Home Tags Short Lets Malta

Tag: Short Lets Malta

Meta taparsi “nindirizzaw” il-problemi

13/07/2018, 4:39 pm
"Rajt din il post fi grupp li qieghda fih u ma stajtx nieqaf nahseb fuqha! Fi zmien erba' snin, nies li kienu jghixu hajja...