Home Tags Missjoni

Tag: Missjoni

Vlogg: Il-poplu sab ragħaj b’qalb kbira f’Mons. Cremona

23/03/2019, 8:26 am
L-Arċisqof Charles Scicluna awgura lis-saċerdoti reliġjużi u djoċesani li għandhom il-50 sena anniversarju mill-ordinazzjoni saċerdotali tagħhom, fosthom iż-żewġ Dumnikani l-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona u...

Filmat: Abort li ma ħadimx ħalla lil Tezita bla riġlejn u...

27/01/2019, 8:00 am
Tezita hija waħda mill-istejjer ta' suċċess tas-sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta' Ġesù fl-Etijopja għax minkejja dak li għaddiet minnu, irnexxielha tgħix sa ħames snin. Iżda...

Awdjo: B’€120 fis-sena tista’ tmantni tifel jew tifla fil-bżonn

26/01/2019, 12:47 pm
Eluf ta' tfal jeħtieġu sapport finanzjarju sabiex ikollhom kura medika tajba f'pajjiżi bħall Gambja u Guinea. Dan il-weekend qiegħda ssir il-maratona annwali tal-Fondazzjoni U...

Vlogg: Inħeġġeġ spirtu missjunarju fid-djoċesi tagħna

11/01/2019, 2:12 pm
[youtube ] L-Arċisqof Charles Scicluna stqarr li jixtieq iħeġġeġ spirtu missjunarju fid-djoċesi u li jemmen li jekk nieqfu nkunu missjunarji, ningħalqu fina nfusna u nieqfu...

Filmat: “Laħqet mietet qabel rajtha” – Malti dwar tifla li kien...

02/01/2019, 9:18 am
Roger Waters, Malti li beda jgħin lil Fr José Camilleri bil-missjoni fil-Gwatemala, qasam esperjenza personali ma' Newsbook.com.mt dwar tifla li kien imantni fil-Gwatemala li ma laħaqx...

Filmat: “Tlift ħabiba li fittxet ħajja aħjar”

01/01/2019, 5:21 pm
Fr José Camilleri, missjunarju Malti fil-Gwatemala, irrakkonta l-istorja tal-ħabiba tiegħu Marissa li tilfet ħajjitha għax mardet waqt li kienet qed tivvjaġġa biex tipprova taqsam...

Filmat: Saċerdot Għawdxi jibni sptar fil-Gwatemala biex ma jmutux trabi

27/12/2018, 3:13 pm
Fr José Camilleri ilu jagħmel xogħol ta' missjoni fil-Gwatemala għal dawn l-aħħar 26 sena, u tul iż-żmien tiegħu hemmhekk, bena sptar bil-ħsieb li bih...

Filmat: “Il-mirakli jsiru kuljum”; f’Għajnsielem jiġbru l-flus għall-missjoni f’Dar Betlehem

25/12/2018, 6:51 pm
Għadd ta' parteċipanti li qegħdin jilbsu tal-era Rumana bħala parti minn Dar Betlehem f'Għajnsielem tkellmu ma' Newsbook.com.mt u qalu li l-mirakli jsiru kuljum, u huma qegħdin...

Filmat: “Fil-ksieħ tal-muntanji fil-Gwatemala niftakru fis-sinifikat tal-Milied”- missjunarju Għawdxi

25/12/2018, 6:35 pm
Fr José Camilleri, missjunarju Malti fil-Gwatemala, qal li fil-ksieħ tal-muntanji tal-Gwatemala, jiftakar fis-sinifikat veru tal-Milied, peress li Ġesù twieled fil-kesħa u fil-faqar. Waqt intervista fuq...

Jagħlaq 85 sena; stedina biex jiċċelebraw miegħu f’Bethlehem f’Għajnsielem

13/12/2018, 9:58 am
Qassis Malti li jinsab fuq missjoni fil-Gwatemala se jkun qed jiċċelebra għeluq sninu billi jżur Betlehem f’Għajnielem. Il-Qassis Jose Camilleri li ilu fil-Gwatemala għal 26...