Home Tags Għawdex

Tag: Għawdex

Ħati li refa’ idu fuq martu; libertà proviżorja

18/06/2019, 8:27 pm
Raġel ta’ 28 sena mir-Rabat Għawdex ingħata l-libertà bil-kundizzjoni li ma jagħmilx reat ieħor fi żmien tliet snin. Il-Qorti ppreseduta mill-Maġistrat Joe Mifsud qalet...

Akkużat li żamm persuna kontra l-volontà tagħha f’Għawdex

18/06/2019, 2:15 pm
Raġel li fost l-oħrajn qed jiġi akkużat li żamm persuna kontra l-volontà tagħha f’Għawdex tressaq il-Qorti fejn wieġeb mhux ħati tal-akkużi. Ir-raġel ta’ 28 sena...

Filmat: The Travellers bl-aħħar single tagħhom Iljuni fis-Silġ

17/06/2019, 5:09 pm
Bidu tas-sajf bil-kbir għal The Travellers li għadhom kif ћarġu diska oћra, bl-isem tal-ewwel album tagћhom Iljuni fis-Silġ. Id-diska tiġbor fiha l-ћoss partikolari li jġibu...

Karmelitan Tereżjan ordnat saċerdot f’Għawdex

16/06/2019, 6:49 pm
L-Isqof t’Għawdex Mario Grech waqt Ordinazzjoni Sagra wissa lis-saċerdot ġdid sabiex ma jkunx burokratu jew funzjonarju tas-sagru imma jkun kanal tal-Ispirtu s-Santu. Din kienet l-eżortazzjoni...

Proposta metro: 32 minuta minn Għawdex sal-Ajruport

14/06/2019, 8:59 pm
Bil-proposta ta’ metro bejn Malta u Għawdex, vjaġġ mir-Rabat, Għawdex sal-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta jista’ jieħu sa 32 minuta. Dan qalu Dr Konrad Xuereb...

Periklu Skola Primarja Rabat: U-turn dwar il-klassijiet tal-Year 5 u 6

14/06/2019, 5:25 pm
Il-Kap tal-Iskola tal-Happy School Lelio Spiteri ħabbar li l-istudenti tal-Year 5 u Year 6 se jibqgħu fl-istess skola kuntrarju għal dak li kien se...

L-Awtorità għal Għawdex tgħaddi mill-Parlament

14/06/2019, 4:20 pm
L-emendi tal-Oppożizzjoni ma ġewx approvati mill-Gvern.

Korsijiet f’Għawdex fosthom għall-koppji u dawk bit-tfal

13/06/2019, 7:00 pm
Ir-relazzjoni ta' koppja, kif iġibu ruħhom mat-tfal tagħhom, xi jfisser is-sagrament taż-żwieġ u kif wieħed isir jaf lilu nnifsu huma tliet korsijiet li l­-Kummissjoni Djoċesana...

Korsijiet informali fis-Sixth Form ta’ Għawdex

12/06/2019, 9:45 pm
Minn Ottubru li ġej l-Istitut Sir M.A. Refalo f’Għawdex se jkun qed iwessa’ l-­kurrikulu edukattiv tiegħu b’introduzzjoni ta’ korsijiet informali ġodda u se jkunu...

Il-Kor Gaulitanus lura f’Malta wara impenji fl-Italja

12/06/2019, 7:28 pm
Il-Kor Gaulitanus ta’ Għawdex għadu kif irritorna mill-Italja fejn kien qiegħed għas-17-il-mawra tiegħu barra minn xtutna, din id-darba f’Assisi u f’Ruma. Din seħħet wara inviti...