseph Borg jitkellem ma' David Spiteri Gingell dwar is-saħħa mentali u l-impjegabilità. Mistiedna ukoll Marion Pace...

Newsline: L-abort għandu jkun legali f’Malta?

09/03/2019, 8:00 am
Waqt Newsline nhar is-Sibt id-9 ta' Marzu, Fr Joseph Borg jiddiskuti argumenti differenti dwar dan is-suġġett. Nisimghu esperjenzi ta’ persuna li kienet struprata u...

Newsline: Għandu wieħed dritt jgħid li kien gay izda llum ma...

02/03/2019, 8:00 am
Fejn jispicca d-dritt tal-espressjoni ħielsa? Imexxi l-programm Fr Joseph Borg. Newsline jixxandar kull nhar ta’ Sibt fl-10.00 am fuq RTK 103fm u Newsbook.com.mt.

Newsline: Id-dimensja – jinsew minn huma wliedhom

22/02/2019, 1:16 pm
Ma jibqgħux jagħrfu lill-ġenituri u lil żwieġhom. L-anqas jagħrfu lill-uliedhom. Id-dimensja x'inhi? X'effetti tħalli? X'jista' jsir? X'inhi l-politika nazzjonali dwar is-suġġett? Dr Charles Scerri, riċerkatur...